Nyheter

Sammen når vi målet

Det er verveperiode i Norges Bondelag. Så langt er det vervet 600 nye medlemmer siden 1. oktober i år.

Nord-Norge trenger sterkere tollvern

Matproduksjon her i nord er ingen selvfølge. Med kort vekstsesong, og til tider svært krevende vær. Likevel har vi, og spesielt Lise som er verdens nordligste melkebonde klart å skape verdier av de ressursene vi har rundt gårdene våre.

Ønsker innspill til revidering av Landbrukets Klimaplan

Høsten 2023 inviteres Bondelagets fylkeslag, samt samarbeidsorganisasjoner og virksomheter til å komme med innspill til revideringen av Landbrukets Klimaplan.

Første steg til nytt tallgrunnlag

I dagens møte med partene i jordbruksforhandlingene ble de enige om å sette i gang Budsjettnemnda for jordbruket med å gjøre endringer i tallgrunnlaget for jordbruksforhandlingene.

Relasjoner må bygges i fredstid, for å stå i krisetid

Norges Bondelag hadde i dag møte med statssekretær Anne Marie Aanerud (SP) i Forsvarsdepartementet. Tema for møtet var blant annet landbrukets viktige rolle, i å styrke den nasjonale beredskapen.

Ostedommere på tur for å lære om trøndersk landbruk

100 dommere, tre busser og fire gårder. Dommere fra hele verden fikk oppleve det trønderske landbruket under VM i ost.

Viktig avklaring for bønder

Regjeringen har i dag varslet nye endringer i produksjonssviktordningen, og hever taket. Viktig avklaring sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Webinar: Hvordan kan norske kommuner bidra til utslippskutt i jordbruket?

Webinaret vil bli streamet, men det er også mulighet til å delta fysisk på Landbrukets Hus i Oslo.

Villsvina skal vekk!

Storsalen i Furulund var full da landbruks- og matminister Geir Pollestad besøkte Aremark i kveld. Med seg i dokumentmappa hadde statsråden nye tiltak for å oppfylle regjeringas mål om å utrydde villsvin i Norge.

Bondelagets plan for økt selvforsyning

Slik vil Bondelaget øke landets selvforsyning til 50 prosent.

Jordbruket er viktig for landets beredskap

Det mener Totalberedskapskommisjonen. I sitt høringssvar støtter Bondelaget deres vurdering, og er glad for en samlet gjennomgang av landets beredskapsevne.

Fjerde møte med Pollestad

I dag har Norges Bondelag hatt fjerde møte med landbruks- og matminister Geir Pollestad om den vanskelige sesongen som har vært for norske bønder.

Har du gammel landbruksplast?

Da kan det godt hende Synnøve Dvergsdal er interessert i det. Hun skal nemlig studere livet i plasten.

Beredskap, tallgrunnlag og toll var tema hos Statsministeren

Bjørn Gimming møtte i dag 9. oktober i Regjeringens kontaktutvalg. Der tok han opp viktige tema for landbruket. Og orienterte om situasjonen som næringa befinner seg i.

Slik berører statsbudsjettet landbruket

Statsbudsjettet for 2024 berører landbruket på flere områder. Her har vi trukket ut det viktigste.

Ikke tilstrekkelig grep for importvernet

I sitt forslag til statsbudsjett for 2024, vil ikke regjeringen gjøre endringer i importvernet som virkelig monner.

Ber om nytt møte med Pollestad

Norges Bondelag ber nå om nytt møte med landbruks- og matminister Geir Pollestad om ettervirkninger av «Hans» og den krevende avlingssituasjonen i høst.

Nå er det verveperiode i Norges Bondelag

1.oktober markerer starten for vervemånedene i Norges Bondelag. Fra 1. oktober og ut året er det gratis medlemskap for nye medlemmer.

Lemper på bondens risiko

Det er nå nye satser for tilskudd til produksjonssvikt som er tilpasset dagens kostnadsbilde. Det er også gjort forenklinger i naturskadeordningen.

Etterlengtet hjelp til kornbønder

Ordningen med tilskudd ved produksjonssvikt blir justert slik at korn som blir avvist eller ikke betalt på grunn av dårlig kvalitet, likevel kommer inn under ordningen. – Dette er noe vi har jobbet hardt for å få på plass, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Nå tilbyr RJS nettkurs

Mange har etterspurt kurs som retter seg spesifikt mot de som jobber med landbruksregnskap. Nå tilbyr Regnskap og juridisk service (RJS) en egen plattform for slike kurs.

Slik vil vi utvikle dyrevelferden

Det er tydelige forslag for hvordan vi kan lykkes med ytterligere bedring av dyrevelferden i det tredje innspillet til stortingsmelding om dyrevelferd.

Møte om afrikansk svinepest

Norges Bondelag har i dag hatt møte med landbruks- og matminister Geir Pollestad om situasjonen med afrikansk svinepest i Sverige.– Alle forstår hvor alvorlig denne situasjonen er, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

– Oppryddingsjobben er for stor

Når flomvannet er borte, ligger avfallet igjen. Bondelaget ber om økte midler til kommunene for opprydding.

Bjørn Iversen – en bauta er borte

En av norsk landbruks store tillitsvalgte over en periode fra 1980-tallet til i dag, døde søndag 10. september 2023.

Bondelaget lanserer Babycall

Har du spørsmål om velferdsordningene i forbindelse med svangerskap og fødsel? Som medlem i Norges Bondelag kan du nå ringe «Babycall» hver ukedag med dine spørsmål.

Skal du treske flomutsatt eller værskadd korn?

Vi får en del meldinger om korn som blir avvist på møllene på grunn av kvalitet. Her har vi samlet råd og rettigheter til kornbøndene.

Foreløpige anslag for produksjonssvikt på 560 millioner kroner

Landbruksdirektoratet forventer 6600 søknader for produksjonssvikt etter sommerens tørke og flom. Samtidig øker regjeringen forskuddsbetaling for produksjonssvikt fra 50 til 70 prosent, og gjør det enklere å søke naturskadeordningen.

Oppretter produsentråd

Bøndene samrår seg for å få mindre overskudd av kjøtt. Dette er vår mulighet til å forsterke tiltakene fra Nortura.

Opptrappingsplan – hva nå?

Akkurat nå ligger arbeidet med en opptrappingsplan for bondeinntekta hos Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Etter flommen

Flomvannet har trukket seg tilbake mange steder, og med det kommer også nye problemstillinger.

Spydspissbønder i alle fylker

Nå er det utdannet klimasmarte spydspissbønder i alle fylker. Oversikt over hvem du kan kontakte i ditt fylke, finner du her.

Dette har vi oppnådd så langt i år

I overgangen til høsten er det på sin plass med et tilbakeblikk på hva Bondelaget har fått til så langt i år.

Bondelagets kommunikasjonsstrategi

Her finner du Bondelagets kommunikasjonsstrategi, mal for kommunikasjonsplan og tips til kommunikasjonsarbeidet.

Utsatt frist for overflatespredning av husdyrgjødsel

Som følge av at flommen og uværet på Østlandet har gjort stor skade og også blokkert for innhøsting og gjødsling, har Landbruks- og matdepartementet derfor innført midlertidige regler som åpner for overflatespredning av gjødsel fram til 01. oktober.

Dette er produksjonsregulering

Produksjonsregulering er en regulering av produksjonen, altså at man tilpasser hvor mye som blir produsert av en vare. Og hvor mye som blir produsert av en vare er veldig viktig for et marked i balanse.

– Et viktig beredskapstiltak for forbrukerne

Beredskapslagring av korn er en god start, hovedsakelig for forbrukerne, og vi forutsetter at målet er å bygge opp med norsk korn, sier 1. nestleder i Norges Bondelag, Egil Christopher Hoen.

Velkommen til Åpen Gård 2023!

På Åpen Gård er alle velkomne til morsomme og lærerike gårdsopplevelser. Man kan for eksempel hilse på dyrene, hoppe i høyet eller prøvesitte i en stor traktor. Her finner du oversikten over årets arrangementer.

En halv million samlet inn til minerydding i Ukraina

Norges Bondelag lanserte under sitt årsmøte i Juni en innsamlingsaksjon sammen med Norsk folkehjelp. Målet er å samle inn penger til rydding av landminer og eksplosiver i Ukraina.

- Ukrainere har kompetanse vi har bruk for

Tirsdag 22. august inviterte Regjeringen igjen til et nytt møte i kontaktutvalget. Der var tema hvordan vi skal sikre at de Ukrainske flykningene kommer seg i arbeid eller utdanning. 

Vil levere berekraftig mat og energi utan CO2-avgift

Dei nordiske bøndene jobbar hardt for å produsere meir berekraftig, men fryktar effektar av CO2-avgift, kostholdsråd og EU-krav. Det kom fram under det årlege nordiske bonde- og samvirkemøtet som i år var lagt til Legoland. Likestilling var også på dagsordenen.

Viktig gjennomslag for de som er rammet av ekstremvær

Under et besøk hos lokale bønder i Sør-Fron kommune i Innlandet i dag kom landbruksministeren med gode nyheter.

Kostholdsråd skal kun baseres på helseeffekt av maten

Det er bra, mener Bondelaget. Vi trenger en bredere definisjon og diskusjon av bærekraft, for at det skal være relevant.

Opphever stans i skadefelling av binne og to unger

Dermed er det igjen åpnet for at en bjørnebinne med to unger kan felles i Snåsa og Steinkjer kommuner i Trøndelag. - Helt riktig avgjørelse, sier rovviltansvarlig i Norges Bondelag, Erlend Fiskum.

- Sterke inntrykk etter flommen

Nes og Flå Bondelag i samarbeid med Buskerud Bondelag arrangerte i dag befaring i Flå og Nesbyen etter ekstremværet, og avsluttet det hele med åpent møte på kulturhuset Nesbyen. – Det gjorde sterke inntrykk å se ødeleggelsene, sier 1. nestleder i Norges Bondelag, Egil Chr. Hoen.

Ber om tiltak for flomrammede bønder

Ekstremværet Hans har ført til enorme skader på årets avlinger. Nå ber Bondelaget om raske tiltak til de som er rammet.

Vi er til stede på Arendalsuka

Norges Bondelag er sterkt representert på Arendalsuka. Her kan du lese om de forskjellige arrangementene.

Seminar om totalberedskap

Flere aktører og politikere var samlet til seminar torsdag denne uka arrangert av Norges Bondelag og LO. Temaet var totalberedskap.

Uoversiktlig situasjon – husk å meld skader

Ekstremværet Hans har herjet flere steder i landet. Andre steder er det tørken som er problemet.

Møtte IFAD i Oslo

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimmig, og utviklingsminister Anne Beathe Tvinneriem, møtte mandag presidenten i IFAD, Alvaro Lario i Oslo.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere