Årsmøte, Bondelaget, Lillehammer

Debatten viser at det er en samlet næring som etter bruddet i jordbruksforhandlingene er fokusert på å skape politiske resultater i framtida. 

Nils T. Bjørke understreket i sin tale at det blir utrolig viktig å jobbe fram mot valget 2013 for å sikre best mulige rammevilkår for landbruket. I generaldebatten etter Bjørke har mange av delegatene fokusert på det samme. 

Bjørn Gimming, fylkesleder fra Østfold, la vekt på at Norges Bondelag må våge å peke hva de ulike politiske alternativene vil innebære og slik få fram de gunstige alternativene for landbruket.

Jobb mot alle politiske partier

Fylkesleder i Møre og Romsdal, Inge Martin Karlsvik, fulgte opp med å vise til at landbruket må jobbe ikke bare med våre politiske venner, men også jobbe overfor politiske motstandere. Gjennom bruddet i år, er rammene for kravet lagt for neste år. Så vil det alltid kunne bli et spørsmål om hvor mye inntektsgapet kan bli dekket.

- Det vil bli et veldig tøft år neste år, sa Sør-Trøndelags fylkesleder Lars Morten Rosmo. - Det er viktig at vi nå får utnyttet energien og samholdet i næringa for å skape resultater. 

Elisabeth Irgens Hokstad fra Vestfold var opptatt av hvordan næringa må bygge kunnskap om landbruket blant folk flest. I dag er det færre som har et nært forhold til matproduksjon enn før.