Nyheter

Tilleggsforhandlingene fortsetter

Jordbruket er i forhandlinger med staten om kompensasjon for ekstraordinær kostnadsøkning. Det har vært møter i formiddag, og blir trolig møter utover dagen.

Ber om prioritering av inntekt, investering, klima og dyrevelferd

Norges Bondelag deltok i dag på høring av statsbudsjettet i Næringskomiteen på Stortinget.

Veileder ved søknad om rovdyrerstatning

Frist for å sende inn søknad om erstatning ved tap av husdyr til rovdyr er 1. november. På denne siden finner du veileder og nyttig informasjon til deg som skal søke.

Likere vilkår i meierisektoren

Ikke lenger grunnlag for utbetaling av eget tilskudd til meierier for å få melk ut i butikk. – Dette åpner for at en større del av melkeprisen kan tilfalle bonden.

Kostnadsvekst strøm inn i tilleggsforhandlingene

I dagens møte med staten tok jordbruket igjen opp den ekstraordinære kostnadsveksten på elektrisk kraft.

Få alvorlige brudd på dyrevelferden hos gris

– Det er godt å se det svart på hvitt at Mattilsynets funn så langt tyder på at det er få alvorlige avvik for dyrevelferden, og at dyrevelferden hos griser er bra, sier Gimming.

Tilleggsforhandlingene startet opp igjen

Tilleggsforhandlingene mellom staten og jordbruket er startet opp igjen med den nye regjeringen etter at Solberg-regjeringen utsatte dem i september.

Nettkurs: Inn på tunet-skolen

Det nye kompetanseprogrammet til Inn på tunet-skolen presenteres onsdag 10. november.

Gir håp for de mindre bruka

Den nye regjeringen vil tilpasse politikken mer etter norske forhold. Nå slår dem fast at de vil støtte investeringer som fremmer dyrevelferdstiltak uten at det blir stilt krav om nyetablering eller økt produksjon.

Tror på godt samarbeid om ny landbrukspolitikk

Sandra Borch fra Senterpartiet tiltrådte i dag som ny landbruks- og matminister. Norges Bondelag ser fram til å samarbeide om hvordan ta norsk landbruk videre.

Økte inntekter og framtidstro

- Den nye regjeringsplattformen er et godt utgangspunkt for en helt nødvendig snuoperasjon i norsk landbruk, sier leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming.

Landbrukets klimaavtale følges opp

– At regjeringa presiserer at landbrukets klimaavtale skal stå fast og følges opp, er noe vi er svært fornøyde med, sier Egil Christopher Hoen, 1. nestleder i Norges Bondelag.

4 av 10 føler seg lurt. – Regelverket må bli bedre.

4 av 10 i en ny undersøkelse sier de føler seg lurt av merkingen som er på maten i butikken. – Regelverket her må bli tydeligere og bedre, sier lederen i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Søknadsfrist 15. oktober!

Nå kan du søke om støtte fra Bærekraftsfondet om prosjekter som kan komme bønder eller landbruksnæringa til nytte. Du finner kriterier og søknadsskjema på denne siden.

Statsbudsjett: Ingen siste satsing på landbruk fra Solberg-regjeringen

Solberg-regjeringen gir kompensasjonsregning for sterkt økte kostnader til ny regjering og foreslår ingen midler til nødvendige investeringer.

Gjør norske grønnsaker dyrere

Statsbudsjettet legger i liten grad opp til satsing på klima i landbruket, og vil gjøre norske grønnsaker dyrere. – Vi skulle sett en større satsing, sier lederen i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Statsbudsjettet oppsummert

Vi gir deg en oversikt over forslag på landbruksfeltet i Solberg-regjeringens 2022-budsjett.

Norsk landbrukspolitikk sikrer matproduksjonen

Selv om prisene på mat stiger internasjonalt ivaretar norsk landbrukspolitikk deg som forbruker. En løpende produksjon er avgjørende.

RJS går i gang med årets skattekurs

Neste uke starter Regnskap og juridisk service opp deres årlige skattekurs. Første kurs er på Vettre hotell i Asker, og er fra 12.-13. oktober.

Kjenner du noen som utmerker seg i matbransjen?

Nå åpner nominasjonen til Embla 2021, den nordiske matprisen. Selve prisutdelingen er i Oslo i mars.

Forventer inntektsløft og bærekraftig landbruk

Norges Bondelags lederkonferanse har kommet med en uttale med klare forventninger til ny regjering.

Sammen om et bedre landbruk

Onsdag og torsdag er ledere i Norges Bondelag og samarbeidsorganisasjoner samlet til lederkonferanse for å diskutere landbruket framover, i lys av situasjonen i næringa nå og resultatet av stortingsvalget.

Tydelige innspill til regjeringsplattformen

Omtrent akkurat i det valgresultatet forelå og de politiske partiene startet sine møter, leverte vi i Norges Bondelag våre innspill til ny regjeringsplattform.

Krever landbrukspakke i høst

- Situasjonen i landbruket er alvorlig, og næringa trenger en offensiv landbrukspakke, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Første steg til et nytt inntektsmål

Bondelaget ga i dag sine innspill til jordbrukets inntektsutvalg. – Når inntektene skal opp, er det viktig at de måles riktig, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Bondelaget.

Norges Bondelag i delegasjon til toppmøtet om matsystem

I dag diskuterer verdas leiarar i New York korleis verdas matsystem kan bli meir berekraftige. Norges Bondelag følgjer møtet digitalt som del av den norske delegasjonen.

Jordvernpris til NLR Vest og Alver og Austrheim kommunar

Overskotsmassar frå utbygging kan verte ein verdifull ressurs for landbruket. Prosjektet "Jordmassar frå problem til ressurs" fekk nasjonal jordvernpris for å nytte massar frå udyrka areal til å betre landbruksareal.

Tilleggsforhandlingene blir utsatt

– Solberg-regjeringen skyver ansvaret til neste regjering, sier Gimming.

Bærekraftprosjekter i landbruket får millionstøtte

Bærekraftfondet til Norges Bondelag og Gjensidige har i år delt ut 4,5 millioner kroner til prosjekter i landbruksnæringen. Nå er det klart for ny søknadsrunde.

Jobbes med løsning for fruktprodusenter

Mange fruktprodusenter, spesielt i Telemark, fikk betydelig frostskader på trær i vinter. Her følger viktig informasjon.

Tid for å satse på landbruket

Valgresultatet viser en klar oppslutning for partier som vil ta i bruk hele landet, og som står for et styrket, norsk landbruk.

Nyhetsbrev - vil du bruke din stemme for bonden og landbruket?

I dette nyhetsbrevet skriver vi om hvilke politiske saker som er viktig for bonden og landbruket, og også litt om hvor partiene skiller lag.

Slik vil kompensasjonen kunne slå ut på ditt bruk

Jordbruket ber om full kompensasjon for de ekstraordinære prisøkningene på gjødsel og byggevarer. Her får du oversikten.

Samarbeid gir mer lokal mat på DNT-hytter

Denne sommeren har Den norske turistforening og Bondelaget samarbeidet om å øke bruken av lokale råvarer på turisthyttene.

Jordbruket krever full kompensasjon

I dag fikk regjeringen kravet fra jordbruket i tilleggsforhandlingene. – Det er avgjørende at bondens kraftige kostnadsvekst blir kompensert, sier leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming.

5 ting du bør vite om tilleggsforhandlingene

Her får du litt mer informasjon om hva tilleggsforhandlingene egentlig er.

Underlag for tilleggsforhandlinger i jordbruket levert

Budsjettnemnda for jordbruket peker på kraftig kostnadsvekst for handelsgjødsel og bygningsmaterialer.

Tilleggsforhandlinger

Når det skjer viktige endringer i forutsetningene for jordbruksavtalen eller når uforutsatte forhold oppstår kan det kreves tilleggsforhandlinger.

Nyhetsbrev - hva mener partiene om importvern?

I denne ukens nyhetsbrev kan du lese hva partiene mener om importvern.

Nyhetsbrev - hva mener partiene om matsikkerhet

I ukens nyhetsbrev kan du lese om hva de ulike partiene mener om matsikkerhet og sjølforsyning.

Utsatt frist for regneoppdrag til tilleggsforhandlingene

Budsjettnemda har fått utsatt sin frist for rapporten de skal lage som er er et felles tallgrunnlag for forhandlingene.

Åpen gård

Til helgen arrangeres det åpen gård flere steder i landet, og her finner du en oversikt over hvor.

Ny veileder for å unngå rustangrep i husdyrbygg

Nye husdyrbygg kan ha en risiko for å få rustangrep. Bondelaget har laget en veileder som beskriver praktisk hvordan unngå rustangrep i nye bygg og begrense skader i eksisterende bygg.

Fremmet lokal mat til Grimsdalshytta og DNT

I samarbeid med Bondelaget skal Den Norske Turistforenings hytter bli enda bedre på kortreist og lokalprodusert mat. Da Bondelagskokk Halvar Ellingsen besøkte Grimsdalshytta i Dovre for å gi inspirasjon, ble blant annet byggryn og oster fra Dovre Ysteri tatt i bruk på nye måter i menyen.

Tilleggsforhandlingene er i gang

I tilleggsforhandlingene mellom jordbruket og staten er det enighet om et utredningsoppdrag til Budsjettnemnda for jordbruket.

Demensomsorg på gård gir en god hverdag

Under Arendalsuka fikk tilhørerne på "Inn på tunet" seminaret høre en sterk fortelling om demensomsorg på gård.

Nyhetsbrev - hvilke partier vil ha inntektsløft for bonden?

Vi har laget nyhetsbrev - og i denne utgaven kan du lese om hvilke partier som vil gi et inntektsløft til bonden.

Bondelaget på Arendalsuka

Hvordan tette inntektsgapet, spør bondelaget politikerne i dagens debatt på Arendalsuka. Se den her!

Her er jordbrukets inntektsutvalg

I dag presenterte regjeringa utvalget som skal foreslå en ny måte å måle inntektene i jordbruket på. Gimming ber om en delleveranse allerede til jordbruksforhandlingene 2022.

Staten sier ja til tilleggsforhandlinger

Staten aksepterer jordbrukets krav om å starte tilleggsforhandlinger om kompensasjon for ekstraordinære utgifter.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere