Nyheter

Stordemonstrasjon for maten vår

Bli med bøndene og vis at du støtter norsk matproduksjon! På Eidsvoll plass foran Stortinget 18. april kl 9-11.

En tapt mulighet

Næringskomiteens innstilling til hvordan norsk selvforsyning og bondens inntekt kan økes, er ikke det tydelige signalet som bøndene trenger.

Nullvisjon for dødsulykker i landbruket og reindriftsnæringa

I dag signerte Norges Bondelag en intensjonsavtale med flere andre aktører om en nullvisjon for dødsulykker i landbruket og reindriftsnæringa.

Stor oppslutning om markering

Mange hadde møtt opp utenfor Stortinget i dag i forbindelse med høringen i næringskomiteen om stortingsmeldinga om økt selvforsyning og opptrapping av inntektsmulighetene i jordbruket.

Her er Bondelagets høringsinnspill

Bondelaget leverte i går høringsinnspill til stortingsmeldinga om økt selvforsyning og plan for opptrapping av inntektene i jordbruket.

Markering for økt matproduksjon

Bli med å marker din støtte for økt norsk matprodukson torsdag 4. april.

Økt sjølforsyning forutsetter inntektsopptrapping

Klar melding fra representantskapet i Norges Bondelag før Stortinget skal behandle plan om sjølforsyning, opptrapping og nytt tallgrunnlag.

Landbruket stiller seg bak den reviderte klimaplanen

Arbeidet med en revidering av Klimaplanen er ferdig, og satsningsområdene er oppdatert basert på nye rapporter fra NIBIO. Den viser at et samlet landbruk tar ansvar for næringens klimagassutslipp.

Representantskapet mener: Norsk mat er den beste beredskapen

Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt følgende resolusjon som en marsjordre før jordbruksoppgjøret.

Nytt regelverk for gjødselspredning

I går kom Regjeringen ut med ny forskrift for spredning av gjødsel på høring. Det er stor spenning til forskriften som skal sikre god utnytting av gjødsla og balansere forholdet mellom matproduksjon og miljø.

Finans Norges klimarapport

Årets rapport inneholder en artikkel fra Norges Bondelag om hvordan fjoråret har vært for landbruksnæringen med tanke på tapte avlinger og kostnader knyttet til "Hans".

Ber regjeringen prioritere mat- og selvforsyning

Et samlet norsk landbruk ber regjeringen prioritere bedre matforsyning og økt selvforsyning i stortingsmeldingen om totalberedskap. Justisminister Emilie Enger Mehl fikk i dag overlevert dokumentet fra landbruket.

Landbrukspodden om Stortingsmeldingen

I denne episoden av Landbrukspodden går vi litt inn i meldingen om økt selvforsyning og plan for opptrapping av inntektsmulighetene i jordbruket.

Viktige velferdsordninger

Forenkling og samordning med andre ytelser har vært stikkord for arbeidsgruppa som har gått gjennom velferdsordningene i landbruket.

Fra jord til soldatens bord-intensjonsavtale om mer norsk mat

Mandag 11. mars signerte Ørlandet Flystasjon, Trøndelag Bondelag, Trøndelag fylkeskommune, Ørlandet kommune og Statsforvalteren en intensjonsavtale. - Et viktig grep for å styrke vår beredskap, sier Oberst Martin Tesli.

Hva ligger i Stortingsmeldinga?

Slik vil regjeringa økte selvforsyninga og beregne bondens inntekt, og dette betyr det for bonden. Her er oversikten!

Ikke godt nok for å gi mer selvforsyning

Norges Bondelag har bedt om en opptrappingsplan og nytt tallgrunnlag for bondeinntekta. – Bra at Regjeringa legger fram denne planen, men det er ikke godt nok for å bidra til økt selvforsyning, sier Bjørn Gimming.

Se pressekonferansen i opptak

I dag la regjeringen fram stortingsmelding om strategi for økt selvforsyning og plan for opptrapping av inntektsmulighetene i jordbruket. Se pressekonferansen i opptak her.

- Dette har tatt lang tid

I dag ble det bekreftet at regjeringen fredag vil levere nytt tallgrunnlag, opptrappingsplan og selvforsyningsplan til Stortinget.

Gode innspill fra næringa

De to siste dagene har det vært møter med en rekke organisasjoner og bedrifter på Landbrukets hus. Her gir de sine innspill før utforminga av jordbrukskravet starter.

Kornproduksjon er en kritisk del av landets beredskap og matsikkerhet

Tirsdag 5. mars arrangerte Østfold og Akershus Bondelag Stormøte Korn 2024. Her ble temaer som nytt tallgrunnlag, kornproduksjon som en kritisk del av landets beredskap og matsikkerhet, og veien videre mot årets jordbruksforhandlinger belyst.

Hvorfor demonstrerer bønder i Europa nå?

Det har vært tydelige demonstrasjoner blant bønder i Europa denne vinteren. Dette er det flere grunner til, blant annet billige importvarer og omfattende miljøkrav. Men hvorfor nå?

Landbrukets klimaplan revidert

Under det årlige klimamøtet i landbruket, ble den reviderte utgaven av Landbrukets klimaplan presentert.

Ingen avtale om landbruk på WTO-ministermøtet

Ministrane klarte ikkje å bli samde om ei avtale om landbruk då dei møttest i Abu Dhabi denne veka. Ein dag på overtid måtte dei gi opp å bli samde om vegen vidare for internasjonale handelsreglar om jordbruket.

Nytt innspill til dyrevelferdsmeldinga

Velferd avhenger av mer enn kyllingens veksthastighet.

Har aldri vært færre landbruksbranner

I 2023 ble det registrert færre landbruksbranner enn tidligere. God forebyggende innsats fra bøndene er hovedforklaringen på at antallet branner har hatt en fallende trend de siste i ti år.

Prisnedskriving på korn

Prisnedskriving er en tilskuddsordning i jordbruksavtalen. Det betyr at den kornprisen som kornbonden får er høyere enn råvarekostnaden for kornet inn til matmel- og kraftfôrindustri.

Britisk statsminister lovar meir pengar og fokus på matsikkerheit

Storbritannias statsminister Rishi Sunak lova årlege indeks for matsikkerheit og meir støtte til bøndene då han talte på årsmøtet til det britiske bondelag. – Det er interessant å merke seg at matsikkerheit og landbruket får så mykje fokus i den britiske rikspolitikken, seier Egil Chr Hoen, nestleiar i Norges Bondelag som deltok på årsmøtet.

Er du bekymret for ringormsmitte?

Ønsker man som bonde en ekstra trygghet ved kjøp av dyr, så kan man be om at dyret selges med veterinærattest.

Vil jobbe for mer økologisk korn og melk

- Vi jobber for økt økologisk produksjon innen alle kategorier, men i år kommer vi å legge en ekstra innsats i å få flere økologiske kornprodusenter, sier Kari Marte Sjøvik, prosjektleder i Landbrukets Økoløft.

Landbrukets kulturarv må vernes gjennom aktivt bruk

Norges Bondelag inviterte Riksantikvaren til møte på Landbrukets hus tirsdag 6. februar. Tema for møtet var kulturminneforvaltning i landbruket, og verdien av vern gjennom aktivt bruk.

Møte om rein på innmark

Det var stor interesse for møtet som ble arrangert på Bardufosstun, og viser at sameksistensen mellom næringene er en utfordring flere steder i fylket.

Nå kommer jordbruksoppgjøret 2023 inn på konto

Denne uka får bøndene utbetalt produksjons- og avløsertilskudd på over 17 milliarder kroner. Dette er resultatet av jordbruksoppgjøret i fjor, hvor mange av satsene er økt betydelig fra tidligere år.

Gimming understreket tidspresset og alvoret for Statsministeren

Mandag 12. februar inviterte regjeringen til møte i kontaktutvalget. Der tok Bjørn Gimming opp at det haster med nytt tallgrunnlag og den svært krevende økonomiske situasjonen landbruket står i.

Kan bli store endringer i markedsordningene

Er det melk eller korn som skal ikke lenger skal ha målpris? Avgjørelsen tas i jordbruksforhandlingene, og i dag kom kunnskapsgrunnlaget for å ta beslutningen.

Jevnere inntekt med jordbrukskonto

Norges Bondelag lanserer idéen om «jordbrukskonto» i gårdsregnskapet, slik at bonden selv kan jevne ut inntekts-variasjoner mellom år. – Dette grepet kan redusere den økonomiske risikoen, sier Bjørn Gimming.

Revidering av landbrukets klimaplan

Norges Bondelag er nå i sluttfasen med revideringen av landbrukets klimaplan. – Det er på tide med en kunnskapsoppdatering, sier rådgiver i næringspolitisk avdeling, Pernille Bügel.

Følger spent med prosessen

Norges Bondelag følger nøye med GMO-debatten i EU, og det pågår en tilsvarende debatt i Norge. Se webinar om teamet helt nederst i saken.

Svært viktig vinter og vår føre oss

- Det var svært bra for oss i Vestland at begge nestleiarane og ein av styremedlemene i Norges Bondelag brukte to heile dagar saman med oss fylkesleiarane i Vestland og Møre og Romsdal og grøntutvalet for Vestlandet, seier fylkesleiar Gry Ingvild Agjeld.

Oppsummeringsmøte med landbruksministeren

Tirsdag 23. januar inviterte landbruks- og matminister Geir Pollestad næringa og forvaltninga til et oppsummeringsmøte for å få status på avlingene i de ulike produksjonene, samt en orientering om situasjonen.

Kostråd må vere tilpassa norske forhold og ressursgrunnlag

- Det er viktig at nye kostråd er tilpassa norske forhold, mattradisjonar og det ressursgrunnlaget vi har for matproduksjon i Noreg. Det sa Elisabeth Gjems i rådslag om nye kostråd.

– Det må bli mer lønnsomt å produsere mat i Norge

I denne ukas Landbrukspodden har vi besøk av landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Protesterer for å produsere mat

De siste ukene har kolonner av traktorer vært et vanlig syn i bybildet i Berlin og andre tyske byer. Tyske bønder er forbannet, og protesterer på bønders vis: med traktor.

Felles innspill om totalberedskap

Norges Bondelag ønsker å ta initiativ til at et samla landbruk sender felles innspill til regjeringas arbeid med ny stortingsmelding om oppfølgningen av Totalberedskapskommisjonens rapport.

Mange møtte opp til rovdyrmøte i Finnmark

Godt over 60 personer møtte tirsdag opp da Tana Bondelag og Finnmark Bondelag arrangerte møte om rovdyr.

- Det viktigste verktøyet er klimaavtalen

Kornkonfernsen 2024 samlet en rekke aktører innenfor næringen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen snakket om klima- og miljømål for norsk landbruk.

Problematisk dispensasjon fra Nyt Norge

Nyt Norge skal bety 100 prosent norsk melk, men nå har TINE fått OK til å bruke noe importert melkepulver. – Terskelen for å søke dispensasjon bør være høyere i framtida.

Søk om støtte til nødaggregat gjennom Bærekraftfondet

Norges Bondelag og Gjensidige gått sammen om å etablere et nytt individuelt tiltak gjennom Bærekraftfondet, hvor du kan søke om støtte til nytt nødstrømsaggregat.

Nyttig med grøntsamling for hele Bondelaget

Torsdag forrige uke hadde Grøntutvalgene i fylkene samlet seg på Landbrukets Hus til Grøntmøte. Erstatning for produksjonssvikt, plantevern og tilskudd til poteter til industri var blant temaene som ble diskutert.

Endrer nye regler for lufting og mosjon

Nye krav om lufting og mosjon for kyr på bås endres allerede en uke etter de trådte i kraft. – Viser at vi blir lytta til, sier Bodhild Fjelltveit.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere