På telledato 5. mai i år, ble det registrert 73 900 kortnebbgås i Nord-Trøndelag. (foto: Ove Magne Ribsskog)- Vi var spente på bestanden i år, på grunn av vanskelige klekkeforhold på Svalbard i fjor. På tross av kuldeproblematikk vokser bestanden, forteller Johan Kristian Daling, styremedlem i Nord-Trøndelag Bondelag.

Flest i Nord-Trøndelag

I mai ble det utført telling av kortnebbgås både i Norge og Danmark, og det totale tallet er 81 500 gås. Den desidert største andelen ble registrert i Nord-Trøndelag med hele 73 900, i Sør-Trøndelag og Sør-Norge ble det registret 3000, mens det i Danmark ble tallet 4400 gås.

Tellinga ble utført av erfarne observatører på samme dag, på steder der gåsa spiser eller hviler. For å unngå dobbeltregistreringer ble tellinga utført midt på dagen, når de aller fleste individene er i ro. Tellinga foregår ved kikkert og teleskop.

Spiser opp maten til kua


På 1990-tallet ble det registrert ca 30 000, og 33 000 individer ble vurdert som en bærekraftig stamme. I 2012 ble bestandsmålet satt til 60 000.

- Gåsa spiser opp maten til kua. Gåsa krever mer og mer beiteareal, dette går ut over areal vi skal produsere mat på, sier Daling.

Bestanden må reduseres

- Et bestandsmål må vi forholde oss til, men 20 000 over bestandsmålet krever at det må jobbes hardt for å redusere bestanden. Høstjakt har vært det mest aktuelle tiltaket så langt, men den har ikke vært effektiv nok, sier Daling.

- Jeg er fornøyd med at vi har fått 1 million kroner ekstra over jordbruksoppgjøret til gåseskader. Det er noe Nord-Trøndelag Bondelag har jobbet for, forteller Daling.

Effektiv jakt

- Effektiv jakt må til, ellers blir dette et større og større problem. Det er viktig å motivere til jakt og organisere jakta nå til høsten, avslutter Johan Kristian Daling.

 

Resultater fra siste telling kan dere lese om på linkene under:
http://www.naturstyrelsen.dk/Nyheder/2013/gaes_slaar_rekord.htm
http://www.nina.no/Aktuelt/Artikkel/tabid/945/ArticleId/2143/Kortnebbgasa-mot-nye-hoyder.aspx