2015 er matjordas år

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

2015 er FNs internasjonale år for matjord.


- FNs år for matjord er også viktig nasjonalt, mener bondelagsleder Bartnes.

Ifølge FN går matjord på størrelse med 30 fotballbaner tapt hvert eneste minutt. Dette utgjør 100 millioner dekar per år globalt.

For å markere betydningen av matjord i en verden der befolkningen øker raskt, har FN bestemt at 2015 er det internasjonale året for matjord.

- Det internasjonale året for matjord av jord vil gi kontinuitet i vårt arbeid med å støtte verdens bønder. Bøndene er veldig viktig for bærekraftig bruk og bevaring av jord, sa mat- og landbruksdirektør José Graziano da Silva i FN da han lanserte matjordas år tidligere i desember.

- Vi må ta bedre vare på matjorda vi har. Dersom den nåværende trenden fortsetter vil dyrkbar og produktiv matjord per person i 2050 være en fjerdedel av hva det var i 1960. Verden vil ha over 9 milliarder mennesker i 2050, 2 milliarder mer enn i dag, sier Graziano da Silva.

Også nasjonalt viktig

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag mener at å dedikere et år i matjordas navn er viktig også for det nasjonale arbeidet med å verne matjorda.

- Det å ta vare på matjord er essensielt for å brødfø verdens voksende befolkning. Norge har også et ansvar for å ta vare på den marginale ressursen matjorda er. Derfor forventer Norges Bondelag at regjeringen legger fram en nasjonal jordvernstrategi som i større grad sikrer matjorda enn i dag, sier Bartnes.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere