Viktig kunnskap om påvirkning i arealsaker

Av Turid Stalsberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelagene i Buskerud, Telemark og Vestfold inviterer til kurs i Smart påvirkning og arealforvaltning på Gjennestad gartnerskole, Vestfold torsdag 11. januar 2018.

Velkommen til kurs i

Smart påvirkning og arealforvaltning

Gjennestad gartnerskole i Stokke, Vestfold
11. januar 2018 kl 10.00 – 15.45

I Buskerud, Telemark og Vestfold blir vi stadig utfordret på nye samferdselsprosjekt og det sendes kontinuerlig nye arealplaner ut på høring. Bondelaget ønsker å bygge kompetanse og bli enda bedre på hvordan følge opp kommuner, fylker og utbyggere i planleggingsarbeidet og prosessen fram til vedtak i arealsaker. Hovedfokus er å unngå nedbygging av matjord. Når og hvordan skal vi bruke ressursene smartest mulig?

Målgruppe: Kjernegruppen for kurset er tillitsvalgte og ansatte i fylkes- og lokallagene i Bondelaget (arealansvarlige i styrene) og tillitsvalgte i regionale jordvernforeninger /-allianser.

Program

10.00     Velkommen v/ fylkesleder Thorleif Muller, Vestfold Bondelag

10.10     Innføring i og bruk av Bondelagets arealplanveileder
v/ Ole Andreas Lilloe-Olsen, Buskerud Bondelag og NBs Fagteam matjord

10.30     Matjordas vern - Forholdet mellom jordloven og plan- og bygningsloven
v/ landbrukssjef Rune Nordeide, Re og Tønsberg

11.00     Pause

11.10     Plan- og bygningsloven og planprosess – når kan vi komme med innspill?
v/ Anne B. Hekland, virksomhetsleder for kommuneutvikling i Tønsberg

Eksempler på innspill og engasjement i planprosess
v/ Bamble Bondelag, Skoger Bondelag og Sande og Strømm Landbrukslag.

12.15     Lunsj

13.00     Samferdsel – er det bare å ture frem over matjorda?
v/ Anders Werp, bonde fra Øvre Eiker og statssekretær Samferdselsdepartementet

13.45     Matjordplan og jordflytting – fornuftig kompensering?
v/Håkon Fæste, tidligere landbrukssjef og nå matjordplan-konsulent

14.05     Pause

14.20     Eksempler på hvordan:                          

  • …vi jobber med Regional plan og langsiktige utviklingsgrenser i Vestfold v/ Amund Kind, VB

  • …bondelaget kan samarbeide med de regionale jordvernforeningene/-alliansene i våre fylker

15.00     Grunneiers rettigheter i planprosess
v/samarbeidsadvokat Anne Tellefsen, Advokatfirma Haraldsen Bydal
15.30     Oppsummering og avslutning

Kurset er gratis

Elektronisk påmelding her senest 8. januar

Spørsmål? Kontakt:

  • Amund Kind, Vestfold Bondelag, 92419910/ amund.kind@bondelaget.no
  • Ole Andreas Lilloe-Olsen, Buskerud Bondelag, 91690519/ Ole.Andreas.Lilloe-Olsen@bondelaget.no
  • Jan Thorsen, Telemark Bondelag, 97667590/ jan.thorsen@bondelaget.no

 

Ei akseptabel avtale

Den 16. mai vart det inngått avtale mellom jordbruket sin forhandlingsdelegasjon og Staten. Avtala har ei ramme på 1100 milionar kroner, der kravet frå Jordbruket var 1830 millionar. Fylkesleder Aslak Snarteland sier at "dette er ei akseptabel avtale, men er ikkje på nokon måte med å tette gapet til andre samanliknbare yrkesgrupper".

Vellykket vårkampanje!

I forkant av jordbruksforhandlingene har lokale bondelag i hele landet invitert til gårdsbesøk. I Telemark har anslagsvis ca 300 barn og ungdommer fått utvidet kunnskap om hvor maten kommer fra.

Bondelaget deltok i ryddeaksjon

Lørdag 21. april var det ryddeaksjon i Bråfjorden og Årnesbukta, i løpet av noen timer ble det samlet inn totalt 2000 kg avfall. Bak står prosjektet «Rene vannveier», et initiativ fra Midt-Telemark landbrukskontor, Midt-Telemark vannområde og Sauherad kommune. I Bråfjorden deltok Saude og Nes Bondelag i opprydningen.

Et trygt valg

Den siste resolusjonen fra årsmøtet i Telemark Bondelag er en oppfordring til norske forbrukere om å velge produkter fra den norske bonden når de er i matbutikken.

Effektiv produksjonsregulering er avgjørende for økonomien til bonden!

Norges Bondelag gjennomfører nå sitt representantskapsmøte på Thon Hotell Opera i Oslo der fylkesledere, sentralstyret, representanter for landbrukets organisasjoner og ansatte i bondelaget møter. I sitt innlegg til representantskapet brukte leder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland, tid på markedssituasjonen for flere landbruksprodukter.

Nullvisjon for nedbygging av matjord!

Årsmøtet i Telemark Bondelag henviser til jordvettreglene fra Fylkesmannen i Telemark og krever at politikere og andre som skal ta avgjørelser i samfunnet leser reglene og tar de på alvor.

Gamle og nye koster i nytt fylkesstyre

Gjenvalgt leder Aslak Snarteland takket styremedlem Per Arne Hoppestad for to flotte år med stort engasjement. Resten av styret fortsetter som før og Snarteland mener han fortsatt har en gullrekke å jobbe sammen med.

Gjerpen og Solum ble årets lokallag!

Gjerpen og Solum Bondelag sikret seg tittelen årets lokallag 2017. Kåringen fant sted på Telemark Bondelag sitt årsmøte 16.-17. mars. Gjerpen og Solum Bondelag er det største lokallaget i fylket og har stor og mangfoldig aktivitet.

Vi må bli tøffere!

Leder Aslak Snarteland oppfordret til en tøffere tone i kampen om jordvernet og i måten vi snakker om maten vi produserer i sin årsmøtetale. – Vi må ha nullvisjon og gjenoppta kravet om dobbelt areal nydyrka for alt areal som går tapt sa Snarteland.

Følelser er livshjelp!

Årsmøtets temaforedrag om psykisk helse ble holdt av Terje Talseth Gundersen og Henrik Kjeldsen. De bidro på hver sin måte å kaste lys over et tema som kan være vanskelig, men svært viktig å bidra til åpenhet om. Møtet var åpent for alle og ca 60 personer deltok.

Setter bondens psykiske helse på agendaen på årsmøtet

Telemark Bondelag har årsmøte på Bø Hotell fredag 16. mars til lørdag 17. mars 2018. Årsmøtet starter med åpent møte der alle interesserte er velkomne til å høre sykehusprest Terje Talseth Gundersen og Henrik Kjeldsen snakke om psykisk helse.

Dette skjer i Telemark Bondelag

Tirsdag
29
Mai

Medlemsmøte om jordbruksforhandlingene

Bø Hotell

Våre samarbeidspartnere