Vi trenger en Statsminister som tar ansvar

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesleder Trond Ellingsbø mangler tillit til Regjeringen og mener vi i har en STASminister og ikke en STATSminister som tar ansvar når ting er vanskelig og ubehagelig.

Årsmøtet i Norges Bondelag er i gang, og fylkesleder Trond Ellingsbø var kraftfull og klar under sitt innlegg til årsmøtet. Han starta med konklusjonen:

Lokalt hadde vi et uttrykk – STASMINISTER -, og jeg mener vi i stor grad har en Stasminister og ikke en Statsminister – en Stasminister som er ute og kaster glans når det skjer hyggelige ting, og ikke en statsminister som tar ansvar når ting er vanskelig og ubehagelig, startet Trond Ellingsbø.

Vi har nå hatt en blå-blå Regjering i 31/2 år, og jeg har lyst til å si litt om mitt inntrykk av Regjeringen og Statsministeren etter denne perioden, sa Trond Ellingsbø. Etter min vurdering, har vi en Regjeringssjef og leder for det største Regjeringspartiet som ikke har gått om bord eller tatt ansvar for det viktige samfunnsområdet / næring som vi representerer. Ansvaret er overlatt til FrP og statsråder fra eget parti som i stor grad har kjørt sine agendaer. Han understreker hvor ansvaret ligger: Det er faktisk Statsministeren som har det overordna ansvaret for det som skjer i Regjeringen. Derfor har jeg ikke tillit til statsministeren!

I løpet av taletiden kom han innpå to viktige saker som underbygger hans mangel på tillit til Regjering og Regeringssjefen:

Landbruks- og matpolitikk

Vi fikk etter hvert en jordbruksmelding som pekte opp og fram for næringa, sier Ellingsbø. Det er skremmende at Regjeringen ikke viser større respekt for Stortinget enn at de tar omkamp gjennom jordbruksforhandlingene rett etterpå. At FrP er truende til det, er kanskje ikke så overraskende, men at Høyre og Stas - /Statsministeren går for dette, gjør at jeg mister all tillit. Vi har hørt alle forklaringene om den store %-vise inntektsøkningen vår næring har hatt, og jeg tenker: Det er bekymringsfullt at vi har så mange politikere som ikke skjønner forskjell på kroner og prosenter. Skulka dere mye i mattetimene i 6. klasse?, spør han.

Når jeg videre registrerer propagandaapparatet med sentrale og lokale poliitkere fra Regjeringspartiet som framstiller hvor godt det går i norsk landbruk og at deres politikk virker, tenker jeg:

  • Først, Takk for at de ikke har fått gjennomført sin politikk i større grad enn de har.

  • OG dernest til mulighetene: TENK OM de virkelig hadde villet satse på denne verdifulle og framtidsretta næringa, og villet satse videre på det som vi kan bli enda bedre på – våre konkurransefortrinn – ren mat, lite antibiotika m.m.

Rovdyr

Sist uke fikk vi i Oppland en forsmak på hva vi dessverre kan forvente av rovdyrangrep denne sommeren. I løpet av en liten uke har vi fått oppleve ulvens herjinger på Hadeland og Toten med masse døde dyr og dyr som var så hardt kvestet at de måtte avlives. Jeg har kalt dette en politisk villet tragedie, og Solberg og Helgesen kan i hvert fall ikke skylde på at de ikke ble advart om at dette ville bli en konsekvens av en alt for stor ulvebestand og de har vist unnfallenhet. Slik bygger ikke tillit! avslutter Trond Ellingsbø.

Trond Ellingsbø på talerstolen under årsmøtet i Norges Bondelag.

 

Forsterker beredskapen mht rovdyrsituasjonen

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, er klar på at beredskapsarbeidet Norges Bondelag har satt igang sammen med Hedmark Bondelag, må forsterkes med den situasjonen vi er inne i. Rovdyrsituasjonen gir store lidelser både for mennesker og dyr.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, vil ha en forsterka beredskap i forhold til rovdyrsituasjonen.

 

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere