130 traktorer og bønder aksjonerte

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

I Steinkjer ble sidene om inntekt i landbruksmeldinga brent på bålet i protest mot regjeringens tilbud.

Vidar Meldal ønsket velkommen til markeringa og var svært tilfreds med det store oppmøtet.
-  Vi gjorde dette for å markere at regjeringen ikke følger opp det den har vedtatt i landbruksmeldinga. Der står det at inntekt er det viktigste virkemiddelet for å nå målene. Men det har ikke kommet fram i det tilbudet som regjeringen la fram i jordbruksoppgjøret, sier Leif Kvitvang, leder i Sparbu Bondelag.

Leif Kvitvang brente sidene om inntektsmål i landbruksmeldinga som et symbol på at disse ikke er noe verdt.I løpet av morgentimene ble parkeringsplassen foran Amfi-senteret fylt med traktorer og folk som ville markere sin misnøye med regjeringen. I fronten på en av traktorene var det malt et skilt med teksten "Eat shit Jens", mens "Sats på norsk matproduksjon'" var hovedbudskapet.

- Vi vil være med og skape framtidas landbruk.  Derfor er vi her i dag, sa fylkesleder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag, som var meget godt fornøyd med oppmøtet av traktorer og bønder.

Vidar Meldal, leder i samstyret for bondelagene i Steinkjer, hadde håpet på rundt 100 traktorer. Resultatet ble 130.

- Det ble et veldig godt oppmøte, sier Meldal, som mener oppslutninga gjenspeiler at det er enighet blant bøndene om at det var rett å bryte jordbruksforhandlingene.

- Dette er en av mange aksjoner rundt om i landet, og det vil foregå mer i tida framover. Dette er fase én, sier Trine Hasvang Vaag fra Snåsa, som er leder av aksjonsutvalget i Norges Bondelag. 

Den første aksjonsdagen var det markeringer flere steder i Nord-Trøndelag, blant annet i Stjørdal, Verdal og Namsos.
Parkeringsplassen foran Amfi ble fylt av traktorer og bønder som ville markere sin misnøye med regjeringen.
 
Fylkesleder Asbjørn Helland holdt appell til de mange oppmøtte fra stigbrettet på ei småmaskin.

- Det var rett å bryte forhandlingene, mener Kristina Følling (til venstre) og Anne Martha Bjørnes, begge bønder i Følling.

Disse rundballene ved innkjøringa til Amfi-senteret fortalte sitt tydelige språk.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere