Da TV 2 la fram statens tilbud som innebar budsjettkutt på 250 millioner kroner presenterte de samtidig en fersk undersøkelse som viser at 7 av 10 nordmenn er i mott kutt i overføringene til landbruket.

- Jeg er ikke noe for at staten gir mindre til bøndene. Da er det jo snart ikke noe jordbruk igjen her, svarer en av de TV 2 snakket med i forbindelse med  reportasjen.

Se reportasjen her: http://sumo.tv2.no/nyheter/nyhetene/nyhetene-21-00-812153.html (Krever innlogging)

Staten kom med et tilbud til bøndene som innebærer kutt i overføringene på 250 millioner kroner. Det innebærer at bøndene kun vil få litt over halvparten av hva andre grupper i samfunnet får.

- En framtidsretta og ansvarlig norsk matproduksjon kan ikke baseres på import, men at vi klarer å utnytte våre egne matressurser på en klimasmart og bærekraftig måte. Det må være lønnsomt å bruke jorder og beite over hele landet, sier Nils T. Bjørke.

I en undersøkelse fra 2013 som Ispos MMI har gjort for Norges Bondelag viser at 9 av 10 vil ha et landbruk av samme omfang som i dag.

Trygg mat, levende bygder, selvforsyning og kulturlandskap ble oppgitt som de viktigste årsaker.