Voksne i kø for å bli agronomer

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Det har vært stor interesse og oppslutning om den nye agronomutdanning for voksne i Oppland. Nå er det klart at det blir tilbudt oppstart for en ny gruppe høsten 2012. Dette er svært gledelig i forhold til på behovet for kompetanse for yrkesutøvere i landbruket.

Nytt tilbud for voksne som ønsker agronomutdanning høsten 2012!

Det har vært stor interesse og oppslutning om den nye agronomutdanninga for voksne i Oppland. Fylkeskommunen har nå vedtatt at det blir tilbudt oppstart for en ny gruppe høsten 2012, og allerede før kunngjøring av tilbudet er det mange som har meldt seg interessert! Dette står i stor kontrast til de utfordringene landbruksnæringa har hatt den senere tid når det gjelder rekruttering og utdanning.

 

Fylkespolitikerne er positive til tilbudet 

- Det er utrolig gledelig at vi har truffet i så stor grad med tilbudet vårt. Dette viser en optimisme i næringa og er svært positivt for landbruket i Oppland. Med de kullene som nå er gjennomført eller satt i gang, har vi gitt over 1% av gardbrukerne agronomkurs. Dette er en bra start sier fylkespolitiker Kjetil Lundemoen (A) i en pressemelding fra Oppland Fylkeskommune. 

Mange tar over gardsbruk i voksen alder, og har gjerne en annen utdanning i bunn. Gjennom voksenagronomutdanninga har Oppland fylkeskommune lagt til rette for et tilbud der deltakerne kan få den kompetansen de trenger, samtidig som de kan være i jobb.

Utdanninga kom i gang som en del av RULL- prosjektet (rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket), og interessen for tilbudet gir signaler om at dette har vært en riktig satsing! Dette bekrefter også deltakerne på utdanninga.

Lars Flatla, 29 år fra Lunner, tar voksenagronomutdanninga fordi han er interessert i jordbruk og gardsdrift, og skal overta familiegarden om noen år: «Utdanninga anbefales fordi det er matnyttig for alle som er nysgjerrige på landbruk, eller har planer om å bli gardbrukere i framtida. Og fordi det faktisk er mulig å ha full jobb utenom utdanningen. Det er nok mange som har prioritert annen utdanning foran landbruksutdanning de siste årene, pga. noe dystre vilkår i landbruket. Men når marginene blir mindre mener jeg det er desto viktigere å ha et grunnlag i bunn for å lykkes i et tøft marked».

Hanne Bergesen, 40 år bosatt på Sør-Fron, var deltaker på det første kullet med Voksenagronomer som var ferdige våren 2011: «Agronomkurset for voksne er absolutt noe jeg anbefaler andre å ta fordi kunnskap sammen med erfaring gir deg en bevissthet om sammenhengene i det å drive gard. Kunnskap om de små detaljene kan være det som er utslagsgivende for om du lykkes eller ei. Samtidig er vi i landbruksnæringen avhengig av politisk vilje til å utøve yrket som matprodusent og da er det viktig for den enkelte gardbruker å forstå at garden er en del av et hele som må og kan fungere under to premisser: 1.»Matproduksjon er ikke for amatører» (sitat BU) og 2. Vi må stå sammen som matprodusenter og vise at vi faktisk fyller visse verdier som samfunnet trenger og etterspør».

Her fra åpningen av voksenagronom på Valle høsten 2011.

 

Kontaktpersoner: Fylkespolitiker (A), Kjetil Lundemoen, tlf. 990 31 512 Prosjektleder for RULL, Sissel By Ingvaldsen, tlf. 61 28 93 36. Leder for Karrieresenteret Opus Nord-Gudbrandsdal, Torild S. Weikle, tlf. 905 71 203.

Se også Norges Bondelag styrevedtak om krav til kompetanse innen produksjon og drift her.

Du kan også lese mer på fylkeskommunens nettsider.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere