Nyheter

Gjødselprisene truer matproduksjonen – ber om møte med Borch

Prisveksten på gjødsel har fortsatt med ekstraordinær stigning denne vinteren. For ikke å få redusert matproduksjon ber faglaga om et møte med landbruks- og matminister Sandra Borch.

Bondelaget tar grep når kostnadene øker

Dette er grepene Bondelaget tar for å lette på de skyhøye kostnadene.

Økning i tapte sau og lam til rovvilt

Nye tall fra Miljødirektoratet viser en liten økning i tap av sau og lam til rovvilt i 2021.

Initiativ for gjødselkompensasjon

Tilgang på gjødsel er det mest kritiske før våronna. Nå ber Bondelaget om samarbeid for å gi bonden sikkerhet, og for å unngå lavere matproduksjon.

Er Vegard fra Narvik den neste Bondelagskokken?

Vegard Stormo (45) er finalist i kåringen av Bondelagskokken 2022-2023. Med et sterkt engasjement for lokalmat og historiefortelling ønsker han å bygge bro mellom gamle og nye mattradisjoner.

Valgnemnda er i gang med arbeidet

Det er tid for organisasjonen til å gi innspill til valgnemnda. Styremedlemmer på valg stiller seg til disposisjon med unntak av ordfører og representant for Felleskjøpet Agri.

Møtte næringsministeren med krav om kjedemakttiltak

Tiltak mot kjedemakta og ingen nye innrømmingar på handel var hovudbodskapen når Norges Bondelag møtte næringsministeren denne veka.

Stor usikkerhet blant kornbønder

På Kornkonferansen 2022 var kostnadssituasjonen, produksjonen framover og målet om økt matkornproduksjon blant temaene.

Følg Kornkonferansen 2022

Norges Bondelag og Felleskjøpet arrangerer kornkonferanse tirsdag 18. januar 2022. Landbruks- og matministeren er blant gjestene som skal snakke om ny regjering og ny landbrukspolitikk.

Strømordning på plass for landbruket

Regjeringa kommer med strømkompensasjon til bønder. – Dette er bra, og i tråd med det vi har bedt om, sier Gimming.

Positive signaler om strøm

Etter møte med finansministeren har organisasjonene fått avklart at regjeringa jobber for løsning. – Det må komme en løsning for bondens ekstraordinære strømkostnader raskt, sier Bjørn Gimming.

Superververen fra Strand

Reinert Idsø fra Strand Bondelag er Årets verver i Bondelaget. Han har ikke hatt spesielt sansen for verving tidligere, men betydningen av et samlet landbruk gjorde at han hoppet i det. Det resulterte i hele 21 nye medlemmer. Vi har tatt en prat med superververen.

– Kostnadene må dekkes raskt

– Landbruksministeren viser forståelse for den alvorlige situasjon landbruket befinner seg i nå, men det er viktig at det kommer noe på strøm også, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Globale utfordringer krever tiltak også i Norge

Norges Bondelag har i dag sendt et brev til statsministeren med bekymring for de høye råvareprisene som utfordrer matsikkerheten.

Positiv til styrking av dyrevelferden

Bondelaget deltok på høring om Venstre-representanters dyrevelferdsforslag.

Ber om hastemøter om kostnadsøkningene

Bondelaget og Småbrukarlaget ber om hastemøter med ansvarlige departementer så raskt som mulig. Bakgrunnen er de ekstraordinære kostnadsøkningene som matprodusenter opplever for tiden.

Faglagene møtes om strakstiltak

Når situasjonen er kritisk, er det viktig at faglagene går sammen. Bondelaget har invitert Bonde- og Småbrukarlaget til møte om bøndenes økende kostnader, og for å finne løsninger i samarbeid.

Kompensasjon for høye strømpriser må forsterkes betydelig

Norges Bondelag ber om at kompensasjonsordningen for høye strømpriser tilpasses til å dekke behovet i landbruket bedre.

Nå er dyrevelferdsprogram for storfe i gang

Med dette vil storfenæringas dokumentere og forbedre av dyrevelferden hos alle storfe.

Krever strakstiltak for bonden

Situasjonen for bonden er akutt, og det trengs tiltak for å sikre matproduksjonen nå. Bruk løsningene som gir best uttelling for bonden, krever Bondelaget.

Stans i ulvejakt kan gi store konsekvenser

Torsdag ble det kjent at Oslo Tingrett midlertidig stanser lisensfellingen av ulv innenfor sonen. Bondelaget mener dette kan føre til alvorlige konsekvenser for mange, også utenfor ulvesonen.

Ønsker stortingsmelding om dyrevelferd velkommen

Mandag varslet regjeringa at de vil legge fram en stortingsmelding om dyrevelferd i 2024. Fra Bondelagets side har dette vært ønsket lenge og nyheten blir tatt godt imot.

Generasjonsskifte på gården

Når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Med ønsker om et godt nytt år

Juleroen er i ferd med å senke seg, og jeg tror det er viktig for oss alle å ta en liten pust i bakken. Det har vært tøffe kamper og viktige gjennomslag.

Vinterens lisensjakt i tråd med lokal forvaltning og Hurdalsplattformen

Nå er det klart at regjeringa opprettholder rovviltnemndenes vedtak om å ta ut fire ulveflokker inne i ulvesona. Lisensjakta starter 1. januar.

Jordbruksforhandlingene: Alle medlemmer kan påvirke!

Dagens situasjon i landbruket gjør at vårens jordbruksforhandlinger blir viktigere enn noen gang. Nå trenger Bondelaget innspill fra alle medlemmer i hele landet.

Norges Bondelag oppnår resultater

På tampen av et hektisk halvår, må vi benytte anledningen til å se tilbake på hva som har preget bondelags-høsten, og alt vi faktisk har fått til!

Nødvendig ordning for tilgangen til norske grønnsaker

Bondelaget og Småbrukarlaget ba om en særskilt støtteordning for veksthusnæringa, grunnet kraftig økte strømkostnader. I dag har regjeringa foreslått en slik ordning.

Inntektskampen styrkes

Bondelaget jobber for økt inntekt til bonden, og nå styrker vi arbeidet på området med en egen prosjektgruppe - prosjekt #inntektsløft.

Sju norske kandidater klare til nordisk matkamp

Nå er det klart hvem som skal representere Norge i den nordiske matprisen Embla.

Bolighus på gårdsbruk omfattet av strømordning

Bondelaget har fått avklaring om at strømpakken for husholdninger også omfatter bolighus på gårdsbruk.

Ber om energiløsning for veksthusene

Bondelaget og Småbrukarlaget ber om en særskilt støtteordning for veksthusnæringa grunnet kraftig økte strømkostnader.

Disse finalistene kjemper om å bli ny Bondelagskokk

Tre kandidater gjenstår i kampen om å bli den neste Bondelagskokken. Sammen representerer finalistene en god og allsidig bredde i norsk matkultur, mener juryen. Den store vinneren kåres 3. februar.

Beste vervemåned noensinne

I løpet av vervemåneden november har Bondelaget vervet 777 nye medlemmer.

Regnskapstall viser fortsatt lave inntekter

I 2020 var gjennomsnittlig inntekt 327.000 kroner pr årsverk i driftsgranskingene når jordbruksfradraget ikke er lagt inn.

Ber om støtte til klimajobben

I dag møtte Norges Bondelag Klima- og miljøminister Espen Barth Eide for å fortelle om status i klimaarbeidet i landbruket.

Sikkerhet i landbruket. – Det eneste som virket var Sikringsradioen

Å bidra til norsk matproduksjon innebærer i stor grad også å være utsatt for vær og vind. Heldigvis finnes det samband som sikrer kommunikasjon, tilgjengelighet og nødhjelp ved ulykker.

Melkeproduksjon mot det normale

Etter halvannet år med større etterspørsel enn vanlig, er det tilbake til mer normale tilstander i det norske melkemarkedet. I 2022 får melkebøndene levere 99 prosent av disponibel kumelkkvote, i tråd med Bondelagets sine anbefalinger.

Webinar: Ny klimakunnskap i landbruket!

Den 6. desember hadde Bondelaget webinar om nye klimaløsninger og ny klimakunnskap i næringa.

Dette er dyrevelferdsprogram for storfe

I 2022 lanseres dyrevelferdsprogram for et nytt dyreslag, storfe. Her har vi samla alt du trenger å vite.

Stortingsflertall for nytt inntektsmål

Budsjettbehandlingen har avklart at det er flertall for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet.

Klimakalkulatoren utvider med nye produksjoner og funksjoner

Landbrukets klimakalkulator utvider, og skal nå også gjelde ammeku, potet og fjørfe.

God og kortreist mat? Vi har tipsene til spisesteder i Norge

Lurer du på hvor i restaurant-Norge de serverer den aller beste maten basert på gode lokale råvarer? Vi har tipsene for ditt neste hotell- eller restaurantbesøk.

Ingen nye funn av fugleinfluensa

Det ser nå ut til at vi gjennom felles innsats har klart å hindre at smitten kommer inn i flere husdyrbygg, enn to besetninger med verpehøns i Klepp i Rogaland.

Bondelaget på Agroteknikk

Norges Bondelag er godt representert under landets største landbruksmesse. Kom innom oss!

Fortsatt stort engasjement blant tidligere Bondelagskokker

Tidligere Bondelagskokker bruker ofte sitt sterke engasjement til å fortsette å synliggjøre lokale råvarer, også etter å ha gitt tittelen videre. Her kan du lese om noen av dem.

Portforbud for fjørfe i flere kommuner i Viken og Innlandet

Det er påvist fugleinfluensa hos villfugl i Ringerike kommune i Viken. For å hindre smittespredning har Mattilsynet innført portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Vervetips fra tillitsvalgte

Det er vervemåned i Bondelaget og for nye medlemmer tilbyr vi gratis medlemskap ut året. Å være forberedt, er det beste tipset fra en av våre tillitsvalgte.

Fugleinfluensa og restriksjoner berører mange

To besetninger med høns er nå avlivet i Rogaland på grunn av fugleinfluensa. – Situasjonen er mer alvorlig, sier Gimming.

SV dropper investeringspakke

I sitt alternative budsjett har SV droppet investeringspakken på 200 millioner kroner.

Våre samarbeidspartnere