Nyheter

Landbrukspodden: Ode til traktoren!

Traktor i Landbrukspodden

Enten du sverger til John Deere, MF eller New Holland, ukas episode er til deg som er lidenskapelig opptatt av traktoren vår! Lars Raaen, journalist i bladet Traktor, er gjest i studio.

- Vil svekke tilliten ytterligere

Bøndenes organisasjoner er sterkt imot regjeringens forslag om å opprette ei rovviltklagenemnd.

Meld til Mattilsynet om akutt mangel på fôr

Mattilsynet følger med på konsekvensene for dyrevelferden av den pågående streiken hos Felleskjøpet Agri.

Diskuterer ulv i ulvesonen

Hvordan er mulighetene til å drive næring og aktivitet i utmarka i ulvesonen? Det er hovedtema for ulveseminaret på Elverum denne uka.

Ingen grunn til å frede grenseulvene

Norges Bondelag mener svenske protester mot de norske rovviltnemdenes vedtak om lisensfelling av ulv i ulvesonen ikke bør tillegges stor vekt.

Landbrukspodden om ny handelsavtale, regnskog og soya

Landbrukspodden om mercosur

Mens verden fortviler over at regnskogen i Amazonas brenner har regjeringa har nylig blitt enige med Brasil og de andre landene i handelsblokken MERCOSUR om en frihandelsavtale. I ukas pod lurer vi hva den nye frihandelsavtalen innebærer for norske bønder.

Nedskalering av melkeproduksjonen

- Vårt fokus er å finne den løsningen som smerter minst for den aktive bonden, og at det fortsatt skal være melkeproduksjon i hele landet, sier Bartnes.

Dokumentar Uår på NRK: Når tørken rammer bonden

I dokumentarfilmen Uår følger vi melkebonden Einar Kiserud fra Spydeberg i Østfold som drar til Malawi i Øst-Afrika etter å ha opplevd den verste tørkesommeren i Norge i nyere tid. Turen ble en vekker på flere måter.

Valgresultatet: - Tydelige signaler

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, mener valgresultatet er et tydelig signal om at distrikts- og klimapolitikk blir stadig viktigere for folk. Her skal landbruket spille en viktig rolle.

Landbrukspodden: Tine om krevende tider for norsk melk

Landbrukspodden med Marit Haugen

Denne høsten skal faglaga og staten legge en plan for hvordan vi skal håndtere utfasinga av Jarlsberg-eksporten. Klarer vi å lande på beina? Dette er tema når Marit Haugen, nyvalgt styreleder i TINE, er gjest i ukas episode.

Veterinærvakten i distriktene videreføres

I dag kom nyheten om at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland snur om endringer i veterinærvaktordningen etter press fra blant andre Bondelaget. Dermed fortsetter dagens ordning som før.

- Vi elsker å lage ost, og vi ønsker å holde liv i bygda.

Les historien om Jorunn og mannen som produserer ost i Lødingen i Nordland. Her kan du også lese om hvordan landbruket skaper verdier i ditt fylke.

Landbrukspodden: Gir klimamerking oss mer bærekraftig mat?

Landbrukspodden om klimamerking

Flere store selskaper i matbransjen har lansert egne klimamerker. Fører dette til en mer bærekraftig matproduksjon? Det er tema når Vilde Haarsaker, klimaekspert i AgriAnalyse, og Ola Hedstein i Norsk Landbrukssamvirke er gjester i ukas episode

Nordiske bønder diskuterer klima, handel og antibiotika

Klima, handel og antibiotika var tema som var oppe til diskusjon då bondeleiarar frå dei nordiske landa nyleg møttest til sitt årlege møte i Reykjavik. Forventingane på klima er store i alle land, men berre Noreg har konkrete krav om kutt.

- Må tilpasse seg en vanskelig situasjon

Lars Petter Bartnes

Tine må kutte 400 årsverk.

Saltsteinforbud gir store ulemper

Når villreinen er borte og de gamle salteplassene er stengt, er det ikke lenger behov for et totalforbud mot saltsteiner i Nordfjella, mener beitebrukerne.

Landbrukspodden: Har samvirkene fortsatt matmakt i Europa?

Landbrukssamvirkenes posisjon i Europa

Stadig sterkere dagligvarekjeder og prispress på alle kanter påvirker europeiske landbrukssamvirkers posisjon og makt. Framtida for samvirkene er tema når Thomas Magnusson, leder av Copa Cogeca, er gjest i ukas episode.

Feil å inngå avtale

-Vi mener det ut fra klimahensyn er feil av regjeringen å inngå en handelsavtale fra land som Brasil og Argentina, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Hva om du måtte frykte for tørkekrise hvert år?

Bonden fra Spydeberg reiste fra tørken i Norge til kollegene i Sørøst-Afrika. Her har de virkelig merket hvordan klima endrer på jorda seg. I dag har dokumentarfilmen om reisen premiere.

35 åpne gårder til helga

Vi går inn i hovedhelga for årets Åpen Gård. Over hele landet holder gårdsbruk åpent for publikum.

Landbrukspodden LIVE: Om mat og miljø

Landbrukspodden LIVE om mat og miljø

Ukas episode er opptak fra vår livesending på Arendalsuka. Vi spør hvordan landbruket kan bli mer bærekraftig?

Store muligheter for bruk av norsk husdyrgjødsel til biogassproduksjon

Èn prosent av husdyrgjødsa fra norske gårder brukes til biogassproduksjon. Ny studie ser på hvordan dette tallet kan øke i framtiden.

Besøk en gård i helga

Mange gårder rundt om i landet inviterer besøkende inn på tunet. Se hvilke her.

IPT på Arendalsuka

Stor interesse for frokostseminaret om Inn På Tunet.

Landbrukspodden: Utdrag fra vår landbrukspolitiske historie

Landbrukspodden om landbrukspolitisk historie

Ukas episode er for deg som vil lære mer av våre stolte historie, helt fra Bondelaget ble stifta til den norske landbruksmodellen så sitt utspring på 1930-tallet og de viktigste milepælene i norsk landbrukspolitikk i etterkrigstida og utover 70-, 80- og 90-tallet.

- Landbruket i Norge tar grep

Riktig bruk av landarealene blir avgjørende for å begrense oppvarmingen som følge av klimaendringene, det framgår i en ny rapport fra FNs klimapanel (IPCC).

Flom og ekstremvêr i Jølster og Gloppen

Bilete frå Slåtten, raset har heldigvis stoppa før det nådde husa.

Mykje regn på kort tid førte til fleire ras og elvar som fann nye løp ned fjellsidene. Resultatet er store øydelggingar på skog, dyrka mark, hus og vegar.

Landbrukspodden: KSL fyller 25 år!

KSL i Landbrukspodden

Kvalitetssystemet for landbruket (KSL) er vår helt egne revisjonsordning for å sikre trygg god norsk mat. Ordningen fyller 25 år i år og i ukas pod spør vi hvordan ordninga fungerer for bonde og forbruker, og hva som kan gjøres bedre i framtida.

Landbrukspodden: Vekst i norsk grøntnæring

vekst i grøntnæringa

Kun halvparten av grønnsakene på norske middagbord kommer fra Norge. Hva skal til for å øke norskandelen av frukt og grønt og hva inneholder den nye vekstpakken til grøntnæringa?

Her arrangeres Åpen Gård i 2019

Åpen Gård i Lenaparten 2018, arr av Kolbu- og Østre Toten Bondelag

Sjekk her hvor det er Åpen Gård i ditt fylke.

Landbrukspodden: Bonde i Trumps tid

Bonde i Trumps tid.Landbrukspodden

Amerikansk landbrukspolitikk påvirker resten av verden, under Trump kanskje mer enn noen gang. Hvordan er det å være bonde i Trumps tid og hvordan ser landbrukspolitikken ut i USA sammenlignet med Norge?

Sommerstengt uke 29 og 30

Grunnet ferieavvikling vil det være redusert bemanning hos Bondelaget fra 15-26. juli.

Understreka alvoret i forhandlingane

Bondelaget understreka alvoret for landbruket i forhandlingane med Mercosur då dei i dag møtte statssekretærane i LMD og NFD. Sjølv om vi møtte forståing er vi framleis uroa over kva som blir det endelege resultatet, seier nestleiar Bjørn Gimming etter møtet.

Nesten to milliarder kroner erstattet etter fjorårets tørke

Tørke 2018. Kort byggåker, Fet, Akershus

Flere enn en av tre norske bønder har fått utbetalt erstatning for avlingssvikt.

Landbrukspodden: Sommerprat med Olaug Bollestad

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad

I januar ble Olaug Bollestad utnevnt til landbruks- og matminister. Siden den gang har det gått slag i slag, med jordbruksforhandlinger, klimaforhandlinger, dyrevelferd og pelsdyrforbud. Hvordan har det vært å sitte i statsrådsstolen så langt?

- Det har vært et spesielt halvår

Sommerhilsen fra leder Lars Petter Bartnes

Frykter mangel på veterinærer

Dagens system for veterinærvakt over hele landet faller bort når tilskuddet blir endret.

Lær deg kuvettreglene!

I sommer skal både folk og dyr ut og nyte naturen. For å unngå konflikter og ulykker lanserer friluftslivs- og bondeorganisasjoner kuvettregler.

Anbefaler forbedringer i jordbrukets utslippsregnskap

kalv

Teknisk beregningsutvalg for klimagassutslipp i jordbruket anbefaler flere forbedringer i utslippsregnskapet for næringa. Dette kom fram da utvalget nylig offentliggjorde sin rapport.

Landbrukspodden: Hva innebærer klimaavtalen for jordbruket?

Landbrukspodden Hva innebærer jordbrukets klimaavtale

Regjeringa, Bondelaget og Småbrukarlaget har blitt enige om en klimaavtale. Hva står i den, hva innebærer den for norsk mat og landbruk og hvordan lyktes man med å bli enige?

Dette er tiltakene for å styrke dyrevelferden i svineproduksjonen

Tiltakene ble lagt fram for landbruksministeren på møtet onsdag

Styrker kravene til dyrevelferd i svineproduksjonen

Ei samla svinenæring er enige om å stille strengere krav til dyrevelferd i svinenæringa, og ber myndighetene sørge for at disse kravene blir gjeldende for alle svinebønder i Norge.

Inngår klimaavtale for jordbruket

Signering av klimaavtale. Foto: Kaja Schill Godager

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlaget har i dag inngått en klimaavtale med regjeringa. – En viktig plattform som setter kursen for videre grønn omstilling av norsk matproduksjon, mener bondeorganisasjonene.

Ønsker felles tiltak

Sjokkerte og opprørte. Det er reaksjonene fra et samlet styre i Norges Bondelag etter at de så filmen «Griseindustriens hemmeligheter» vist på NRK i går.

- Dyr skal behandles godt

Lars Petter Bartnes

I kveld viser NRK Brennpunkt en film om svineprodusenter, som viser grov vold og dårlig behandling av dyr. - Dette er uakseptabelt, sier Bartnes.

Riksrevisjonen påpeker mangler i regjeringas oppfølging av rovdyrpolitikken

Riksrevisjonen er kritiske til flere sider av rovdyrforvaltningen i Norge. Det gjelder blant annet soneforvaltningen, bruken av skadefelling og uenigheten mellom departementet og nemndene om sentrale deler av rovdyrpolitikken og regelverket.

Ulveforvaltning ABC

Landbrukspodden om ulv

Konfilktnivået i ulvedebatten er skyhøyt og mange spør seg om vi går en ny, blodig beitesommer i møte. Ukas episode handler om ulveforvaltninga i Norge.

NRK-film viser dyrevelferdsbrudd

Griser som har det godt.

Førstkommende onsdag ligger en film om svineprodusenter på sendeplanen til NRK Brennpunkt.

Nytt klimamøte på mandag

Lars Petter Bartnes

Bondelaget og Småbrukarlaget vil møte regjeringa til nye forhandlinger om en frivillig klimaavtale for jordbruket mandag 17. juni.

- En trist dag for norsk næringsliv

Stortinget vedtok i natt å forby hold av pelsdyr i Norge. Norges Bondelag er bekymret for næringslivets rettsvern som følge av beslutningen.

Våre samarbeidspartnere