Vi må aldri miste sammenhengene

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Vi må bruke tid og krefter på det som virkelig er viktig for oss bønder, sa Trond Ellingsbø i sin tale til årsmøtet i Oppland Bondelag som startet i dag på Skeikampen i Gausdal.

Fylkesleder Trond Ellingsbø holder tale til årsmøtet i Oppland Bondelag.Samholdet, på tvers av produksjoner og geografi må stå i fokus, og vi må aldri miste sammenhengene i vår politikk av syne. Vi må være bevisste på at vi selv ikke går i fella med å kaste oss på enkle saker, i scenesatt av våre kritikere som som kun har en misjon, nemlig det å skape mistillit til vår egen næring, sa Trond i talen sin til årsmøtet.

Det er et privilegium å være fylkesleder i Oppland Bondelag. Å kunne reise rundt i hele fylket og møte så mange dyktige bønder og flinke tillitsvalgte gir allitid like mye. Jeg får mye inspirasjon, mange gode refleksjoner og spennende innspill å ta med meg. Det er særlig moro og høre de unge og engasjerte, og høre de klare meldingene de sender oss.

Vi har brukt mye tid på landbruksmeldinga siste året. Den slår fast at grunnelementene i landbrukspolitikken skal ligge fast. Det skal vi ikke bare ta som en selvfølge. En del politiske uttalelser trekker i en annen retning. Jeg velger å se på meldinga som et anbud, sa Trond. Staten definerer et oppdrag, det er vi som har kunnskapen og muligheten til å ta på oss jobben. Det skal vi ha betalt for. Dette er så enkelt og selvfølgelig at alle må kunne forstå dette.

Det er gledelig å konstatere at den årlige MMI-målinga gir oss en rekordoppslutning blant det norske folk. 90% er for å opprettholde det norske jordbruket på minst samme omfang som i dag.

Smørkrisa før jul har fått våre kritikere til å se på landbrukspolitikken som mislykket. Det er ikke enkelt, men veldig viktig å møte denne kritikken med fornuftig argumentasjon. Samtidig har smørsaken vist ossat  folk vil ha norskprodusert mat. 

Markedsadgang og kjedemakt er en veldig viktig sak som angår oss alle. Det vises i pressa at det brukes mange midler og metoder for å posisjonere seg ytterligere i dette markedet. Her må vi være våkne.

Styret i Oppland Bondelag har akkurat avgitt uttalelse foran jordbruksforhandlingene. Denne er bygget på innspillene fra dere i lokallagene. Hovedkravet er inntekt, inntekt, inntekt. Det må være enkelt å finne igjen formuleringene fra landbruks- og matmeldinga i Statens tilbud.

Trond mener det er viktig at vi betrakter oss sjøl, sett fra utsida. Vi må tåle innsyn i det vi driver med. Dette har en helt klar sammenheng med folks oppfatning  av oss som næring og matprodusenter.

Bondelaget skal være en god arena for landbrukspolitiske diskusjoner. Vi har akkurat hatt ei samling for kvinnelige tillitsvalgte, og meldinga derfra var klar. Vi må ha engasjerende tema, møtene må være matnyttige og en må føle seg trygge i miljøet.

Aktiviteten i lokallagene er fundamentet for Oppland Bondelag. Vi er helt avhengig av arbeidet som gjøres lokalt.

Det som skjer på naturbrukssida nå, er spennende og viktig. Samarbeidet vi har med Fylkeskommunen og andre samarbeidspartnere har startet mye som er bra. Voksenagronomtilbudet er det mest konkrete vi kan vise til i denne sammenheng.

Til slutt vil jeg takke alle tilltsvalgte på alle nivå for den jobben dere gjør. La oss løfte blikket, rett ryggen og ønsk hverandre lykke til.

Her kan du lese hele talen til Trond Ellingsbø.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere