200 traktorer på bytur og mye brødoppkjøp

Av Arild Erlien,
  • Tips en venn om denne siden

200 traktorer deltok i de kraftfulle markeringene i de tre største byene i Møre og Romsdal idag.

I Ålesund var det 80 traktorer fra mange Sunnmørskommuner i kolonnen inn til Moa og samling på Felleskjøpet. I Molde kjørte over 60 traktorer gjennom Storgata til Fylkeshuset, der fylkesleder Inge Martin Karlsvik holdt appell med bl.a. fylkesmann Lodve Solholm og fylkesordfører Jon Aasen som tilhørere. I Kristiansund samlet Nordmørsbøndene 55 traktorer i kolonnen fra Futura og inn til byen, der bøndene etterpå samlet seg på kaia og delte ut løpesedler. Og i alle fylkets kommuner har det vært stort oppkjøp og hamstring av brød.

Samlesak med bildeserie fra alle markeringene - NRK MØRE OG ROMSDAL :

Bøndene inntok Molde -  omtale og video i ROMSDALS BUDSTIKKE:

Traktorkø inn til byen - omtale, video og bildeserie i TIDENS KRAV:

Vestnes-bønder på krigsstien - SUNNMØRSPOSTEN

Brød seg ikke om bøndenes aksjon - AURE AVIS

Skrint på bygda – velfylt i byen - SUNNMØRSPOSTEN

 

 Bildeglimt (Foto: Knut Hustad i Ålesund og Arild Erlien i Molde og Kristiansund):

 Fra Felleskjøpet i Ålesund.

Aksjonsleder Odd Einar Fjørtoft holdt appell i Ålesund.

Fylkesstyremedlem Anne Katrine Jensen og aksjonsleder Erik Olufsen i Kristiansund.

Smøla-bøndene synliggjorde "Norsk landbruk på felgen".

 

Foran Fylkeshuset i Molde.

Fra venstre: Fylkesordfører Jon Aasen, fylkespolitikerne Ivar Nordseth (V), Helge Orten (H), Oddbjørn Vatne (Sp), Frank Sve (Frp), fylkesmann Lodve Solholm og fylkesleder i Bondelaget, Inge Martin Karlsvik.

Storgata i Molde.

 

 

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere