4000 bønder fylte gatene

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes
Lars Petter Bartnes leda an toget med nesten 4000 bønder gjennom Oslos gater.

Vellykka opptog for norsk landbruk i Oslo tirsdag.

Nesten 4000 bønder og venner av norsk landbruk tok i dag turen til Oslo og opptog for norsk landbruk. Mange hadde kjørt buss hele natta og andre hadde tattfor å ta del i stormønstringa som starta med appeller og underholdning i Landbrukskvartalet på Grønland. Deretter var det tog gjennom Oslos gater og fram til Stortinget, der flere artister og appellanter stilte opp til støtte for norsk landbruk.

- Mat vil aldri gå av moten

2. nestleder Brita Skallerud var en av appelantene under arrangementet i Landbrukskvartalet.

- Det vil aldri gå av mote å produser mat eller å eta. Vi er verdens heldigste folk og vi er verdens heldigste bønder. Vi skal kjempe for våre verdier, for framtida. At dette landet skal være preget av levende bygder med et aktivt landbruk. Vi skal produsere verdens tryggeste mat og vi skal ta vår del av ansvaret for at Norge også i framtida skal være annerledeslandet i forhold til landene rundt oss. Vi skal bruke landet og høste det. Skape verdier, sa Skallerud.

Landbruket fikk også støtte av Jan Egil Pedersen fra NNN og Silje Lundberg fra Naturvernforbundet.

I utakt med samfunnet

Tone Rubach

. Det har vært sagt at vi krevde for mye og at vi leverte et umusikalsk krav. Det kan jeg ikke si meg enig i, sa bonden Tone Rubach fra Grytøy i Troms i sin appell foran Stortinget .

- Vi leverte et krav i tråd med det Stortinget har bestemt, vi leverte et krav i tråd med det befolkninga etterspør. Vi leverte et krav som gjør det mulig å imøtekomme utfordringer som behovet for økt matproduksjon, økt rekruttering og klimaendringer. Slik jeg ser det så er en av partene her i dag ikke bare umusikalsk, men de er rett og slett i utakt med hele samfunnet og verden vi lever i. Og det er ikke oss, sa hun til stor jubel fra de frammøtte bøndene.

Landbruksministeren på sin side brukte taletida si til å si at jordbrukets krav til årets jordbruksforhandlinger er urimelige. Talen hans ble møtt av taushet fra forsamlinga.

Å brødfø eget folk er frihet

- Regjeringa benytter ikke muligheten til å utvikle en komplett næringskjede med bønder, industri og matkultur. En verdikjede med over 90 000 arbeidsplasser, sa leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes i sin appell.

I snart fire år har regjeringa brukt «slipp bonden fri» som mantra for alle endringer. For Norge er det en større frihet at vi har matsikkerhet og kan brødfø eget folk, sa Bartnes til stor jubel fra egne medlemmer og andre sympatisører.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere