73 900 kortnebbgås i Nord-Trøndelag

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

En fersk telling av gåsebestanden viser en fortsatt økning, og hovedandelen befinner seg i Nord-Trøndelag.

På telledato 5. mai i år, ble det registrert 73 900 kortnebbgås i Nord-Trøndelag. (foto: Ove Magne Ribsskog)- Vi var spente på bestanden i år, på grunn av vanskelige klekkeforhold på Svalbard i fjor. På tross av kuldeproblematikk vokser bestanden, forteller Johan Kristian Daling, styremedlem i Nord-Trøndelag Bondelag.

Flest i Nord-Trøndelag

I mai ble det utført telling av kortnebbgås både i Norge og Danmark, og det totale tallet er 81 500 gås. Den desidert største andelen ble registrert i Nord-Trøndelag med hele 73 900, i Sør-Trøndelag og Sør-Norge ble det registret 3000, mens det i Danmark ble tallet 4400 gås.

Tellinga ble utført av erfarne observatører på samme dag, på steder der gåsa spiser eller hviler. For å unngå dobbeltregistreringer ble tellinga utført midt på dagen, når de aller fleste individene er i ro. Tellinga foregår ved kikkert og teleskop.

Spiser opp maten til kua


På 1990-tallet ble det registrert ca 30 000, og 33 000 individer ble vurdert som en bærekraftig stamme. I 2012 ble bestandsmålet satt til 60 000.

- Gåsa spiser opp maten til kua. Gåsa krever mer og mer beiteareal, dette går ut over areal vi skal produsere mat på, sier Daling.

Bestanden må reduseres

- Et bestandsmål må vi forholde oss til, men 20 000 over bestandsmålet krever at det må jobbes hardt for å redusere bestanden. Høstjakt har vært det mest aktuelle tiltaket så langt, men den har ikke vært effektiv nok, sier Daling.

- Jeg er fornøyd med at vi har fått 1 million kroner ekstra over jordbruksoppgjøret til gåseskader. Det er noe Nord-Trøndelag Bondelag har jobbet for, forteller Daling.

Effektiv jakt

- Effektiv jakt må til, ellers blir dette et større og større problem. Det er viktig å motivere til jakt og organisere jakta nå til høsten, avslutter Johan Kristian Daling.

 

Resultater fra siste telling kan dere lese om på linkene under:
http://www.naturstyrelsen.dk/Nyheder/2013/gaes_slaar_rekord.htm
http://www.nina.no/Aktuelt/Artikkel/tabid/945/ArticleId/2143/Kortnebbgasa-mot-nye-hoyder.aspx

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere