130 traktorer og bønder aksjonerte

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

I Steinkjer ble sidene om inntekt i landbruksmeldinga brent på bålet i protest mot regjeringens tilbud.

Vidar Meldal ønsket velkommen til markeringa og var svært tilfreds med det store oppmøtet.
-  Vi gjorde dette for å markere at regjeringen ikke følger opp det den har vedtatt i landbruksmeldinga. Der står det at inntekt er det viktigste virkemiddelet for å nå målene. Men det har ikke kommet fram i det tilbudet som regjeringen la fram i jordbruksoppgjøret, sier Leif Kvitvang, leder i Sparbu Bondelag.

Leif Kvitvang brente sidene om inntektsmål i landbruksmeldinga som et symbol på at disse ikke er noe verdt.I løpet av morgentimene ble parkeringsplassen foran Amfi-senteret fylt med traktorer og folk som ville markere sin misnøye med regjeringen. I fronten på en av traktorene var det malt et skilt med teksten "Eat shit Jens", mens "Sats på norsk matproduksjon'" var hovedbudskapet.

- Vi vil være med og skape framtidas landbruk.  Derfor er vi her i dag, sa fylkesleder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag, som var meget godt fornøyd med oppmøtet av traktorer og bønder.

Vidar Meldal, leder i samstyret for bondelagene i Steinkjer, hadde håpet på rundt 100 traktorer. Resultatet ble 130.

- Det ble et veldig godt oppmøte, sier Meldal, som mener oppslutninga gjenspeiler at det er enighet blant bøndene om at det var rett å bryte jordbruksforhandlingene.

- Dette er en av mange aksjoner rundt om i landet, og det vil foregå mer i tida framover. Dette er fase én, sier Trine Hasvang Vaag fra Snåsa, som er leder av aksjonsutvalget i Norges Bondelag. 

Den første aksjonsdagen var det markeringer flere steder i Nord-Trøndelag, blant annet i Stjørdal, Verdal og Namsos.
Parkeringsplassen foran Amfi ble fylt av traktorer og bønder som ville markere sin misnøye med regjeringen.
 
Fylkesleder Asbjørn Helland holdt appell til de mange oppmøtte fra stigbrettet på ei småmaskin.

- Det var rett å bryte forhandlingene, mener Kristina Følling (til venstre) og Anne Martha Bjørnes, begge bønder i Følling.

Disse rundballene ved innkjøringa til Amfi-senteret fortalte sitt tydelige språk.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere