Nyheter

Endringer i påmelding til Åpen Gård 2020

På grunn av koronaviruset og usikkerheten rundt den videre utviklingen av utbruddet, mener Norges Bondelag det ikke er tilrådelig å gjennomføre Åpen Gård-arrangement på denne siden av sommeren.

Rettigheter i forbindelse med koronautbruddet

Mange har spørsmål om hvilke regler og rettigheter som gjelder i unntakstilstanden som følger av korona-viruset. Her har vi samlet nyttig informasjon.

Merkedag for verdikjeda for mat

12.mars i år vart Lov om god handelsskikk med tilsyn endeleg vedteken av Stortinget, ni år etter at matkjedeutvalet tilrådde lov.

Råd til bonden om korona-smitte

Vask hendene, ha godt smittevern og lag beredskapsplan for gården.

Retningslinjer i forbindelse med koronaviruset

Norges Bondelag forholder seg til myndighetenes anbefalinger i forbindelse med koronaviruset. Vi følger situasjonen og oppdaterer informasjonen løpende.

Koronavirus og dyr

Mattilsynet vurderer situasjonen slik at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker.

Meld deg på Åpen Gård!

Lyst å være med på Bondelagets største nasjonale arrangement og vår viktigste fellesdugnad for å bygge kunnskap om norsk landbruk? Nå er påmeldingen for lokallag åpnet.

Ukens podkast - norske husdyrgener er populære!

Men hvorfor? Avlssamvirkene GENO og Norsvin er på plass i studio for å gi oss svaret.

Kjenner du en Askeladd?

Nå er det åpnet for nominasjon til årets Askeladdpris - Bondelaget og Landkreditts pris til unge gründere på bygdene.

KLIMAPLAN: -Vi trenger et samlet landbruk

I dag ble utkastet til landbrukets klimaplan drøftet på det årlige klimamøte mellom faglagene og en rekke aktører i landbruket. – Jeg er godt fornøyd med innspillene og at vi står samlet i klimaarbeidet, sier Bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Ukens podkast - framtida for fjørfebonden

Hvitt kjøtt og egg er stadig mer populært, men hvordan står det egentlig til i norsk fjørfenæring?

LA-MRSA-erstatningene bedres etter påtrykk fra Bondelaget.

- Når svinebøndene må sanere, gjør de en jobb først og fremst for folkehelsa. Da skulle det bare mangle at de får en rimelig erstatning, sier Bartnes.

5 fakta om kjøtt og klima

Klimadiskusjonen nærmer seg full forvirring og det er vanskelig å vite hva som er riktig. Her har vi samlet 5 fakta om kjøtt og klima.

Ulv, lovendring og Bernkonvensjonen

MDG frykter at et lovforslag som skal presisere adgangen til lisensjakt på rovdyr, kan føre til at Norge bryter internasjonale avtaler. Det er feil. Juridisk sjef og advokat i Norges Bondelag, Erlend Stabell Daling, forklarer.

Ukens podkast - gjenhør om psykisk helse

Er bønder mer utsatt for "å møte veggen" enn andre yrkesgrupper? Og hva kan vi i næringa gjøre for å ta godt vare på hverandre?

Bekymret for utviklingen i norsk melkeproduksjon

For å kunne opprettholde et landbruk over hele landet, mener vi at det nå er viktig å se på hvordan vi kan beholde og øke markedet for norsk melk.

Hvordan få økt bruk av husdyrgjødsel til biogassproduksjon?

En arbeidsgruppe har det siste året sett nærmere på hvordan eksisterende og nye virkemidler kan innrettes for å øke utnyttelse av husdyrgjødsel til biogassproduksjon. Nå er rapporten kommet.

- Én krone i landbruket blir til tre i andre næringer

Hva hemmer og hva fremmer lønnsom næringsutvikling i distriktene? Det var et av spørsmålene Distriktsnæringsutvalget ønsket svar på da de inviterte til innspillsmøte i går.

Ukens podkast - rovdyr eller sau i norsk utmark?

Vi gjør opp status for hva som skjer både i utmarka, på Stortinget og i rettsapparatet.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Ukens podkast - klimaspesial om teknologi, møkk og metan

Hvordan kan vi øke verdien på husdyrgjødsla og samtidig kutte klimagassutslipp? Og hva er egentlig mysteriet med metan?

- Vi kan gjøre kuttene uten å redusere norsk kjøttproduksjon

Klimakur og kjøttkutt og var blant temaene da Norges Bondelag møtte statsministeren i regjeringas kontaktutvalg på tirsdag.

Ukens podkast - nytt på traktorfronten!

Vi tar deg gjennom oppdaterte veitrafikkregler for traktoren og traktoråret 2019 sammen med Lars Berg Raaen, journalist i bladet Traktor.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Nytt politisk program på høring

Klima er en av satsingsområdene i forslaget til nytt næringspolitisk program for Norges Bondelag.

Ulveavgjørelsen må ankes

I dag kom dommen fra Borgarting Lagmannsrett i saken der WWF gikk til sak mot staten fordi de mener norsk ulveforvaltning er ulovlig. Lagmannsretten kom til at vedtak om uttak av streifulv var gyldig. Lisensfellingsvedtaket på Osdalen og Julussa var derimot ugyldig.

Hvordan vil Arbeiderpartiet utvikle norsk landbruk?

Norges største parti har markert seg stadig tydeligere i norsk landbrukspolitikk. Denne uka spør vi nestleder i partiet og melkebonde Bjørnar Skjæran om hvordan Arbeiderpartiet vil utvikle norsk landbruk.

Lars Petter Bartnes tar ikke gjenvalg i Norges Bondelag

Leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes har meddelt valgnemnda at han ikke stiller til gjenvalg på årsmøtet i juni.

Stortingets ulvevedtak må etterleves!

Det var høy stemning og stor frustrasjon da nær tusen bygdefolk var samlet på Bjørkelangen til fakkeltog og rovviltpolitisk stormøte i kveld.

Økologisk landbruk trenger konkrete mål og statlig satsing

Offentlige innkjøp og statlige mål vil sikre spydspissfunksjonen til norsk økologisk landbruk, mener arrangørene av Norges første økologiske kongress.

Mer bærekraftig landbruk - hvem sitter med makta?

Hvordan får vi en mer bærekraftig norsk matproduksjon og hvem sitter med makta for å få det til å skje?

Fakkeltog og folkemøte mot regjeringas rovdyrforvaltning

Nyttårsaften overprøvde regjeringa rovviltnemndenes beslutning om å ta ut tre ulveflokker i ulvesona. Denne overkjøringa av rovviltnemdene må ta slutt, og Stortingets vedtak må følges! Den 22. januar sees vi på Bjørkelangen.

Grüne Woche (IGW) 2020: Rekruttering på dagsorden

BERLIN: Hvordan få flere unge til å velge en fremtid innen mat- og restaurantbransjen, og hvem vinner BU-prisen 2020? Det er noe av det som står på programmet i forbindelse med åpningen av IGW i Berlin.

Rekordmange påmeldte Øko2020

Norges første økologiske kongress har over 375 påmeldte. -Vi merker at stadig flere, spesielt unge, er opptatt av hvordan maten produseres, kortreist mat og økologisk landbruk, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Forlenget støtte til bønder i Malawi

Norges Bondelag opprettholder viderefører støtten til Utviklingsfondets arbeid blant bønder i Sørøst-Afrika.

Landbrukspodden om Brexit og bonden

Storbritannia skal melde seg ut av EU. Hvilke konsekvenser får dette for bonden og påvirker det framtida for norsk landbruk?

Kjører sauene 200 km fra gården for å beskytte dem mot rovdyr

Per Johans skulle ønske at politikerne sa rett ut at det ikke skal være sau der han bor, og at de rammede bøndene fikk en kompensasjon.

Landbrukspodden om framtida for Nortura

De siste årene har vært preget av svake resultater for Nortura. Høsten 2019 fikk samvirket ny sjef, og vi lurer på hva hun skal gjøre for å snu skuta?

Slutter seg til initiativ for økt karbonlagring i jord

Bondelaget og fire andre organisasjoner har knyttet seg til det internasjonale initiativet «4 per 1000» som jobber for å øke karbonopptaket i jord.

Meld deg på Øko2020!

Hvordan kan landbruket bidra til en mer klimavennlig og bærekraftig framtid? Dette blir et sentralt spørsmål under den nasjonale kongressen om økologisk landbruk 21. og 22.januar.

Landbrukspodden om kjøtt og bærekraft

Nok et gjenhør med en populær episode fra året som gikk når vi spør om kjøtt er bærekraftig? Silje Lundberg i Naturvernforbundet og Christian Anton Smedshaug i Agri Analyse er på plass i studio for å gi svar.

Styrer mot ulvereservat

Regjeringa nekter igjen å regulere ulvebestanden etter Stortingets vilje.

Meld interesse for salg av kumelkkvote fra 2. januar.

Som følge av avtalen om melkekutt som Norges Bondelag og regjeringa inngikk i høst, åpnes det for salg av kumelkekvoter til staten 2. januar 2020.

Julehilsen fra Bondelagslederen

Når jeg ser tilbake på året tenker jeg at det har skjedd mye. Språkrådet kårer hvert år årets ord, og årets liste er interessant nok i seg selv. Likevel klarte jeg ikke la være å spekulere i hvordan vår liste ville sett ut, og mistenker at disse ordene hadde tronet høyt på toppen; dyrevelferd, melkekutt, grøntsatsing og klimaavtale. Dette er alle ord som det ligger mye bak.

GJENHØR: Landbrukspodden om PU-ordninga for melk

Lei av å høre om prisutjevningsordninga for melk, uten å henge helt med i svingene? Da er du ikke alene. Episoden om PU-ordninga var en av de mest populære i året som gikk.

Åpner dørene 

Tirsdag kan du få et innblikk i fjørfeproduksjon, når fjørfebønder deler hverdagen i sosiale medier.

Landbrukspodden oppsummerer halvåret som gikk

Året nærmer seg slutten og Landbrukspodden tar et tilbakeblikk før jula ringes inn. Det blir rom for både nedturer, oppturer og høydepunkter når Kato Nykvist, politisk redaktør i Nationen, er på plass i studio!

Kan gi tilliten Mattilsynet trenger

Rapporten om Mattilsynets forvaltningspraksis ble lagt fram i dag. Den befester tillitskrise. Bondelaget har tro på flere av endringsforslagene.

Våre samarbeidspartnere