Vi må bli best på det vi kan bli gode på!

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesleder Trond Ellingsbø holdt innlegg i Norges Bondelags representantskapsmøte i går. Jordbruksmeldingas ensidige fokus på billigst mulig jordbruk henger ikke på greip.

I innlegget fra Oppland var han innom følgende:

  • Regjeringen ønsker et mest mulig kostnadseffektivt landbruk. I vårt høykostland vil vi aldri kunne bli best på pris, men vi må jobbe for, og ha rammebetingelser for, å bli best mulig på det vi kan bli gode på. Og det er mye!

  • Hvis  målet er økt matproduksjon i norsk landbruk, er det vanskelig å se at de foreslåtte tiltaka i sum skal virke i den retning. Mange av tiltakene fører til sentralisering av produksjonen, og at vi mistar den store tilleggsfordelen norsk landbruk har i tillegg til å produsere mat; aktivitet og bosetning i distrikta. Det må være et mål å gjøre norsk landbruk mer robust gjennom mest mulig bruk av norske ressurser og mindre bruk av importerte råvarer. Meldinga leverer ikke løsninger på det. Vi frykter at med mer sentralisert husdyrproduksjon vil arealressursene i distrikta ha lav verdi og små muligheter for å bli holdt i hevd.

  • Det er ekstremt viktig å få beholde markedsordningene og mjølkekvoteregionene. De foreslåtte endringene kan få effekter som ikke er reversible. Markedsordningene er fundamentet for å holde hele landet i hevd og å oppnå stor innenlands produksjon. Derfor er det viktig å legge til rette for at markedsordningene på korn ikke blir svekka. Bortfallet på markedsregulering på kylling kan stå som eksempel på hva som skjer når viktige element blir fjerna.

  • Når det gjelder mjølkekvoteregionene, er vi redd at om kvota blir solgt til  en annen og sentral  del av en stor region kommer kvote neppe tilbake. Dette kan få store konsekvensar.

  • Avløsertilskuddet og beitetilskuddet er også viktige ordninger som har viktige funksjoner. Slike ordninger kan ikke bare strykes med noen pennestrøk. Det er en grunn til at vi har dem.

Vi kan ikke la Regjeringa forkludre kanaliseringspolitikken!

Kontaktperson: Trond Ellingsbø: tlf 91376286

Illustrasjonsfoto: fra Rollstulen i Fåvangfjellet.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere