7 av 10 er imot million-kuttene Listhaug foreslår

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Samme dag som Staten la frem sitt tilbud til landbruket foretok TV 2 en undersøkelse som viser at 7 av 10 nordmenn er imot kutt i overføringer i landbruket.

Da TV 2 la fram statens tilbud som innebar budsjettkutt på 250 millioner kroner presenterte de samtidig en fersk undersøkelse som viser at 7 av 10 nordmenn er i mott kutt i overføringene til landbruket.

- Jeg er ikke noe for at staten gir mindre til bøndene. Da er det jo snart ikke noe jordbruk igjen her, svarer en av de TV 2 snakket med i forbindelse med  reportasjen.

Se reportasjen her: http://sumo.tv2.no/nyheter/nyhetene/nyhetene-21-00-812153.html (Krever innlogging)

Staten kom med et tilbud til bøndene som innebærer kutt i overføringene på 250 millioner kroner. Det innebærer at bøndene kun vil få litt over halvparten av hva andre grupper i samfunnet får.

- En framtidsretta og ansvarlig norsk matproduksjon kan ikke baseres på import, men at vi klarer å utnytte våre egne matressurser på en klimasmart og bærekraftig måte. Det må være lønnsomt å bruke jorder og beite over hele landet, sier Nils T. Bjørke.

I en undersøkelse fra 2013 som Ispos MMI har gjort for Norges Bondelag viser at 9 av 10 vil ha et landbruk av samme omfang som i dag.

Trygg mat, levende bygder, selvforsyning og kulturlandskap ble oppgitt som de viktigste årsaker.

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere