Nyheter

Leders tale til årsmøtet 2022

Her kan du lese leders tale fra fremføringen på årsmøtet 2022. En oppsummering av året som har gått, og ikke minst veien videre.

Snart er det Bondeting

Mange er spente foran årets årsmøte, som er det første fysiske Bondetinget siden 2019. Vi har pratet med noen av årets deltagere om deres forventninger.

Skal vurdere prosenttoll

Regjeringspartiene og SV er enige om å vurdere prosenttoll for en rekke jordbruksvarer. – Vi er fornøyde med at det tas grep om tollvernet, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Følg årsmøtet live!

15-16. juni er det årsmøte i Norges Bondelag, og vi sender live så du skal få mulighet til å følge med.

Forventer stortingsflertall for jordbruksavtalen

Av hensyn til bondens forutsigbarhet og trygghet, og for å sikre landets matsikkerhet i en historisk krevende tid, forventer Norges Bondelag at Stortinget vedtar årets jordbruksavtale.

Usikkert hvordan regjeringa vil nå nytt jordvernmål

Det ligger an til at Stortinget strammer inn på jordvernmålet til en maksimal omdisponering av 2000 dekar dyrka mark, årlig. Samtidig er det usikkerhet knyttet til når og hvordan regjeringen konkret vil nå dette.

Årsmøte i Norges Bondelag

Bondetinget er 15 og 16. juni. Her finner du sakspapirer og annen informasjon du trenger.

Ber EU om en mer fleksibel regulering av holdbarhetsdato

EUs lovendring om maksimal holdbarhet på 28 dager for egg har vakt oppsikt i Norge, ettersom norske egg er kjølevare med salmonellagaranti. Denne uka leverte Norges Bondelag høringssvar direkte til EU.

En avtale som legger til rette for en nødvendig snuoperasjon

Overfor Stortingets næringskomité trekker Norges Bondelag blant annet fram at årets jordbruksavtale legger til rette for inntekstvekst og styrking av de landbrukspolitiske virkemidlene, samt at avtalen understreker viktigheten av importvernet.

Slik blir kompensasjonen

Her kan du lese nærmere om hvordan kostnadskompensasjonen er løst i årets jordbruksavtale.

Jordbruksavtalen til Stortingsbehandling

Proposisjonen er nå sendt til Stortinget og behandles i Næringskomitéen før endelig vedtak i Stortinget 15. juni.

EU vil at norske egg maksimalt kan ha 28 dagers holdbarhet

I Norge er eggene salmonellafrie og blir behandlet som kjølevare. For ikke å unødvendig øke utslippene, matsvinnet og kostnadene jobbes det nå for økt fleksibilitet i EUs lovendring.

Valgnemndas innstilling til nytt styre i Norges Bondelag er klar

Valgnemnda innstiller Bjørn Gimming som fortsatt leder av Bondelaget, og gjenvalg av Egil C. Hoen som 1. nestleder og Bodhild Fjelltveit som 2. nestleder.

Jordbruksavtalen godkjent av styret

Styret i Norges Bondelag har godkjent jordbruksavtalen 2022.

Hvordan slår avtalen ut på ditt bruk?

Her kan du sjekke hvordan jordbruksavtalen påvirker økonomien på ditt bruk.

Jordbruksavtalen 2022 – kort fortalt

Årets jordbruksavtale omtales som et første viktig steg i en snuoperasjon for landbruket. Dette er hovedtrekkene i avtalen.

Jordbruksavtale: Første steg i nødvendig snuoperasjon

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2022 og 2023.

Pressekonferanse om jordbruksoppgjøret

Det inviteres til pressekonferanse om årets jordbruksoppgjør - følg direktesending her.

Forhandlingene inne i avgjørende fase

Møtene mellom jordbruket og staten har fortsatt gjennom helgen. Fristen for å komme i mål er mandag 16. mai.

Jordbruksforhandlingene fortsetter gjennom helgen

Forhandlingene over i neste fase

Nå er gjennomgangen av krav og tilbud ferdig.

Kjenner du en Askeladd?

Gjennom Askeladdprisen vil Landkreditt og Bondelaget trekke fram kreative bygdegründerar. I år har vi fjerna aldersgrensa, og fristen for å søke er 20. mai.

Hvorfor blir det så høye kostnader?

Taksameteret går fort når bonden jobber med å lage mat til deg og meg. Vi har laget en film med et eksempel fra en kornprodusent, som viser kostnader vs inntekter. Svaret er ganske enkelt, ekstraordinære kostnader må dekkes og inntekten må opp!

Statens tilbud vs. jordbrukets krav

Fredag ble det klart at jordbruket går i forhandlinger med staten. Dette er hovedforskjellene mellom jordbrukets krav og statens tilbud.

Jordbruket går i forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg varslet i ettermiddag at vi går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2022.

Statens tilbud: Nødvendig snuoperasjon vil kreve mer

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret møter jordbrukets krav et godt stykke på kostnadskompensasjon, men ikke på inntektsløft. – For at bonden skal fortsette å produsere mat, trenger vi et kraftig inntektsløft, sier Bjørn Gimming, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag.

Følg pressekonferanse her

Torsdag kl. 12 legger staten fram sitt tilbud i jordbruksforhandlingene. Her kan du følge pressekonferansen live.

Bli med på BondeTV

Hva skjer på norske gårder en fredag i mai? Vi ønsker velkommen til gårds gjennom sosiale medier, filmet og delt av bøndene selv.

Statens tilbud kommer torsdag

Tilbudet fra staten i årets jordbruksforhandlinger er utsatt.

Kostnadskompensasjon

Slik vil jordbruket kompensere for de økende kostnadene, og få utbetaling så raskt som mulig.

Slik innvirker kravet på matprisene

Mange lurer på hvordan årets krav vil slå ut på matprisene.

Jordbrukets krav – kort fortalt

Her er hovedgrepene i årets krav fra jordbruket.

Historisk oppgjør: Matproduksjonen må sikres

Jordbruket opplever en kostnadsvekst uten sidestykke, og derfor stuper inntektene. – Skal bøndene fortsette å produsere mat, trenger vi et kraftig inntektsløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Jordbruksoppgjøret starter onsdag

27. april kl 11 presenterer jordbruket årets krav i forhandlingene. Følg pressekonferansen på bondelaget.no.

Marthe (20) og Birger (22) investerte 9,5 millioner på gård i fjor

– Det har vært drømmen hele tiden, spesielt å drive med melkeproduksjon, sier det unge paret på Averøy i Møre og Romsdal.

Øker produksjonen av mathvete på tross av økte kostnader og risiko

Stig Vormeland er kornbonde, men helt avhengig av en fulltidsstilling ved siden av. I år har han valgt å produsere mer mathvete enn han egentlig planla, og må ta den økonomiske risikoen selv.

Tydelige budskap under politikerfrokosten foran Stortinget

Det var godt oppmøte da Norges Bondelag inviterte til frokost foran Stortinget onsdag morgen. Mange stortingspolitikere og flere statsråder var til stede for å få med seg bøndenes budskap i forkant av jordbruksoppgjøret.

Stortingsfrokost med livesending

Onsdag 20. april arrangerer Norges Bondelag frokost utenfor Stortinget og tar en prat med aktuelle politikere. Du kan følge sendingen live her, eller på vår Facebookside.

Inntektene stuper i jordbruket

Nye tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser at inntektene faller kraftig i 2022. – Tallene bekrefter den alvorlige økonomiske situasjonen i jordbruket. Det vil prege årets jordbruksoppgjør, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Kyllingprodusenter kan få kostnadsøkningene dekket i markedet

Regjeringa varslet i dag at det skal bli mulig for norske produsenter å ta ut de ekstraordinære kostnadsøkningene som rammer kyllingproduksjonen fra 1. juli.

Hvordan ta vare på fuglene i jordbrukslandskapet

Nå er det laget en veileder med praktiske tips til hvordan bonden kan ta vare på fugler og naturmangfold i jordbrukets kulturlandskap.

Årets prioriteringer til jordbruksoppgjøret

Hvordan avgjøres Bondelagets prioriteringer i jordbruksforhandlingene? – Slik resolusjonen står nå, står forhandlingsutvalget fritt til å kreve etter hva vi har sagt, sier Konrad Kongshaug fra Bondelagets representantskap.

Strømstøtte skal også gjelde vanningslag

Norges Bondelag har fått gjennomslag for at strømstøtteordningen også skal gjelde vanningslag i landbruket.

Klare til å bidra til dyrevelferdsmelding

Samler landbruket for å gi innspill til stortingsmelding om dyrevelferd.

Hvordan fungerer jordbruksoppgjøret?

Hva foregår egentlig under jordbruksforhandlingene? Hvordan forhandles det mellom partene? Hva skjer etter at jordbruket har fått et tilbud fra Staten? Svarene får du i denne ukas episode av Landbrukspodden.

Norges Bondelag ønsker fagbrev i landbruket

Styret i Norges Bondelag vedtok forrige uke å jobbe for en omlegging av landbruksutdanninga i videregående opplæring til en fireårig utdanning, med integrert praksis og fagbrev.

La fram den fortvilte situasjonen for Gimming

- Det er flaut at Norge baserer matproduksjonen sin på et slikt opplegg, sier Bjørnar Strandbakke, som driver to gårder, har faren i full aksjon som kårkall, har flere jobber attpå, og enda sliter med å få økonomien i hop.

Norsk matberedskap må sikres – gi bonden ei inntekt å leve av nå!

Representantskapet har vedtatt denne resolusjonen, med marsjordre til årets jordbruksforhandlinger.

Norske bønder står sammen med bønder i Ukraina

Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt resolusjon om situasjonen i Ukraina. I tillegg fikk representantskapet en oppdatering fra direktøren i UNAF, en paraply for ukrainske landbruksorganisasjoner, på hvordan situasjonen for bønder i Ukraina er nå.

Mangelfullt jordvern kan true matberedskapen

For å nå jordvernmålene og sikre det gjenværende matproduksjonsgrunnlaget, ber Norges Bondelag om mer egnede og forpliktende virkemidler. Blant annet mener organisasjonen at ansvaret for jordvernbeslutninger bør løftes til statsforvalteren.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere