I Ålesund var det 80 traktorer fra mange Sunnmørskommuner i kolonnen inn til Moa og samling på Felleskjøpet. I Molde kjørte over 60 traktorer gjennom Storgata til Fylkeshuset, der fylkesleder Inge Martin Karlsvik holdt appell med bl.a. fylkesmann Lodve Solholm og fylkesordfører Jon Aasen som tilhørere. I Kristiansund samlet Nordmørsbøndene 55 traktorer i kolonnen fra Futura og inn til byen, der bøndene etterpå samlet seg på kaia og delte ut løpesedler. Og i alle fylkets kommuner har det vært stort oppkjøp og hamstring av brød.

Samlesak med bildeserie fra alle markeringene - NRK MØRE OG ROMSDAL :

Bøndene inntok Molde -  omtale og video i ROMSDALS BUDSTIKKE:

Traktorkø inn til byen - omtale, video og bildeserie i TIDENS KRAV:

Vestnes-bønder på krigsstien - SUNNMØRSPOSTEN

Brød seg ikke om bøndenes aksjon - AURE AVIS

Skrint på bygda – velfylt i byen - SUNNMØRSPOSTEN

 

 Bildeglimt (Foto: Knut Hustad i Ålesund og Arild Erlien i Molde og Kristiansund):

 Fra Felleskjøpet i Ålesund.

Aksjonsleder Odd Einar Fjørtoft holdt appell i Ålesund.

Fylkesstyremedlem Anne Katrine Jensen og aksjonsleder Erik Olufsen i Kristiansund.

Smøla-bøndene synliggjorde "Norsk landbruk på felgen".

 

Foran Fylkeshuset i Molde.

Fra venstre: Fylkesordfører Jon Aasen, fylkespolitikerne Ivar Nordseth (V), Helge Orten (H), Oddbjørn Vatne (Sp), Frank Sve (Frp), fylkesmann Lodve Solholm og fylkesleder i Bondelaget, Inge Martin Karlsvik.

Storgata i Molde.