Nyheter

Nordiske bønder: Aktiv grøn omstilling krev økonomisk stabilitet

Matsikkerheit i ein uroleg marknad sto på dagsordenen då nordiske bonde- og samvirkeorganisasjonar møttest sist veke i Finland. Møte endte i ein felles resolusjon.

Bondelagets arbeid så langt i 2022

Høsten står for tur og Bondelaget fortsetter jobben med å tette inntektsgapet til andre grupper og sikre framtidas matproduksjon og selvforsyning. Vi tar et lite tilbakeblikk, som ofte gir bedre forståelse av hvor vi er i dag og er nyttig når vi skal tenke framover.

Utvider lisensfellingsperioden for jerv

Norges Bondelag er svært positiv til at regjeringen har vedtatt å utvide lisensfellingsperioden for jerv fra 20. august til 15. februar. Dermed starter jervejakta i Sør-Norge samtidig med villreinjakta.

Møtte Borch om landbrukets egen nedbygging av matjord

Norges Bondelag mener matjorda må vernes best mulig i all arealforvaltning, også i landbruksnæringa selv. Bondelaget og Småbrukarlaget har møtt landbruks- og matministeren om temaet.

Ekstrautbetaling av tilskudd på vei

Landbruksdirektoratet planlegger å utbetale ekstra tilskudd i to omganger i september. Forutsetningene for å drive matproduksjon er tøffe, og dette er strengt nødvendig kompensasjon som Bondelaget har jobbet lenge for.

Færre sau blir tatt av rovdyr

Likevel er det mange skjebner og detaljer bak statistikken. – At det er færre sau kamuflerer den faktiske situasjonen, sier Erling Aas-Eng.

Arendalsuka 2022: Bondens stemme skal høres

Matsikkerhet, bærekraft og matproduksjon er gjennomgående temaer under årets Arendalsuke. Norges Bondelag er med i en rekke arrangementer.

Smak av Østlandet

Skal du til Østlandet i sommer? Dette er en stor landsdel, men uansett hvor du er kan vi garantere at det er noen deilige lokalproduserte spesialiteter å smake på.

Dokumenter skadene

En svært regntung og kald sommer har preget spesielt Vestlandet og Nord-Norge. Mange bønder blir rammet med dårlige avlinger. Dokumenter skadene og meld ifra til Landbrukskontoret.

-Gjør et veldig sterkt inntrykk

På Østlandet er det tidenes kornavlinger. På Vestlandet og i Nord-Norge har uvanlig mye regn preget sommeren. Der er situasjonen alvorlig for matproduksjonen.

Ny strømstøtteordning vedtatt: Søknadsskjema er nå lagt ut

Skjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30.september.

Smak av Trøndelag

Skal du til Trøndelag i Sommer? Da må du for all del ikke gå glipp av alle de lokale spesialitetene. Det er ikke uten grunn at Trøndelag er utnevnt til European Region of Gastronomy 2022.

Sikkerhet i landbruket – ikke la sikringsradioen ligge i skuffen

Gårdsarbeid og matproduksjon tilbyr spennende og varierte, men også tøffe og risikofylte arbeidsoppgaver. Ofte er man også utsatt for vær og vind det kan være vanskelig å sikre seg mot. Dessverre skjer det mange ulykker i landbruket.

Ber regjeringa anke ulvedommen. – Henger ikke sammen

Norges Bondelag mener lagmannsrettdommen er rettslig feil og har flere avvik fra Stortingets føringer. I et brev til klima- og miljøministeren ber Bondelaget om at avgjørelsen ankes.

Smak av Sørlandet

Skal du til Sørlandet i sommer? Denne landsdelen er et populært feriemål for mange om sommeren, og vi har noen tips til hva du må smake og hvor.

Smak av Vestlandet

Skal du besøke Vestlandet i sommer? I denne landsdelen produseres noe av det beste landet vårt kan by på innen frukt og bær. Vi har tipsene til hvor du får tak i dem.

Smak av Nord-Norge

Skal du besøke Nord-Norge i sommer? Den nordnorske bonden produserer fantastiske råvarer og vi har noen tips til hva du må sjekke ut. Hva med møsbrømslefse, bær eller kanskje en håndlaget tradisjonsost?

Smak på landet

Her får du tips rett fra bonden om hvilke råvarer du bør smake og hvilke spisesteder du bør stoppe innom på Norgesferien i sommer.

Nok av plass til både turgåere og beitedyr i norsk natur

Turgåere er juridisk ansvarlig ved skader i møte med beitedyr, med mindre dyreeier utviser uaktsomhet. Det er dermed viktig å sette seg inn i hvordan man møter beitende dyr.

Bondelagskokken vil løfte fram norsk tradisjonsost

Bondelagskokk Mette Julius Evensen ønsker å skape ny blest for norske tradisjonsoster. Nå skal hun finne nye og spennende måter man kan bruke og kombinere disse matkulturskattene på.

Forskriften for ekstra produksjonstilskudd er klar

Utbetalingen kommer i september, mens de som starter opp i 2022 får utbetaling i februar 2023.

Sommer på nett og i sosiale medier

I sommer vil Bondelaget bidra til at flere velger norsk i butikken, og samtidig vise hva man får igjen for å støtte den norske bonden.

Lagmannsrettens dom må ankes

Borgarting lagmannsrett slår fast at statens vedtak om å felle ulvene i Letjenna-reviret var ugyldig. Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, sier dommen i praksis gjør det umulig å regulere ulvebestanden.

Nedetid på nettsidene

Nettsiden bondelaget.no har vært nede store deler av dagen grunnet et angrep mot serveren til vår tjenesteleverandør CoreTrek.

Ekstraordinær utbetaling av tilskudd i september

De ekstraordinære kostnadsøkningene må dekkes fullt ut, var et av jordbrukets hovedkrav i årets jordbruksforhandlinger. Det fikk vi til, og kompensasjonen for 2021/22 blir utbetalt i september.

God sommer til alle medlemmer

Les hilsen fra bondelagsleder Bjørn Gimming til alle bondelagsmedlemmer.

Møttes om dyrevelferdsmelding

Husdyrnæringa er klare til å bidra i dyrevelferdsarbeidet.

Videreføring av strømstøtte

Regjeringen viderefører strømstøtte til jordbruksforetak og veksthus, inkludert blomsterproduksjon og vanningslag.

Flere gjennomslag for landbrukets klimaarbeid

Gratis klimarådgivning, utvikling av klimakalkulatorer og økt støtte til verdiskapingsprogram for fornybar energi. Årets jordbruksavtale er vedtatt i Stortinget og er et steg i riktig retning for landbrukets klimaarbeid.

Hele tre av syv Embla-vinnere fra Norge

Mandag kveld var det duket for en storslått feiring av det nordiske kjøkken, under utdelingen av matprisen Embla. Geitmyra Credo, Kvitnes Gård og Undredal Stølsysteri gikk helt til topps.

Fugleinfluensa påvist blant villfugler langs kysten

Mattilsynet oppfordrer alle til å ha ekstra beredskap på smittevern, og lav terskel for å melde fra om lavere eggproduksjon, syke dyr eller økt dødelighet.

Klart for toppoppgjør om Nordens beste mat

Norges Bondelag er vertskap når vi deler ut sju priser i den nordiske matprisen Embla. Følg prisfesten her!

Bjørn Gimming (49) fra Østfold fortsetter som leder i Norges Bondelag

Under årsmøtet i Norges Bondelag ble Bjørn Gimming gjenvalgt som leder. Gimming har vært leder det siste året, og er svært godt kjent med Norges Bondelag gjennom mange års arbeid i ulike verv.

Startskuddet har gått - inntektsløftet skal gjennomføres

Årsmøtet i Norges Bondelag har vedtatt denne resolusjonen.

Opptrappingsplanen skal være klar desember i år

- En av de viktigste sakene vi jobber med, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Borch påpekte muligheten til å løfte inntekta uten ny beregningsmåte. Bondelaget er utålmodige

Tetting av inntektsgapet var blant spørsmålene til Sandra Borch da hun talte til Bondetinget under årets årsmøte. Hennes klare budskap i talen var at landbruket blir prioritert av regjeringa.

Årets lokallag 2021 er kåret

Premien på 30.000 kroner gis til det lokallaget som samlet sett scorer best på god medlemsoppfølgning, høy aktivitet og synlighet i lokalsamfunnet og aktivt vervearbeid.

Bynær gård kåret til årets Askeladd

- I et involverende bynært landbruk vil vi synliggjøre viktigheten av norsk matproduksjon, sier bonde Lars Olav Stavnes (37) på gården Reppe Søndre i Trondheim som er årets Askeladd.

Mange gode innlegg på årsmøtets generaldebatt

Velferdsordninger, dyrevelferd, selvforsyning og inntekt var blant temaene i generaldebatten på årets årsmøte. Og særlig Odd Arne Stormo fra Nordland fikk god respons da han etterlyste de gode bondehistoriene.

Jordbruksavtalen vedtatt i Stortinget

Det til tross for at det ikke var flertall for den.

Bondelagets beste ververe mottok hyllest

Årets verver for 2020 og 2021 ble begge hyllet for sin verveinnsats på dagens årsmøte.

Leders tale til årsmøtet 2022

Her kan du lese leders tale fra fremføringen på årsmøtet 2022. En oppsummering av året som har gått, og ikke minst veien videre.

Snart er det Bondeting

Mange er spente foran årets årsmøte, som er det første fysiske Bondetinget siden 2019. Vi har pratet med noen av årets deltagere om deres forventninger.

Skal vurdere prosenttoll

Regjeringspartiene og SV er enige om å vurdere prosenttoll for en rekke jordbruksvarer. – Vi er fornøyde med at det tas grep om tollvernet, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Følg årsmøtet live!

15-16. juni er det årsmøte i Norges Bondelag, og vi sender live så du skal få mulighet til å følge med.

Forventer stortingsflertall for jordbruksavtalen

Av hensyn til bondens forutsigbarhet og trygghet, og for å sikre landets matsikkerhet i en historisk krevende tid, forventer Norges Bondelag at Stortinget vedtar årets jordbruksavtale.

Usikkert hvordan regjeringa vil nå nytt jordvernmål

Det ligger an til at Stortinget strammer inn på jordvernmålet til en maksimal omdisponering av 2000 dekar dyrka mark, årlig. Samtidig er det usikkerhet knyttet til når og hvordan regjeringen konkret vil nå dette.

Årsmøte i Norges Bondelag

Bondetinget er 15 og 16. juni. Her finner du sakspapirer og annen informasjon du trenger.

Ber EU om en mer fleksibel regulering av holdbarhetsdato

EUs lovendring om maksimal holdbarhet på 28 dager for egg har vakt oppsikt i Norge, ettersom norske egg er kjølevare med salmonellagaranti. Denne uka leverte Norges Bondelag høringssvar direkte til EU.

En avtale som legger til rette for en nødvendig snuoperasjon

Overfor Stortingets næringskomité trekker Norges Bondelag blant annet fram at årets jordbruksavtale legger til rette for inntekstvekst og styrking av de landbrukspolitiske virkemidlene, samt at avtalen understreker viktigheten av importvernet.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere