Nyheter

Bli med på nasjonal ryddedugnad i neste uke!

Plastrydding i Rogaland

Neste uke arrangerer Hold Norge Rent den årlige «Strandryddeuka» og over hele landet arrangeres det dugnader for å plukke plast, tomgods og annet søppel. Bondelaget oppfordrer alle medlemmer til å bidra!

Landbrukspodden: Varmer opp til jordbruksoppgjør

oppvarming til årets jordbruksoppgjør

Vi nærmer oss startstreken til årets jordbruksoppgjør, hva venter oss i år? I tillegg skal vi snakke om den såkalte terrorbalansen i norsk jordbruk når seniorrådgiver i Bondelaget, Anders Huus, er gjest i ukas pod.

Inntektene i jordbruket går ned

Høstpløying i Østre Toten

Jordbruket kan forvente en beregnet inntektsnedgang på 23 500 kr per årsverk i 2019. – Den svake inntektsutviklingen gir et viktig signal inn mot årets jordbruksoppgjør, mener Bondelaget.

Forbud mot nydyrking av myr vedtatt i Stortinget

Traktor i jordbrukslandskap

I dag vedtok Stortinget regjeringas forbud mot nydyrking av myr. – Vi er svært skuffa. Forbudet rammer matproduksjonen i distrikts-Norge, samtidig som klimagevinsten er høyst usikker, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

- Trenger fortsatt vilje til å satse på norsk landbruk

Landbruket inviterte til bondefrokost foran Stortinget, og her ba bondelagslederen om fortsatt støtte fra landets politikere.

Avvikler pelsdyrnæringen: - En trist dag for norsk næringsliv

Regjeringa avvikler pelsdyrnæringa i Norge. De nekter fortsatt å gjøre opp for seg.

Inviterer til bondefrokost

På torsdag kan du spise frokost med oss, når vi har invitert Stortingspolitikerne til bondefrokost på Eidsvolls plass.

Viktig og god beslutning i travbanesaken

Folk i gule refleksvester med fakler for jordvern

Bondelaget er fornøyd med at flertallet av kommunepolitikerne i Malvik kommune ikke vil bygge travbane på matjord.

Landbrukspodden: Gode økonomitips for bonden

Landbrukspodden: Tips for en bedre bonde-økonomi

Hva kan du trekke fra på skatten og hvor mye sparer du, hvilken pensjonssparing bør du velge og hvordan justerer du egen inntekt?

Bondelaget har laget veiledere for syke- og foreldrepenger

- Mange synes det er vanskelig å få oversikt over egne rettigheter ved sykdom, svangerskap og fødsel

Vedtok etiske retningslinjer

Styret i Norges Bondelag har vedtatt et sett med etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte.

Landbrukspodden: Hva er RÅK-ordninga?

Hva er RÅK-ordninga?

Hadde Grandiosaen hatt norsk ost uten RÅK-ordninga? Råvarekompensasjonsordninga (RÅK) er tema i ukas episode av Landbrukspodden.

Samles rundt matbordet

I ukene før påske vil bondelagets lokallag møte politikerne i sin kommune for å snakke om verdiene som skapes i norsk landbruk.

- Skaper stor usikkerhet

Et flertall på Stortinget går inn for generelt forbud mot nydyrking av myr.

Klare for plastrydding

Våren er i anmarsj. Bondelagsleder Lars Petter Bartnes oppfordrer alle til å ta i et krafttak for å rydde plast, tomgods og annet søppel som kommer fram når snøen tiner.

Sats på framtidas landbruk - over hele landet!

Foran jordbruksoppgjøret har representantskapet i Norges Bondelag vedtatt en resolusjon.

Landbrukspodden: Kommer svinepesten til Norge?

Landbrukspodden om afrikansk svinepest

Den farlige sykdommen afrikansk svinepest sprer seg til stadig flere europeiske land. Klarer vi hindre at sykdommen kommer til Norge, og er det egentlig så farlig? Carl Andreas Grøntvedt i Veterinærinstituttet og Anja Fyksen Lillehaug, veterinær i Norges Bondelag, er på plass i studio for å gi deg svarene.

Legger CO2-fond for næringslivet på is

Sigrid Hjørnegård

25 organisasjoner varslet i dag regjering og Stortinget at arbeidet for å etablere en miljøavtale med et tilhørende et CO2-fond for næringslivets transporter nå legges på is. Årsaken er at regjeringa ikke ønsker å etablere et CO2-fond etter NOx-fond modellen.

Meld deg på nasjonal gåsekonferanse

Flere av Europas gåsearter er i vekst noe som fører til økte beiteskader i landbruket og utfordringer for bynære friluftsområder. Fagkompetansen samles til to-dagers konferanse i Skogn 14. og 15.mai.

Landbrukspodden: Hvorfor øker importen?

Hvorfor øker importen?

Importen av landbruksvarer er firedoblet siden 1999. Hvilke verktøy består det norske importvernet av og hva kan gjøres for å redusere landbruksimporten framover?

Bondelaget krever strammere mål for vern av matjorda

Foreløpige jordverntall viser at nedbygginga av dyrka matjord holder seg innenfor Stortingets mål. Samtidig dobles arealet dyrkbar matjord som kan legges under asfalt og betong. – Utviklinga er bekymringsfull, sier Haugen, som etterlyser et høyere ambisjonsnivå fra landbruksminister Olaug Bollestad.

Kjenner du en Askeladd?

Fjorårets vinner

Vi leter etter en kreativ bygdegründer til årets Askeladdpris. Prisen på 50 000 kroner går til en ung etablerer på bygda. Nå kan du nominere noen, eller søke selv!

WTO-høyring: Håpar på Kina-avtala om kort tid

USAs handelsminister Robert Lighthizer møtte på høyring i finanskomiteen i Senatet. Han håpar å framforhandle ei avtale med Kina i løpet av nokre veker. Foto: Hildegunn Gjengedal / Norges Bondelag

- Eg håpar vi kan få ei avtale med Kina i løpet av nokre veker. Men mykje må på plass før det, så eg kan ikkje love noko. Det sa USAs handelsminister Robert Lighthizer i møte med finanskomiteen i Senatet. Han var innkalla til høyring om WTO, men mykje av spørsmåla dreidde seg om handelskonflikten med Kina.

Oversikt over mottak for landbruksplast

Rundballer

GrøntPunkt oppdaterer jevnlig sin oversikt over mottak for landbruksplast

Ikke bruk ny kraftlinjeavtale

Norges Skogeierforbund, NORSKOG og Norges Bondelag fraråder medlemmer å bruke ny kraftlinjeavtale.

Amerikanske bønder vil ha marknadsregulering

Årsmøtet i det amerikanske bondelaget NFU vedtok denne veka fleire resolusjonar der dei ber om marknadsregulering og betre sikkerheitsnett. Møtet var prega av den vanskelege situasjonen, særleg for mjølkebøndene. Dei fleste amerikanske bøndene hadde negativ inntekt i 2018.

«Speed-dater» før jordbruksforhandlingene

Over to dager la 41 aktører med tilknytning til næringa fram sine innspill til vårens forhandlinger.

Grasavlingene på Østlandet halvert i 2018

Ammekyr på tørt beite, sommeren 2018

Fjorårets tørkesommer resulterte i halverte grasavlinger på Østlandet sammenlignet med året før, viser ferske tall fra SSB. – Konsekvensene av tørka preger fortsatt hverdagen for svært mange bønder, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Landbrukspodden: Hvordan skape verdier i TINE framover?

Gunnar Hovland, konsernsjef i TINE

TINEs nye konsernsjef, Gunnar Hovland, er på plass i Landbrukspodden for å fortelle hvordan han jobber for å sikre at samvirket skal skape verdier for bonden, også i framtida.

Nye råd om smittevern

Den svært alvorlige sjukdommen afrikansk svinepest sprer seg blant svin i Europa. Vi har alle et ansvar for å redusere risikoen for å få smitten inn i Norge. Her får du vite hvordan.

Krevede situasjon for gjenvinning av landbruksplast

Tor Jacob Solberg og rundballer

Grønt Punkt Norge som driver returordningen har varslet at de må øke vederlaget for landbruksplast fra 1. april for å hindre at ordningen kollapser. Årsaken er i stor grad at avfallsbransjen sliter med å få avsetning på returplast.

Norske kandidater til nordisk matpris

Den nordiske matprisen Embla hyller det ypperste av råvarer, håndverk og innovasjon innen det nordiske kjøkkenet. Norge skal stille med nominerte i syv kategorier under finalen på Island 1.juni. Nå kan du foreslå kandidater.

- En ny test på hva beiteprioriterte områder betyr for denne regjeringen

Rovviltnemndene står fast på den ekstra fellingskvota for ulv utenfor ulvesonen. Bondelaget forventer at KLD respekterer beslutningen.

Landbrukspodden: Hvem skal eie jorda?

Landbrukspodden: Hvem skal eie jorda?

I ukas episode av Landbrukspodden skal det handle om eierskap, jord, konsesjonslov og makt. Gjestene er Erlend Stabell Daling, juridisk sjef i Norges Bondelag, og debattredaktør i Nationen, Hilde Lysengen Havro.

Krever satsing på trygg mat og dyrehelse

gris

Økt satsing på trygg mat og dyrehelse er blant sakene Norges Bondelag har spilt inn til regjeringa i arbeidet med til statsbudsjettet for 2020. – Trusselbildet tilsier at vi bør bygge opp vår kapasitet og beredskap innen trygg mat og dyrehelse, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Langt færre husdyrbranner i landbruket

Brann i landbruket

Ny statistikk viser at landbruket har redusert antall branner hvor husdyr har omkommet med 67 prosent siden 2014. Samtidig øker antall boligbranner i landbruket. Nå tar næringa grep.

Landbrukspodden: General Spesial!

Landbrukspodden med Sigrid Hjørnegård

I Landbrukspodden denne uka kan du bli bedre kjent med Norges Bondelags nye generalsekretær, Sigrid Hjørnegård!

Landbrukspodden: Hva er PU-ordninga for melk?

PU-ordninga for melk, hva og hvorfor?

Denne uka gir vi i Landbrukspodden deg sjansen til å bli en god landbruksnerd.

Myrforbud på stortingshøring

Stortinget

Norges Bondelag og Møre og Romsdal Bondelag var tilstede da Stortingets næringskomite avholdt høring om regjeringas forslag om å forby nydyrking av myr. Bondelaget mener forslaget er dårlig utredet og rammer distriktslandbruket i Norge.

Foreslår 10 fylkeslag fra 2021

Organisasjonsutvalget har lagt fram sin endelige rapport til Bondelagets «regionreform» .

Foreslår over 30 klimaløsninger for jordbruket

F.v. Lars Petter Bartnes (leder, Norges Bondelag), Ola Elvestuen (klima- og miljøminister), Olaug Bollestad (landbruks- og matminister) og Kjersti Hoff (leder Småbrukarlaget)

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har foreslått over 30 forslag til klimaløsninger for jordbruket. Innspillet er et ledd i forhandlingene om en frivillig klimaavtale for jordbruket og ble overlevert regjeringa i et møte mellom partene.

Valgnemnda er i gang

To styremedlemmer takker nei til gjenvalg, og valgnemnda jobber nå med å finne gode kandidater til styret i Norges Bondelag.

Mener regjeringa må trekke lovforslaget om å avvikle pelsdyrnæringa

Regjeringas lovforslag om avvikling av pelsdyrnæringa har blitt møtt med bred skepsis fra flere hold. - Når aktører som Regelrådet og NHO er skeptiske til forslaget og utredningen, bør det få regjeringa til å lytte, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Bli med på Åpen Gård!

Åpen Gård i Lenaparten 2018, arr av Kolbu- og Østre Toten Bondelag

Påmeldinga for lokallag som ønsker å arrangere Åpen Gård er nå åpnet. Åpen Gård er Bondelagets største nasjonale arrangement og vår viktigste fellesdugnad for å bygge kunnskap om norsk landbruk.

Bollestad presenterte seg

Den nye landbruksministeren møtte næringa på kornkonferansen. - Jeg vil samarbeide, sa hun.

Kornkonferansen 2019

Se opptak av konferansen i sin helhet her.

Høyre og Frp sier nei til grunnlovsvern av matjorda

Stortinget

Høyre og Frp stemte som de eneste partiene mot grunnlovsvern av matjorda da forslaget ble behandlet av Stortinget i dag. – Skuffende at vi fortsatt har regjeringspartier som later til å tro at mat produseres i butikken, sier Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag.

Landbrukspodden: KrF i regjering, hva nå?

KrF inn i den borgerlige regjeringa. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/ Høyre

Kristelig Folkeparti har gått inn i den borgerlige regjeringa og konstituert partileder Olaug Bollestad har blitt ny landbruksminister. I ukas episode skal vi selvsagt snakke om hva vi kan vente oss i landbrukspolitikken framover.

Bondelaget tror på godt samarbeid med ny statsråd

Olaug Bollestad (KrF) ble i dag presentert som landets nye Landbruks- og matminister. Bondelaget ser fram til samarbeid om framtiden til norsk matproduksjon.

KrF sikrer viktige deler av landbrukspolitikken

Den ferske regjeringsplattformen mellom FrP, Høyre, Venstre og KrF understreker betydningen av et velfungerende importvern, jordbruksavtaleinstitutt, markedsregulering og en eiendomspolitikk som sikrer en selveiende bonde.

Våre samarbeidspartnere