30.000 brannvarslingsanlegg på 20 år

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Elotec er størst på brannvarslingsanlegg til landbruket, og har levert 30 000 anlegg til norske bønder.

Beregninger tilsier at verdier for 2 mrd. kroner er spart som følge av tidlig varsling og rask slukking av bonden.

Når brann oppstår i landbruket, har brannvesenet ofte for lang utrykningsvei til å kunne gjøre annet enn å redde tilstøtende bygninger når de kommer. Derfor må bonden være sin egen brannmann og de første minuttene er kritiske for å avverge katastrofe.

 Brannvarslingsanlegg gir tidlig varsling og har gjort at mange bønder har klart å slukke branntilløp før større skade har oppstått. Landbrukets Brannvernkomité gjennomførte en undersøkelse blant 6000 bønder i 2010, som viste at 85 % av alle branntilløp ble slukket av bonden før større skade oppsto. Der brannvarslingsanlegg var installert, var sjansen for totalskade halvert.

 Gjensidige Forsikring har for perioden 1996 – 2008 dokumentert branntilløp i landbruket som ble slukket på grunn av tidlig varsling fra brannvarslingsanlegg. De har så gjort anslag på hva en tilsvarende totalskade på disse gårdene ville ha medført, og dette summerte seg til 2 mrd. kroner, 15 000 dyreliv og 30 000 fjørfé, og trolig et ti-talls menneskeliv.

 Det er for øvrig kjent at en annen leverandør av brannvarslingsanlegg, Autronica vil slutte å levere til norsk landbruk som marked. -Vi anbefaler å kontakte Landbrukets brannvernkomité om du opplever utfordringer i forhold til ditt brannvarslingsanlegg, sier lederen i Landbrukets brannvernkomite, rådgiver Pål Arne Oulie i Norges Bondelag.

post@lbk.no

Bondelagets temaside helse, miljø og sikkerhet

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere