Vidar Meldal ønsket velkommen til markeringa og var svært tilfreds med det store oppmøtet.
-  Vi gjorde dette for å markere at regjeringen ikke følger opp det den har vedtatt i landbruksmeldinga. Der står det at inntekt er det viktigste virkemiddelet for å nå målene. Men det har ikke kommet fram i det tilbudet som regjeringen la fram i jordbruksoppgjøret, sier Leif Kvitvang, leder i Sparbu Bondelag.

Leif Kvitvang brente sidene om inntektsmål i landbruksmeldinga som et symbol på at disse ikke er noe verdt.I løpet av morgentimene ble parkeringsplassen foran Amfi-senteret fylt med traktorer og folk som ville markere sin misnøye med regjeringen. I fronten på en av traktorene var det malt et skilt med teksten "Eat shit Jens", mens "Sats på norsk matproduksjon'" var hovedbudskapet.

- Vi vil være med og skape framtidas landbruk.  Derfor er vi her i dag, sa fylkesleder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag, som var meget godt fornøyd med oppmøtet av traktorer og bønder.

Vidar Meldal, leder i samstyret for bondelagene i Steinkjer, hadde håpet på rundt 100 traktorer. Resultatet ble 130.

- Det ble et veldig godt oppmøte, sier Meldal, som mener oppslutninga gjenspeiler at det er enighet blant bøndene om at det var rett å bryte jordbruksforhandlingene.

- Dette er en av mange aksjoner rundt om i landet, og det vil foregå mer i tida framover. Dette er fase én, sier Trine Hasvang Vaag fra Snåsa, som er leder av aksjonsutvalget i Norges Bondelag. 

Den første aksjonsdagen var det markeringer flere steder i Nord-Trøndelag, blant annet i Stjørdal, Verdal og Namsos.
Parkeringsplassen foran Amfi ble fylt av traktorer og bønder som ville markere sin misnøye med regjeringen.
 
Fylkesleder Asbjørn Helland holdt appell til de mange oppmøtte fra stigbrettet på ei småmaskin.

- Det var rett å bryte forhandlingene, mener Kristina Følling (til venstre) og Anne Martha Bjørnes, begge bønder i Følling.

Disse rundballene ved innkjøringa til Amfi-senteret fortalte sitt tydelige språk.