2013 blir avgjørende for landbruket

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Stort engasjement i generaldebatten rundt veivalg mot Stortingsvalget til neste år.

Årsmøte, Bondelaget, Lillehammer

Debatten viser at det er en samlet næring som etter bruddet i jordbruksforhandlingene er fokusert på å skape politiske resultater i framtida. 

Nils T. Bjørke understreket i sin tale at det blir utrolig viktig å jobbe fram mot valget 2013 for å sikre best mulige rammevilkår for landbruket. I generaldebatten etter Bjørke har mange av delegatene fokusert på det samme. 

Bjørn Gimming, fylkesleder fra Østfold, la vekt på at Norges Bondelag må våge å peke hva de ulike politiske alternativene vil innebære og slik få fram de gunstige alternativene for landbruket.

Jobb mot alle politiske partier

Fylkesleder i Møre og Romsdal, Inge Martin Karlsvik, fulgte opp med å vise til at landbruket må jobbe ikke bare med våre politiske venner, men også jobbe overfor politiske motstandere. Gjennom bruddet i år, er rammene for kravet lagt for neste år. Så vil det alltid kunne bli et spørsmål om hvor mye inntektsgapet kan bli dekket.

- Det vil bli et veldig tøft år neste år, sa Sør-Trøndelags fylkesleder Lars Morten Rosmo. - Det er viktig at vi nå får utnyttet energien og samholdet i næringa for å skape resultater. 

Elisabeth Irgens Hokstad fra Vestfold var opptatt av hvordan næringa må bygge kunnskap om landbruket blant folk flest. I dag er det færre som har et nært forhold til matproduksjon enn før.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere