Vi må bli best på det vi kan bli gode på!

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesleder Trond Ellingsbø holdt innlegg i Norges Bondelags representantskapsmøte i går. Jordbruksmeldingas ensidige fokus på billigst mulig jordbruk henger ikke på greip.

I innlegget fra Oppland var han innom følgende:

  • Regjeringen ønsker et mest mulig kostnadseffektivt landbruk. I vårt høykostland vil vi aldri kunne bli best på pris, men vi må jobbe for, og ha rammebetingelser for, å bli best mulig på det vi kan bli gode på. Og det er mye!

  • Hvis  målet er økt matproduksjon i norsk landbruk, er det vanskelig å se at de foreslåtte tiltaka i sum skal virke i den retning. Mange av tiltakene fører til sentralisering av produksjonen, og at vi mistar den store tilleggsfordelen norsk landbruk har i tillegg til å produsere mat; aktivitet og bosetning i distrikta. Det må være et mål å gjøre norsk landbruk mer robust gjennom mest mulig bruk av norske ressurser og mindre bruk av importerte råvarer. Meldinga leverer ikke løsninger på det. Vi frykter at med mer sentralisert husdyrproduksjon vil arealressursene i distrikta ha lav verdi og små muligheter for å bli holdt i hevd.

  • Det er ekstremt viktig å få beholde markedsordningene og mjølkekvoteregionene. De foreslåtte endringene kan få effekter som ikke er reversible. Markedsordningene er fundamentet for å holde hele landet i hevd og å oppnå stor innenlands produksjon. Derfor er det viktig å legge til rette for at markedsordningene på korn ikke blir svekka. Bortfallet på markedsregulering på kylling kan stå som eksempel på hva som skjer når viktige element blir fjerna.

  • Når det gjelder mjølkekvoteregionene, er vi redd at om kvota blir solgt til  en annen og sentral  del av en stor region kommer kvote neppe tilbake. Dette kan få store konsekvensar.

  • Avløsertilskuddet og beitetilskuddet er også viktige ordninger som har viktige funksjoner. Slike ordninger kan ikke bare strykes med noen pennestrøk. Det er en grunn til at vi har dem.

Vi kan ikke la Regjeringa forkludre kanaliseringspolitikken!

Kontaktperson: Trond Ellingsbø: tlf 91376286

Illustrasjonsfoto: fra Rollstulen i Fåvangfjellet.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere