Den erstatningsordningen som er i dag, gir rom for å søke erstatning de to påfølgende årene hvis trærne har blitt skadet. Men for frukttrær vil man få et produksjonsavbrudd på fire til seks år.

– Dagens erstatningsordning mangler et målrettet virkemiddel for denne typen produksjoner som har et så langt perspektiv. Risikoen er for høy, og de offentlige virkemidlene strekker ikke til, sier Thorleif Müller i Norges Bondelag.

Det som er unikt med frukttrær er at de har en forventa levetid på 20 år. Nå har vinterfrosten skadd trærne. Skadebildet er størst på yngre trær som egentlig skulle hatt mange år igjen å leve, og som akkurat hadde begynt å betale for seg.

Det er klart dette er en stor utfordring for de som driver med dette. Det gir enorme økonomiske følger og de går en usikker framtid i møte.  Derfor må en bedre erstatningsordning på plass, for å sikre at produsenter overlever økonomisk når naturen slår seg vrang, sier Müller.

Verste tilfellet på 40 år

– Vi har ikke sett slike store skader på 40 år. Det er klart at her må noe gjøres, fordi dette er et ekstraordinært tilfelle, sier Müller.

I dag var statssekretær Widar Skogan fra LMD på besøk i Gvarv for å se på skadene.

– En ting er å få tall på skrivebordet. Men det er noe helt annet å komme hit hvor man kan se omfanget. Det gir inntrykk, sa Skogan.

Han la heller ikke skjul på at situasjonen er alvorlig.

– Det er et deprimerende syn. Det er ikke enkelt å håndtere dette. Dette er svært alvorlig, avsluttet han.