Vi jobber for å dempe dagligvarekjedenes økte makt over norsk matproduksjon

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Styret i Oppland Bondelag vedtok i desember å flytte årsmøtet for 2012 fra Quality Hotel & Resort Hafjell til Thon Hotel Skeikampen. Med dette ønsket vi å markere overfor Choice-ledelsen misnøye med det vi mener er maktmisbruk fra matvarekjedene, og det er ikke ment som en skvising av Q-meieriet og Q-produsentene, sier leder i Oppland Bondelag Trond Ellingsbø.

Media har vinklet saken på en måte som får det til å virke som at Oppland Bondelag ikke ønsker Q-mjølk, Q-meierier eller Q-produsenter. Dette er helt feil. Dette er ingen kamp mellom Tine og Q. Oppland Bondelag har mange medlemmer og mange flinke tillitsvalgte som leverer mjølka si til Q. Denne saken dreier seg om muligheten for norsk landbruk i å være med i en kjedestyrt omsetning av norsk dagligvare som nesten savner sidestykke i verden, sier Ellingsbø. Han understreker tre stikkord: Makt, posisjoner og markedsadgang.

Enkelt sagt dreier saken seg altså om hvem som skal få lov til å bestemme hva du og jeg skal få kjøpt på butikken eller servert på hotellet vi ligger på, sier Ellingsbø.

Oppland Bondelag jobber for best mulig rammevilkår for våre medlemmer. Vi er matprodusenter og da sier det seg sjøl at vi ikke gjør jobben vår om vi lar dagligvarekjedene fortsette kjøret mot norsk landbruk og norsk matproduksjon uten at vi reagerer, avslutter Trond Ellingsbø.

NRK Østnytts innslag med Trond Ellingsbø 14. februar. 

 

Det er ikke norske matprodusenter som vil tjene på at landbruket splittes og går hver sin vei. Men media har vinklet denne saken slik at det ser ut til at det er det Oppland Bondelag vil. Det er helt feil!

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere