Viktig arbeid gjøres i valgkomiteene nå

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Valgkomiteene i lokallagene rundt om i fylket er nå i gang med sitt arbeide foran årsmøtene. I høst ønsket styret i Oppland Bondelag å tilby kurs for valgkomiteene.

Målet med kurs for valgkomiteene var bevisstgjøring av deres viktige rolle i organisasjonen samt å gi dem et push for å komme i gang med arbeidet i god tid før årsmøtet.

Alle valgkomitemedlemmer i lokallagene i Oppland Bondelg fikk tilbud om kurs på ulike steder rundt om i fylket. Ut fra påmeldingene ble det avholdt fire kurs; på Lesja, Vågå, Dokka og Gjøvik.

Kurset var lagt opp med en innledning og ei arbeidsøkt for valgkomiteene. Den siste delen fungerte best, naturlig nok, der det var flere med fra de enkelte valgkomiteene. I tillegg var valgkomitemedlemmer fra Bygdekvinnelaget og Bygdeungdomslaget invitert.

Noen av valgkomitemedlemmene er gamle styremedlemmer og dermed godt eller noe kjent med hvilket arbeid som gjøres i lokallaget, i fylkeslaget eller i Norges Bondelag sentralt. Andre er nye i organisasjonen. Innledningen ga en kort innføring i nettopp hva som er viktig for organisasjonens tre ledd, og hva som er viktig å tenke på i rekrutteringsarbeidet til styrekabalen.

Nettopp målet med valgkomitekursene ble framhevet som hva deltakerne mente de hadde fått med seg i løpet av kvelden. De fikk et push for å komme i gang med arbeidet, og de ble gjennom diskusjoner bevisstgjort hvilken viktig rolle de har. Hva er viktig å få med av kunnskap og kompetanse i et lokallagsstyre og hvordan går vi fram når vi spør folk ga nok noen og enhver en liten tankevekker.

Kontakt med sittende styret for å høre hvordan de jobber, hvordan styret fungerer og hvem som er på valg er helt nødvendig for å komme godt i gang med jobben, og for å vite hva slags jobb de faktisk har framfor seg. Alt for mange tar noen telefoner siste kveld før årsmøtet, og da er det for seint å kunne gjøre en god jobb for lokallaget. Dette pushet trengte vi, sa en av deltakerne under kurskvelden på Dokka.

Dette er et kursopplegg som holdes av de ansatte på fylkeskontoret. Styret ønsker å videreføre dette til senere år, gjerne kurs på omgang i fylket slik at alle lokallagene får et lokalt tilbud omtrent hvert tredje år.

Valgkomitemedlemmer fra henholdsvis Nordre Land og Torpa Bondelag i gang med arbeidet under kurskvelden på Dokka.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere