Nyheter

EMV - familieselskap med få deltakarar

– EMV kan bidra til meir mangfald, innovasjon og effektivitet, men også meir konsentrasjon og moglegheit for å skru opp prisane. Det kan bli som eit familieselskap med same person på mange sete, sa næringsminister Vestre under eit seminar om EMV i Oslo.

Deltok på innspillsrunde til dyrevelferdsmeldingen

Torsdag 08. juni deltok Norges Bondelag på Landbruks- og matdepartementets tredje innspillsrunde til dyrevelferdsmeldingen.

Varmt og tørt eller vått og kaldt? - Dokumenter skadene

Når været skaper store utfordringer og det resulterer i avlingssvikt en ikke har mulighet for å sikre seg mot, har en mulighet for å søke om tilskudd.

Viktig NOU om genmodifisering

I dag la Genteknologiutvalget fram sin NOU om genmodifisering. – Et viktig dokument for oss i landbruket, sier 2. nestleder i Norges Bondelag, Bodhild Fjelltveit.

Stortingsflertallet støtter jordbruksavtalen

Regjeringspartiene sikrer flertall sammen med Sosialistisk venstreparti til jordbruksavtalen. Bra at Stortinget anerkjenner jordbrukets forhandlingsrett og sikrer flertall for en framforhandlet jordbruksavtale sier lederen i Norges Bondelag

Ber Stortinget anerkjenne tetting av inntektsgap

Norges Bondelag har sendt inn sitt høringssvar om jordbruksavtalen til næringskomiteen på Stortinget.

- Nye nordiske ernæringsforslag ikke bærekraftige nok

Forslagene til nye nordiske ernæringsråd tar ikke inn hele bredden av bærekraft. Blir forslagene tatt til følge vil det gi dårlig utnytting av lokale ressurser og mer import, frykter Norges Bondelag.

Mangel på tilgang til plantevernmidler

Denne uka har Norges Bondelag, Gartnerhallen, Norsk Landbruksrådgivning og Gartnerforbundet hatt møte med landbruks- og matminister Sandra Borch om tilgangen til plantevernmidler i frukt.

Pant boksen – unngå dyrelidelser

Aluminiumsbokser og annet avfall som havner i slåmaskina kan utgjøre stor skade på dyra. Nå lanserer Bondelaget den landsdekkende kampanjen «Pant boksen».

Innstilling til nytt styre i Norges Bondelag er klar

Valgnemnda innstiller Bjørn Gimming som fortsatt leder av Bondelaget, og gjenvalg av Egil Chr. Hoen som 1. nestleder og Bodhild Fjelltveit som 2. nestleder.

Strammer inn jordvernet

Regjeringen ønsker innstramminger i jordvernet. Maks 2000 dyrket matjord skal kunne omdisponeres hvert år. Et strengere vern er avgjørende sier Norges Bondelag.

Ulvesona er ikke et ulvereservat

Høyesterett har i dag slått fast at ulvebestanden i ulvesonen kan reguleres ved lisensjakt.

Jordbruksavtale: Viktig inntektsvekst for bonden

Norges Bondelag har blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2024. – Bonden trenger inntektsvekst, og denne avtalen bidrar til det, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Slik er jordbruksavtalen for melkeprodusenter

Bondelaget gikk inn i årets jordbruksforhandlinger med en særlig prioritering av melkeprodusentene. Denne prioriteringen synes også igjen i den inngåtte jordbruksavtalen.

Hvordan slår avtalen ut på ditt bruk?

Her kan du sjekke hvordan jordbruksavtalen påvirker økonomien på ditt bruk.

Dette er avtalen - kort fortalt

Her kan du lese hva avtalen innebærer på forskjellige områder.

Følg pressekonferanse om jordbruksoppgjøret her

Det inviteres til pressekonferanse om årets jordbruksoppgjør klokken 12:00 - følg direktesending her.

Forhandlingene drar seg til

Møtene mellom Bondelaget og staten har fortsatt gjennom helgen. Fristen for å komme i mål er tirsdag 16. mai.

Regjeringen styrker Bionova

Mer fornybar energi i landbruket var en av satsningene da regjeringen i dag presenterte revidert nasjonalbudsjett for 2023.

Norges Bondelag går til forhandlinger

Norges Bondelag meddelte i dag staten at vi går til forhandlinger på vegne av jordbruket om en jordbruksavtale. – Må ha betydelig forhandlingsgevinst, sier Gimming.

Følg med og del på #bondeTV

Hva jobber bøndene med akkurat nå? Det kan du se 9. mai på Bondelagets Facebook og Instagram, og er du bonde selv vil vi gjerne at du deler fra egen gård!

Hvordan slår krav og tilbud ut på ditt bruk?

Her kan du sjekke hvordan både krav og tilbud i jordbruksforhandlingene påvirker økonomien på ditt bruk.

Statens tilbud vs. Bondelagets krav

Her er hovedforskjellene mellom krav og tilbud i årets jordbrusforhandlinger.

Statens tilbud: Stor avstand i tetting av inntektsgap

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret har en langt lavere inntektsvekst enn jordbrukets krav. – Skal vi fjerne tvilen i landbruket slik at bonden fortsetter som matprodusent, trenger vi et kraftigere inntektsløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Se opptak av pressekonferanse med fremlegging av statens tilbud

Fredag kl 13 legger staten fram sitt tilbud i jordbruksforhandlingene, som et svar til kravet fra Bondelaget. Følg pressekonferansen her!

Dystre tall fra Landbruksbarometeret

Tallene fra Landbruksbarometeret 2023 er klare. 38 prosent av de spurte vil ikke anbefale unge å bli bonde.

Livesending Landbruksbarometeret onsdag kl. 08

Kan årets jordbruksoppgjør snu stemningen i landbruket? Vi presenterer resultatet fra Landbruksbarometeret 2023. En samlet fremstilling av norsk landbrukets løpende utvikling.

Slik påvirker kravet matprisene

Mange lurer på hvordan årets krav vil slå ut på matprisene.

Alvorlig oppgjør: Nå trengs politisk vilje til et kraftig inntektsløft

– Den økonomiske situasjonen i landbruket er alvorlig, og behovet for å løfte inntektene er stort. Vi må sikre at bonden fortsatt vil være matprodusent, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Jordbrukets krav - kort fortalt

I årets krav er det inntekt, melk, Nord-Norge og velferd som er de viktigste områdene.

Se opptak av pressekonferansen her

Her kan du se opptak fra pressekonferansen da Bondelaget overrakk kravet fra jordbruket til staten.

Faglaga kom ikke til enighet om et felles krav

– Jeg er skuffet og lei meg over at vi ikke kan stå samlet om et felles krav. Når situasjonen er oppstått, så skal Bondelaget ta ansvar og gjøre vårt for en best mulig løsning, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Viktige begrep og uttrykk i jordbruksforhandlingene

Under jordbruksforhandlingene dukker det opp mange begreper, ord og uttrykk man kanskje ikke bruker så ofte ellers. Hva er egentlig jordbruksoppgjør? Hva gjør budsjettnemnda? Og hva betyr målpris? Her er forklaringen på noen av begrepene knyttet til jordbruksoppgjøret.

– Et sikkerhetsnett må på plass for å fjerne tvilen i landbruket

Under Bondelagets frokost foran Stortinget etterlyste Ragnhild Marie Gjersøe Eriksen (23) bedre velferdsordninger for at det skal være aktuelt for henne å bli bonde.

Svært mange er tilfredse med sitt medlemskap

Resultatene fra medlemsundersøkelsen 2023 viser blant annet at 69 prosent av medlemmene er tilfredse eller svært tilfredse med sitt medlemskap i Norges Bondelag.

Klikk her for livesending fra bondefrokost foran Stortinget

Tirsdag 18. april byr bondelaget på frokost og en god prat om det kommende jordbruksoppgjøret, på Eidsvolls plass, og via live direktesending.

Kraftig fall i inntekten til melkebonden

Samlet inntekstvekst for jordbruket i 2023 er lavere enn forventet, og gir ingen realinntektsvekst. – Tallene bekrefter en svært tøff økonomisk situasjon for melkebonden, og hele næringa trenger et kraftig inntektsløft, sier bondelagsleder Gimming.

Bønder i Malawi har mistet alt i syklon, nå trenger de hjelp

Den tropiske syklonen Freddy rammet i mars det sørlige Afrika, og spesielt hardt gikk det utover Malawi, Madagaskar og Mosambik. Nå er det stort behov for både nødhjelp og langsiktig utviklingsarbeid.

Oppskrift på økt norsk selvforsyning

Norges Bondelag lanserer nå sin plan for hvordan Norge kan nå målet om 50 prosent selvforsyning på norske ressurser.

Endringer av konkurransepolitiske tilskudd i melkesektoren på høy tid

- Jeg er bekymret for den økonomiske bærekraften i prisutjevningsordningen for melk, selv om regjeringens endringsforslag er riktige steg i rett retning, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Fjern tvilen og gi landbruket framtidstro - inntektsløft nå!

Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt følgende resolusjon som en marsjordre før jordbruksoppgjøret.

Samles før jordbruksoppgjøret

Onsdag og torsdag denne uka er representantskapet samlet for å gi retning for hva Bondelaget skal prioritere inn i årets jordbruksforhandlinger.

Endelig full seier for fruktbøndene!

To år etter vinteren 20/21 der mer enn 100 000 frukttrær bukket under for frostskader, kan alle de over 100 fruktbøndene som ble rammet, søke om støtte til opprydding og nyetablering.

Diskuterte bærekraft som forbrukeren vil ha og bonden kan leve av

Synet på hva bærekraftig norsk matproduksjon betyr ble belyst fra bonden, forbrukeren, vitenskapen, miljøbevegelsen og politikken sitt ståsted under Bondelagets seminar om temaet.

Her finner du direktesending om bærekraftig matproduksjon

Norges Bondelag inviterer til et matnyttig frokostseminar om bærekraftig matproduksjon. Bærekraft er på alles lepper og vi spør – hva vil det si å få en mer bærekraftig matproduksjon?

Statsministerbesøk om avrenning til Oslofjorden

Statsminister Jonas Gahr Støre og to statsråder besøkte Bryn Gård i Rykkinn i Bærum kommune for å lære om avrenning til Oslofjorden.

Innspill fra 51 organisasjoner

I to dager har forhandlingsutvalget i Norges Bondelag hatt møter med organisasjoner og virksomheter som vil komme med innspill før årets jordbruksforhandlinger.

Bondelagets innspill til statsbudsjettet 2024

Tollvern, støtte til klimatiltak og bonde- og dyrehelse er noe av det Norges Bondelag har fremhevet i sine innspill til regjeringens budsjettarbeid som nå er i gang.

7000 har tatt i bruk klimakalkulatoren

Under det årlige klimatoppmøtet ble det blant annet snakk om landbrukets klimakalkulator.

Hvordan få de med videre?

Det er cirka 4000 båsfjøs som ikke har bygd om til løsdrift. – Det store spørsmålet er hvordan vi skal få de med videre, sa leder i Norges Bondelag da han innledet dagens frokostseminar om fremtiden til melkeproduksjonen i landet.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere