Voksne i kø for å bli agronomer

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Det har vært stor interesse og oppslutning om den nye agronomutdanning for voksne i Oppland. Nå er det klart at det blir tilbudt oppstart for en ny gruppe høsten 2012. Dette er svært gledelig i forhold til på behovet for kompetanse for yrkesutøvere i landbruket.

Nytt tilbud for voksne som ønsker agronomutdanning høsten 2012!

Det har vært stor interesse og oppslutning om den nye agronomutdanninga for voksne i Oppland. Fylkeskommunen har nå vedtatt at det blir tilbudt oppstart for en ny gruppe høsten 2012, og allerede før kunngjøring av tilbudet er det mange som har meldt seg interessert! Dette står i stor kontrast til de utfordringene landbruksnæringa har hatt den senere tid når det gjelder rekruttering og utdanning.

 

Fylkespolitikerne er positive til tilbudet 

- Det er utrolig gledelig at vi har truffet i så stor grad med tilbudet vårt. Dette viser en optimisme i næringa og er svært positivt for landbruket i Oppland. Med de kullene som nå er gjennomført eller satt i gang, har vi gitt over 1% av gardbrukerne agronomkurs. Dette er en bra start sier fylkespolitiker Kjetil Lundemoen (A) i en pressemelding fra Oppland Fylkeskommune. 

Mange tar over gardsbruk i voksen alder, og har gjerne en annen utdanning i bunn. Gjennom voksenagronomutdanninga har Oppland fylkeskommune lagt til rette for et tilbud der deltakerne kan få den kompetansen de trenger, samtidig som de kan være i jobb.

Utdanninga kom i gang som en del av RULL- prosjektet (rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket), og interessen for tilbudet gir signaler om at dette har vært en riktig satsing! Dette bekrefter også deltakerne på utdanninga.

Lars Flatla, 29 år fra Lunner, tar voksenagronomutdanninga fordi han er interessert i jordbruk og gardsdrift, og skal overta familiegarden om noen år: «Utdanninga anbefales fordi det er matnyttig for alle som er nysgjerrige på landbruk, eller har planer om å bli gardbrukere i framtida. Og fordi det faktisk er mulig å ha full jobb utenom utdanningen. Det er nok mange som har prioritert annen utdanning foran landbruksutdanning de siste årene, pga. noe dystre vilkår i landbruket. Men når marginene blir mindre mener jeg det er desto viktigere å ha et grunnlag i bunn for å lykkes i et tøft marked».

Hanne Bergesen, 40 år bosatt på Sør-Fron, var deltaker på det første kullet med Voksenagronomer som var ferdige våren 2011: «Agronomkurset for voksne er absolutt noe jeg anbefaler andre å ta fordi kunnskap sammen med erfaring gir deg en bevissthet om sammenhengene i det å drive gard. Kunnskap om de små detaljene kan være det som er utslagsgivende for om du lykkes eller ei. Samtidig er vi i landbruksnæringen avhengig av politisk vilje til å utøve yrket som matprodusent og da er det viktig for den enkelte gardbruker å forstå at garden er en del av et hele som må og kan fungere under to premisser: 1.»Matproduksjon er ikke for amatører» (sitat BU) og 2. Vi må stå sammen som matprodusenter og vise at vi faktisk fyller visse verdier som samfunnet trenger og etterspør».

Her fra åpningen av voksenagronom på Valle høsten 2011.

 

Kontaktpersoner: Fylkespolitiker (A), Kjetil Lundemoen, tlf. 990 31 512 Prosjektleder for RULL, Sissel By Ingvaldsen, tlf. 61 28 93 36. Leder for Karrieresenteret Opus Nord-Gudbrandsdal, Torild S. Weikle, tlf. 905 71 203.

Se også Norges Bondelag styrevedtak om krav til kompetanse innen produksjon og drift her.

Du kan også lese mer på fylkeskommunens nettsider.

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere