Vi trenger en Statsminister som tar ansvar

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesleder Trond Ellingsbø mangler tillit til Regjeringen og mener vi i har en STASminister og ikke en STATSminister som tar ansvar når ting er vanskelig og ubehagelig.

Årsmøtet i Norges Bondelag er i gang, og fylkesleder Trond Ellingsbø var kraftfull og klar under sitt innlegg til årsmøtet. Han starta med konklusjonen:

Lokalt hadde vi et uttrykk – STASMINISTER -, og jeg mener vi i stor grad har en Stasminister og ikke en Statsminister – en Stasminister som er ute og kaster glans når det skjer hyggelige ting, og ikke en statsminister som tar ansvar når ting er vanskelig og ubehagelig, startet Trond Ellingsbø.

Vi har nå hatt en blå-blå Regjering i 31/2 år, og jeg har lyst til å si litt om mitt inntrykk av Regjeringen og Statsministeren etter denne perioden, sa Trond Ellingsbø. Etter min vurdering, har vi en Regjeringssjef og leder for det største Regjeringspartiet som ikke har gått om bord eller tatt ansvar for det viktige samfunnsområdet / næring som vi representerer. Ansvaret er overlatt til FrP og statsråder fra eget parti som i stor grad har kjørt sine agendaer. Han understreker hvor ansvaret ligger: Det er faktisk Statsministeren som har det overordna ansvaret for det som skjer i Regjeringen. Derfor har jeg ikke tillit til statsministeren!

I løpet av taletiden kom han innpå to viktige saker som underbygger hans mangel på tillit til Regjering og Regeringssjefen:

Landbruks- og matpolitikk

Vi fikk etter hvert en jordbruksmelding som pekte opp og fram for næringa, sier Ellingsbø. Det er skremmende at Regjeringen ikke viser større respekt for Stortinget enn at de tar omkamp gjennom jordbruksforhandlingene rett etterpå. At FrP er truende til det, er kanskje ikke så overraskende, men at Høyre og Stas - /Statsministeren går for dette, gjør at jeg mister all tillit. Vi har hørt alle forklaringene om den store %-vise inntektsøkningen vår næring har hatt, og jeg tenker: Det er bekymringsfullt at vi har så mange politikere som ikke skjønner forskjell på kroner og prosenter. Skulka dere mye i mattetimene i 6. klasse?, spør han.

Når jeg videre registrerer propagandaapparatet med sentrale og lokale poliitkere fra Regjeringspartiet som framstiller hvor godt det går i norsk landbruk og at deres politikk virker, tenker jeg:

  • Først, Takk for at de ikke har fått gjennomført sin politikk i større grad enn de har.

  • OG dernest til mulighetene: TENK OM de virkelig hadde villet satse på denne verdifulle og framtidsretta næringa, og villet satse videre på det som vi kan bli enda bedre på – våre konkurransefortrinn – ren mat, lite antibiotika m.m.

Rovdyr

Sist uke fikk vi i Oppland en forsmak på hva vi dessverre kan forvente av rovdyrangrep denne sommeren. I løpet av en liten uke har vi fått oppleve ulvens herjinger på Hadeland og Toten med masse døde dyr og dyr som var så hardt kvestet at de måtte avlives. Jeg har kalt dette en politisk villet tragedie, og Solberg og Helgesen kan i hvert fall ikke skylde på at de ikke ble advart om at dette ville bli en konsekvens av en alt for stor ulvebestand og de har vist unnfallenhet. Slik bygger ikke tillit! avslutter Trond Ellingsbø.

Trond Ellingsbø på talerstolen under årsmøtet i Norges Bondelag.

 

Forsterker beredskapen mht rovdyrsituasjonen

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, er klar på at beredskapsarbeidet Norges Bondelag har satt igang sammen med Hedmark Bondelag, må forsterkes med den situasjonen vi er inne i. Rovdyrsituasjonen gir store lidelser både for mennesker og dyr.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, vil ha en forsterka beredskap i forhold til rovdyrsituasjonen.

 

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere