7 av 10 er imot million-kuttene Listhaug foreslår

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Samme dag som Staten la frem sitt tilbud til landbruket foretok TV 2 en undersøkelse som viser at 7 av 10 nordmenn er imot kutt i overføringer i landbruket.

Da TV 2 la fram statens tilbud som innebar budsjettkutt på 250 millioner kroner presenterte de samtidig en fersk undersøkelse som viser at 7 av 10 nordmenn er i mott kutt i overføringene til landbruket.

- Jeg er ikke noe for at staten gir mindre til bøndene. Da er det jo snart ikke noe jordbruk igjen her, svarer en av de TV 2 snakket med i forbindelse med  reportasjen.

Se reportasjen her: http://sumo.tv2.no/nyheter/nyhetene/nyhetene-21-00-812153.html (Krever innlogging)

Staten kom med et tilbud til bøndene som innebærer kutt i overføringene på 250 millioner kroner. Det innebærer at bøndene kun vil få litt over halvparten av hva andre grupper i samfunnet får.

- En framtidsretta og ansvarlig norsk matproduksjon kan ikke baseres på import, men at vi klarer å utnytte våre egne matressurser på en klimasmart og bærekraftig måte. Det må være lønnsomt å bruke jorder og beite over hele landet, sier Nils T. Bjørke.

I en undersøkelse fra 2013 som Ispos MMI har gjort for Norges Bondelag viser at 9 av 10 vil ha et landbruk av samme omfang som i dag.

Trygg mat, levende bygder, selvforsyning og kulturlandskap ble oppgitt som de viktigste årsaker.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere