Vi må aldri ta forståelsen for gitt.

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Allianser og støtte får vi om vi snakker på vegne av flere, og om vi klarer å vise positivt engasjement, sa Hanne Bergesen i sitt innlegg til Norges Bondelags årsmøte.

Vi må sørge for å ha tillitsvalgte i fremste rekke som er tydelige og kommuniserer våre argumenter slik at allmennheten forstår hva vi mener, sa Hanne.

Her er deler av hennes innlegg:

For noen uker siden var jeg en av 260 deltakere fra Oppland på markeringen i Oslo. Det er lenge siden jeg har vært så stolt over å vise at nettopp jeg er bonde. Ved denne markeringa synes Norges Bondelag litt mer slagkraftig og som syntes med de rette argumentene.

Likevel er det viktig at vi fortsetter dette arbeidet og styrker kommunikasjon ut til samfunnet generelt. Fornyingsutvalget slo fast at vi må snakke på vegne av flere. Da må vi løfte debattene dit vi har sett i vår. Vi må kommunisere at jordbruksforhandlingene ikke bare handler om bondens inntekt, men indirekte og direkte også handler om å sikre arbeidsplasser der vi faktisk bor, det handler om hva vi skal spise hver dag, det handler om hvordan maten skal produeres, at vi setter matsikkerhet og dyrevelferd høyt, det handler om stabilitet og variasjon for forbrukeren, og om hvem som skal få betemme hva som tilbys i butikkene.

Vi må vise at jordbruksforhandlingene tar for seg grunnleggende verdispørsmål som mange flere enn bøndene burde være opptatt av.

Gjennom å løfte fram kunnskapsrike medlemmer og tillitsvalgte kan vi vise bredden i det vi driver med og tyngden ved å være samlet i en organisasjon. Vi må tenke gjennom hvordan vi vinkler temaer på møter, hvordan vi inviterer, og åpne opp for de som er nye drivere. Vi må tørre å se videre enn naboen, se og vise handling.

Hanne Bergesen i diskusjon om norsk matproduksjon i forbindelse med markeringa i Oslo etter bruddet i vår.

 

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere