10 fakta om statens tilbod

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Statens tilbod

Staten la fram sitt tilbod til jordbruksforhandlingane fredag 5. mai. Her finn du meir informasjon om detaljane i tilbodet.

1. Ramme på 410 millionar kroner

Årets tilbod frå staten har ei ramme på 410 millioner kroner. 170 millionar kroner av dette er budsjettmidlar, mens auka målpriser utgjer 150 millionar kroner. Det gir ein inntektsauke på om lag 8100 kroner per årsverk.

2. Lågare inntektsvekst enn andre grupper

Jordbruksforhandlingane i år skal ende opp i ein jordbruksavtale for 2018. Statens tilbod gir bøndene ei inntektsvekst på 2,25 prosent frå 2017 til 2018. Det utgjer altså om lag 8100 kroner per årsverk. Andre yrkesgrupper får ein berekna inntektsvekst på 3,1 prosent i same tidsrom, noko som utgjer ein dobbelt så stor sum på 16.000 kroner. Dette samsvarar ikkje med Stortinget mål om å redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper.

3. Frå 18 til 14 mjølkekvoteregionar

I statens tilbod er det foreslått å slå i hop Nord-og Sør-Trøndelag til ein mjølkekvoteregion, Agder-fylka til ein region, Hordaland og Sogn og Fjordane til ein region, og Vestfold og Østfold til ein mjølkekvoteregion.

4. Dette er den foreslåtte auken i målprisar

Forslaga til endringar i målpris er dei same i jordbrukets krav og statens tilbod. Staten foreslår i tillegg å fjerne målprisen på svin.

Mjølk, ku og geit: 3 øre per liter

Gris: 0 øre per kg

Potet: 15 øre per kg (Nettoendring i potetpris er 6 øre på grunn av at tilskot til potetsprit blir avvikla. Det utgjer 9 øre per kg)

Grønnsaker og frukt: 2,2 prosent

Norsk matkorn: 8 øre per kg

5. Endringar i beitetilskotet

Det generelle beitetilskotet på 416 millionar kroner  blir foreslått avvikla. Utmarksbeite blir styrka med 326 millionar kroner, der satsen på storfe blir auka til 1240 kroner og satsen på småfe blir auka til 202 kroner per dyr. Tilskot til innmarksbeite vil skje gjennom arealtilskotet.

6. Auka kraftfôrpris

I statens tilbod er kraftfôrprisen auka med 12 øre per kg.

7. Kulturlandskapstilskotet blir redusert

Kulturlandskapstilskotet til alt areal blir redusert med 15 kroner per dekar.

Arealtilskotet på korn bli auka med 20 kroner per dekar i sone 1 og med 15 kroner per dekar i dei andre sonene.

I tillegg blir arealtilskotet for grovfôr avvikla i sone 1 og redusert med 20 kroner på øvrig area på Austlandet og på flatbygdene i Trøndelag (sone 3-4). I sone 5-7 blir arealtilskotet til grovfôr auka med 15 kroner per dekar.

Det blir ikkje sett tak på arealtilskotet.

8. Endringar for storfe

Driftstilskotet til storfe blir auka med 120 kroner per dyr opp til 39 dyr, og med 4800 kroner for fleire enn 40 dyr. Distriktstilskotet for kjøtt blir auka med 60 øre per kg i sone 2 og 3, og følgande endringer er foreslått på kvalitetstilskotet.

Satsen for O blir redusert med 1,50 kr per kg.

Satsen for O + blir auka med 1,50 kr per kg.

9. Meir til drenering

 

Dreneringstilskotet blir auka frå 1000 kr til 1500  kroner per dekar. Det er ein generell styrking av miljø- og klimaverkemidla.

10. Ikkje vidare finansiering av opplysningskontora

Staten vil avvikle finansieringa av opplysningskontora over omsettingsavgifta.

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere