Viktig kunnskap om påvirkning i arealsaker

Av Turid Stalsberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelagene i Buskerud, Telemark og Vestfold inviterer til kurs i Smart påvirkning og arealforvaltning på Gjennestad gartnerskole, Vestfold torsdag 11. januar 2018.

Velkommen til kurs i

Smart påvirkning og arealforvaltning

Gjennestad gartnerskole i Stokke, Vestfold
11. januar 2018 kl 10.00 – 15.45

I Buskerud, Telemark og Vestfold blir vi stadig utfordret på nye samferdselsprosjekt og det sendes kontinuerlig nye arealplaner ut på høring. Bondelaget ønsker å bygge kompetanse og bli enda bedre på hvordan følge opp kommuner, fylker og utbyggere i planleggingsarbeidet og prosessen fram til vedtak i arealsaker. Hovedfokus er å unngå nedbygging av matjord. Når og hvordan skal vi bruke ressursene smartest mulig?

Målgruppe: Kjernegruppen for kurset er tillitsvalgte og ansatte i fylkes- og lokallagene i Bondelaget (arealansvarlige i styrene) og tillitsvalgte i regionale jordvernforeninger /-allianser.

Program

10.00     Velkommen v/ fylkesleder Thorleif Muller, Vestfold Bondelag

10.10     Innføring i og bruk av Bondelagets arealplanveileder
v/ Ole Andreas Lilloe-Olsen, Buskerud Bondelag og NBs Fagteam matjord

10.30     Matjordas vern - Forholdet mellom jordloven og plan- og bygningsloven
v/ landbrukssjef Rune Nordeide, Re og Tønsberg

11.00     Pause

11.10     Plan- og bygningsloven og planprosess – når kan vi komme med innspill?
v/ Anne B. Hekland, virksomhetsleder for kommuneutvikling i Tønsberg

Eksempler på innspill og engasjement i planprosess
v/ Bamble Bondelag, Skoger Bondelag og Sande og Strømm Landbrukslag.

12.15     Lunsj

13.00     Samferdsel – er det bare å ture frem over matjorda?
v/ Anders Werp, bonde fra Øvre Eiker og statssekretær Samferdselsdepartementet

13.45     Matjordplan og jordflytting – fornuftig kompensering?
v/Håkon Fæste, tidligere landbrukssjef og nå matjordplan-konsulent

14.05     Pause

14.20     Eksempler på hvordan:                          

  • …vi jobber med Regional plan og langsiktige utviklingsgrenser i Vestfold v/ Amund Kind, VB

  • …bondelaget kan samarbeide med de regionale jordvernforeningene/-alliansene i våre fylker

15.00     Grunneiers rettigheter i planprosess
v/samarbeidsadvokat Anne Tellefsen, Advokatfirma Haraldsen Bydal
15.30     Oppsummering og avslutning

Kurset er gratis

Elektronisk påmelding her senest 8. januar

Spørsmål? Kontakt:

  • Amund Kind, Vestfold Bondelag, 92419910/ amund.kind@bondelaget.no
  • Ole Andreas Lilloe-Olsen, Buskerud Bondelag, 91690519/ Ole.Andreas.Lilloe-Olsen@bondelaget.no
  • Jan Thorsen, Telemark Bondelag, 97667590/ jan.thorsen@bondelaget.no

 

Tryggere sammen

Onsdag 14.2‬ inviterer Bamble Bondelag, Eidanger Bondelag og Drangedal Bondelag til samling i «Tryggere Sammen» på Bamble brannstasjon ‪kl 19.00‬-22:00.

Autorisasjonskurs - kjøp og bruk av plantevernmidler

Våren 2018 holdes det kurs for de som skal fornye autorisasjonsbeviset sitt og for de som skal ta autorisasjonskurset for første gang. Det er Bygdevis som i samarbeid med Norsk landbruksrådgiving og Fylkesmannen i Telemark som arrangerer kursene.

illustrasjon

TINE inviterer til nytt melkeprosjekt

Produsentlagene og TINE Rådgivning inviterer alle melkeprodusenter med familier til å delta på et infomøte om et prosjekt de kaller "Melk i Telemark".

illustrasjon

Mat fra Telemark til stortingsrepresentantene

I dag møttes stortingsrepresentantene fra Telemark etter initiativ fra fylkesordføreren på Bø Hotell. Telemark Bondelag fikk mulighet til å si noen ord og overrekke et utvalg av lokalmat fra fylket.

logo

Viktig kunnskap om eierskifte og driftsledelse

Få gode råd om eierskifte og driftsledelse fra en mentor på området! Ole Christen Hallesby er kjent for å holde glitrende foredrag om vanskelige tema. Telemark Bondelag v/Bygdevis inviterer til temakvelder for begge generasjoner.

illustrasjon

Kurs i praktisk HMS-arbeid

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells tilbyr kurs i praktisk HMS-arbeid på Gvarv og i Skien. Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet. Kurset har fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker.

politikere på tur

Engasjerte politikere med på tur

Telemark Bondelag har tradisjon for å invitere politikere med på tur for å vise frem det mangfoldige landbruket vi har i fylket. I år var det stortingskandidatene i Telemark som ble invitert og 22. august ble politikere fra ti partier med på tur.

landskap korn og eple

God sommer!

Telemark Bondelag ønsker alle medlemmer, bønder og bondevenner en riktig god sommer! Kontoret er betjent igjen fra uke 32.

aksjon

Bli med til Oslo 23. mai

Regjeringa viste ingen vilje til å satse på landbruket. Derfor ble det BRUDD i årets jordbruksforhandlinger. Tirsdag 23. mai samler vi bønder og venner av norsk landbruk og matproduksjon til stormønstring i Oslo.

brudd

Telemark Bondelag beklager manglende vilje hos regjeringen!

Telemark Bondelag beklager sterkt at det ble brudd i årets jordbruksforhandlinger. Det er svært skuffende at regjeringen ikke er villig til å strekke seg så langt at det var mulig å få til en avtale. Regjeringen velger heller konfrontasjonslinjen.

Dette skjer i Telemark Bondelag

Onsdag
07
Mars

Kurs i varme arbeider 7. og 12. mars Klevar skole

Klevar skole

Våre samarbeidspartnere