2013 blir avgjørende for landbruket

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Stort engasjement i generaldebatten rundt veivalg mot Stortingsvalget til neste år.

Årsmøte, Bondelaget, Lillehammer

Debatten viser at det er en samlet næring som etter bruddet i jordbruksforhandlingene er fokusert på å skape politiske resultater i framtida. 

Nils T. Bjørke understreket i sin tale at det blir utrolig viktig å jobbe fram mot valget 2013 for å sikre best mulige rammevilkår for landbruket. I generaldebatten etter Bjørke har mange av delegatene fokusert på det samme. 

Bjørn Gimming, fylkesleder fra Østfold, la vekt på at Norges Bondelag må våge å peke hva de ulike politiske alternativene vil innebære og slik få fram de gunstige alternativene for landbruket.

Jobb mot alle politiske partier

Fylkesleder i Møre og Romsdal, Inge Martin Karlsvik, fulgte opp med å vise til at landbruket må jobbe ikke bare med våre politiske venner, men også jobbe overfor politiske motstandere. Gjennom bruddet i år, er rammene for kravet lagt for neste år. Så vil det alltid kunne bli et spørsmål om hvor mye inntektsgapet kan bli dekket.

- Det vil bli et veldig tøft år neste år, sa Sør-Trøndelags fylkesleder Lars Morten Rosmo. - Det er viktig at vi nå får utnyttet energien og samholdet i næringa for å skape resultater. 

Elisabeth Irgens Hokstad fra Vestfold var opptatt av hvordan næringa må bygge kunnskap om landbruket blant folk flest. I dag er det færre som har et nært forhold til matproduksjon enn før.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere