Vi må aldri miste sammenhengene

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Vi må bruke tid og krefter på det som virkelig er viktig for oss bønder, sa Trond Ellingsbø i sin tale til årsmøtet i Oppland Bondelag som startet i dag på Skeikampen i Gausdal.

Fylkesleder Trond Ellingsbø holder tale til årsmøtet i Oppland Bondelag.Samholdet, på tvers av produksjoner og geografi må stå i fokus, og vi må aldri miste sammenhengene i vår politikk av syne. Vi må være bevisste på at vi selv ikke går i fella med å kaste oss på enkle saker, i scenesatt av våre kritikere som som kun har en misjon, nemlig det å skape mistillit til vår egen næring, sa Trond i talen sin til årsmøtet.

Det er et privilegium å være fylkesleder i Oppland Bondelag. Å kunne reise rundt i hele fylket og møte så mange dyktige bønder og flinke tillitsvalgte gir allitid like mye. Jeg får mye inspirasjon, mange gode refleksjoner og spennende innspill å ta med meg. Det er særlig moro og høre de unge og engasjerte, og høre de klare meldingene de sender oss.

Vi har brukt mye tid på landbruksmeldinga siste året. Den slår fast at grunnelementene i landbrukspolitikken skal ligge fast. Det skal vi ikke bare ta som en selvfølge. En del politiske uttalelser trekker i en annen retning. Jeg velger å se på meldinga som et anbud, sa Trond. Staten definerer et oppdrag, det er vi som har kunnskapen og muligheten til å ta på oss jobben. Det skal vi ha betalt for. Dette er så enkelt og selvfølgelig at alle må kunne forstå dette.

Det er gledelig å konstatere at den årlige MMI-målinga gir oss en rekordoppslutning blant det norske folk. 90% er for å opprettholde det norske jordbruket på minst samme omfang som i dag.

Smørkrisa før jul har fått våre kritikere til å se på landbrukspolitikken som mislykket. Det er ikke enkelt, men veldig viktig å møte denne kritikken med fornuftig argumentasjon. Samtidig har smørsaken vist ossat  folk vil ha norskprodusert mat. 

Markedsadgang og kjedemakt er en veldig viktig sak som angår oss alle. Det vises i pressa at det brukes mange midler og metoder for å posisjonere seg ytterligere i dette markedet. Her må vi være våkne.

Styret i Oppland Bondelag har akkurat avgitt uttalelse foran jordbruksforhandlingene. Denne er bygget på innspillene fra dere i lokallagene. Hovedkravet er inntekt, inntekt, inntekt. Det må være enkelt å finne igjen formuleringene fra landbruks- og matmeldinga i Statens tilbud.

Trond mener det er viktig at vi betrakter oss sjøl, sett fra utsida. Vi må tåle innsyn i det vi driver med. Dette har en helt klar sammenheng med folks oppfatning  av oss som næring og matprodusenter.

Bondelaget skal være en god arena for landbrukspolitiske diskusjoner. Vi har akkurat hatt ei samling for kvinnelige tillitsvalgte, og meldinga derfra var klar. Vi må ha engasjerende tema, møtene må være matnyttige og en må føle seg trygge i miljøet.

Aktiviteten i lokallagene er fundamentet for Oppland Bondelag. Vi er helt avhengig av arbeidet som gjøres lokalt.

Det som skjer på naturbrukssida nå, er spennende og viktig. Samarbeidet vi har med Fylkeskommunen og andre samarbeidspartnere har startet mye som er bra. Voksenagronomtilbudet er det mest konkrete vi kan vise til i denne sammenheng.

Til slutt vil jeg takke alle tilltsvalgte på alle nivå for den jobben dere gjør. La oss løfte blikket, rett ryggen og ønsk hverandre lykke til.

Her kan du lese hele talen til Trond Ellingsbø.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere