Nyheter

Nyttig møte mellom Sametinget og Norges Bondelag

Sist uke var det nytt kontaktmøte mellom Sametinget og Norges Bondelag. Jordbruksforhandlingene og rovviltpolitikken var blant temaene som ble tatt opp.

Vil ha mer økologisk matproduksjon

Hele verdikjeden for mat var til stede under møtet i Landbrukets Hus for å diskutere hvordan man kan løfte norsk økologisk mat inn i offentlig innkjøp. Bondelaget vil dekke den økende etterspørselen av økologiske varer med norskprodusert økologisk.

Strømstøtteordningen må utvides

Strømstøtteordningen for jordbruks- og veksthusnæringen må utvides til å også omfatte vanningslag i jordbruket, mener Norges Bondelag.

– Vi kan ikke legge produksjonsgrunnlaget vårt under asfalt

For å verne om verdifull matjord mener Norges Bondelag vi må heve terskelen for å bygge nye firefeltsveier, samt at nye firefeltsveier får velge mellom makshastighetene 90 eller 110 km/t.

Dagens matberedskap er alt for dårlig

Et enstemmig politikerpanel sa tydelig at dagens beredskap for å sikre matproduksjonen og selvforsyningen er alt for dårlig. Hva vil politikerne gjøre for å sikre matberedskap og matproduksjon i tida framover?

Frokostseminar 21. mars: Behov for å sikre norsk matproduksjon

Norges Bondelag inviterer til frokostseminar om behovet for å sikre norsk matproduksjon. Arrangementet vil også bli streamet.

Bionova – et klimafond for landbruket

Bionova må bli det viktigste verktøyet for å finansiere Landbrukets klimaplan. Og fondet skal etableres utenfor jordbruksavtalen.

Regjeringen forlenger strømstøtteordningen for landbruket

Regjeringen varsler at strømstøtteordningen for jordbruks- og veksthusnæringen forlenges ut mars 2023.

Med åpne ører

Over to dager legger 50 aktører med tilknytning til landbruket fram sine innspill til vårens forhandlinger.

Dette bør du vite om krisen i Ukraina

Situasjonen i Ukraina påvirker mange. Også landbruket vil merke at Russland har invadert Ukraina. Her har vi samlet informasjon som kan være nyttig for bonden med tanke på situasjonen.

Regjeringen med tiltak for å sikre norsk matproduksjon

Regjeringen sier de vil gi norske bønder økonomisk sikkerhet for å produsere matkorn.

Årets unge bonde krever bedre velferdsordninger

Vi har tatt en prat med Årets unge bonde, Sofie Rebekka Høybakk, i forbindelse med kvinnedagen 8. mars.

Søk bærekraftsfondet for landbruket – frist 15.mars

Vil du bidra i jobben med å gjøre norsk landbruk mer bærekraftig og rustet for fremtiden kan du søke om støtte gjennom bærekraftsfondet til Norges Bondelag og Gjensidige.

Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2022: Nominer din kandidat

Kjenner du noen som har gjort en ekstraordinær innsats for kulturlandskapet? Norges Bondelag inviterer alle til å komme med forslag til kandidater til den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2022.

– Norske bønder kan bidra i matforsyninga, hvis regjeringa vil

– Norske bønder kan og vil produsere mer mathvete for å bidra i matforsyninga, sier Bjørn Gimming. For å sikre årets matkornavlinger påpeker han imidlertid behovet for forsikringer fra regjeringa.

Landbrukets årlige klimamøte

I dag møttes organisasjonene i landbruket til en statusoppdatering for klimaarbeidet. – Vi er godt på vei, men har enda en god vei igjen å gå, sier 1. nestleder i Norges Bondelag, Egil Chr. Hoen.

RJS med flere nye webinarer i vår

Utover våren kan du delta på flere ulike webinarer i regi av Regnskap- og juridisk service (RJS). Blant kursene du kan delta på er blant annet selskapsformer i landbruket og velferdsordninger.

Utbetalingen av strømstøtte er på vei

Den første utbetalingsrunden av strømstøtte er nå på vei til jordbruks- og veksthusnæringen. Utbetalingen skjer fredag 25. februar og vil normalt være på konto i løpet av fem virkedager.

Statsbudsjettet 2023: Ber regjeringa styrke importvernet

Norges Bondelag har sendt innspill til statsbudsjettet 2023. – Styrket importvern, støtte til klimatiltak og økte investeringsvirkemidler utenfor jordbruksavtalen blir avgjørende for å kunne nå målet om tetting av inntektsgap, sier Bjørn Gimming.

Bondelaget vil bidra til tidligere dyrevelferdsmelding

Forrige uke stemte Stortinget over nye forslag knyttet til dyrevelferd. Den nye stortingsmeldinga ble framskyndet til 2023 og kommer med betydelige føringer.

Denne uka utbetales tilskudd med ekstra kompensasjon

Hovedutbetalingen av produksjonstilskuddene kommer på konto denne uka. Utbetalingen inkluderer også kompensasjonen som ble avtalt under høstens tilleggsforhandlinger.

Bondelaget utålmodig etter gjødselløsning

Onsdag var Bondelaget og Småbrukarlaget i møte med Sandra Borch for å finne målretta løsninger på de galopperende gjødselkostnadene. – Vi trenger tiltak før våronna, og vi er utålmodige for å få dette til, sier Bjørn Gimming.

Bekymret for om unge vil ta over

Mandag var Bjørn Gimming i regjeringens kontaktutvalg for å snakke om situasjonen i landbruket foran vårens jordbruksforhandlinger. Lederen i Norges Bondelag ga klart uttrykk for behovene i næringa og hvor viktig kommende jordbruksoppgjør blir.

Krever mer åpenhet rundt matprisene

Prisene på flere matvarer har gjort et kraftig hopp, men det er ikke så lett å vite hvor mye som tilfaller de som produserer maten. Nå krever Bondelaget mer åpenhet i verdikjeden.

Ulvejakta kan starte

Fredag ettermiddag fikk Staten medhold fra lagmannsretten i ulvesaken. Fellingen av de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås kan dermed starte.

Nå kan du registrere deg for strømstøtte

Torsdag kom innstillingen fra næringskomiteen i Stortinget om strømpakken til jordbruket. For rask utbetaling må du registrere deg innen 17. februar.

Spørsmål og svar om kompensasjonsordningen for strøm

Hvordan slår strømkompensasjonen ut for deg som bonde og hva har Bondelaget gjort for å gjøre ordningen mer treffende for landbruket?

Enige om strømstøtte til landbruket

SV og regjeringen er nå enige om strømstøtte til landbruket. 500 millioner kroner ekstra blir bevilget. Så vidt Norges Bondelag forstår er det også enighet om viktige føringer om inntektsløft og selvforsyning til årets jordbruksoppgjør. Når det gjelder gjødsel er det fortsatt usikkert.

Næringskomiteen vil framskynde dyrevelferdsmelding

Bondelaget er klare til å bidra i meldingsarbeidet, men det er viktig at den er faglig basert.

Mette er den nye Bondelagskokken

Mette Julius Evensen (31) gikk seirende ut som Bondelagskokken 2022-23. – En kunnskapsrik og inspirerende kokk med bærekraft og lokalmat i ryggmargen, sier bondelagsleder Bjørn Gimming.

Vil bli bedre kjent med bonden. Blir Jørgen ny Bondelagskokk?

Jørgen Ravneberg (29) mener restaurantbransjen har en viktig rolle knyttet til opplysning, påvirkning og inspirasjon. For å bli enda bedre kjent med matprodusenter vil den dyktige kokken bli Bondelagskokk.

Bondehelse i tøffe tider

Høye kostnader og dårlig økonomi kan gå ut over mer enn lommeboka. Her er tips og råd!

Fellingsforbud av ulv øker mulig skadeomfang

Dommen fra Oslo Tingrett søndag opprettholder vedtaket om fellingsforbud av ulv innenfor ulvesona. – Dette er svært alvorlig og betyr i praksis at ulvesona er blitt et ulvereservat samtidig som skadeomfanget utenfor sona kan øke, sier Erling Aas-Eng.

Mette vil bli Bondelagskokk. – Som kokk vil jeg bruke det beste

Mette Julius Evensen (31) blir motivert av fantastiske råvarer og ildsjeler. Som kokk er hun svært kvalitetsbevisst og hun brenner for morgendagens helter. Nå ønsker hun å bli Bondelagskokk.

Gjødselprisene truer matproduksjonen – ber om møte med Borch

Prisveksten på gjødsel har fortsatt med ekstraordinær stigning denne vinteren. For ikke å få redusert matproduksjon ber faglaga om et møte med landbruks- og matminister Sandra Borch.

Bondelaget tar grep når kostnadene øker

Dette er grepene Bondelaget tar for å lette på de skyhøye kostnadene.

Økning i tapte sau og lam til rovvilt

Nye tall fra Miljødirektoratet viser en liten økning i tap av sau og lam til rovvilt i 2021.

Initiativ for gjødselkompensasjon

Tilgang på gjødsel er det mest kritiske før våronna. Nå ber Bondelaget om samarbeid for å gi bonden sikkerhet, og for å unngå lavere matproduksjon.

Er Vegard fra Narvik den neste Bondelagskokken?

Vegard Stormo (45) er finalist i kåringen av Bondelagskokken 2022-2023. Med et sterkt engasjement for lokalmat og historiefortelling ønsker han å bygge bro mellom gamle og nye mattradisjoner.

Valgnemnda er i gang med arbeidet

Det er tid for organisasjonen til å gi innspill til valgnemnda. Styremedlemmer på valg stiller seg til disposisjon med unntak av ordfører og representant for Felleskjøpet Agri.

Møtte næringsministeren med krav om kjedemakttiltak

Tiltak mot kjedemakta og ingen nye innrømmingar på handel var hovudbodskapen når Norges Bondelag møtte næringsministeren denne veka.

Stor usikkerhet blant kornbønder

På Kornkonferansen 2022 var kostnadssituasjonen, produksjonen framover og målet om økt matkornproduksjon blant temaene.

Følg Kornkonferansen 2022

Norges Bondelag og Felleskjøpet arrangerer kornkonferanse tirsdag 18. januar 2022. Landbruks- og matministeren er blant gjestene som skal snakke om ny regjering og ny landbrukspolitikk.

Strømordning på plass for landbruket

Regjeringa kommer med strømkompensasjon til bønder. – Dette er bra, og i tråd med det vi har bedt om, sier Gimming.

Positive signaler om strøm

Etter møte med finansministeren har organisasjonene fått avklart at regjeringa jobber for løsning. – Det må komme en løsning for bondens ekstraordinære strømkostnader raskt, sier Bjørn Gimming.

– Kostnadene må dekkes raskt

– Landbruksministeren viser forståelse for den alvorlige situasjon landbruket befinner seg i nå, men det er viktig at det kommer noe på strøm også, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Globale utfordringer krever tiltak også i Norge

Norges Bondelag har i dag sendt et brev til statsministeren med bekymring for de høye råvareprisene som utfordrer matsikkerheten.

Positiv til styrking av dyrevelferden

Bondelaget deltok på høring om Venstre-representanters dyrevelferdsforslag.

Ber om hastemøter om kostnadsøkningene

Bondelaget og Småbrukarlaget ber om hastemøter med ansvarlige departementer så raskt som mulig. Bakgrunnen er de ekstraordinære kostnadsøkningene som matprodusenter opplever for tiden.

Faglagene møtes om strakstiltak

Når situasjonen er kritisk, er det viktig at faglagene går sammen. Bondelaget har invitert Bonde- og Småbrukarlaget til møte om bøndenes økende kostnader, og for å finne løsninger i samarbeid.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere