Viktig arbeid gjøres i valgkomiteene nå

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Valgkomiteene i lokallagene rundt om i fylket er nå i gang med sitt arbeide foran årsmøtene. I høst ønsket styret i Oppland Bondelag å tilby kurs for valgkomiteene.

Målet med kurs for valgkomiteene var bevisstgjøring av deres viktige rolle i organisasjonen samt å gi dem et push for å komme i gang med arbeidet i god tid før årsmøtet.

Alle valgkomitemedlemmer i lokallagene i Oppland Bondelg fikk tilbud om kurs på ulike steder rundt om i fylket. Ut fra påmeldingene ble det avholdt fire kurs; på Lesja, Vågå, Dokka og Gjøvik.

Kurset var lagt opp med en innledning og ei arbeidsøkt for valgkomiteene. Den siste delen fungerte best, naturlig nok, der det var flere med fra de enkelte valgkomiteene. I tillegg var valgkomitemedlemmer fra Bygdekvinnelaget og Bygdeungdomslaget invitert.

Noen av valgkomitemedlemmene er gamle styremedlemmer og dermed godt eller noe kjent med hvilket arbeid som gjøres i lokallaget, i fylkeslaget eller i Norges Bondelag sentralt. Andre er nye i organisasjonen. Innledningen ga en kort innføring i nettopp hva som er viktig for organisasjonens tre ledd, og hva som er viktig å tenke på i rekrutteringsarbeidet til styrekabalen.

Nettopp målet med valgkomitekursene ble framhevet som hva deltakerne mente de hadde fått med seg i løpet av kvelden. De fikk et push for å komme i gang med arbeidet, og de ble gjennom diskusjoner bevisstgjort hvilken viktig rolle de har. Hva er viktig å få med av kunnskap og kompetanse i et lokallagsstyre og hvordan går vi fram når vi spør folk ga nok noen og enhver en liten tankevekker.

Kontakt med sittende styret for å høre hvordan de jobber, hvordan styret fungerer og hvem som er på valg er helt nødvendig for å komme godt i gang med jobben, og for å vite hva slags jobb de faktisk har framfor seg. Alt for mange tar noen telefoner siste kveld før årsmøtet, og da er det for seint å kunne gjøre en god jobb for lokallaget. Dette pushet trengte vi, sa en av deltakerne under kurskvelden på Dokka.

Dette er et kursopplegg som holdes av de ansatte på fylkeskontoret. Styret ønsker å videreføre dette til senere år, gjerne kurs på omgang i fylket slik at alle lokallagene får et lokalt tilbud omtrent hvert tredje år.

Valgkomitemedlemmer fra henholdsvis Nordre Land og Torpa Bondelag i gang med arbeidet under kurskvelden på Dokka.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere