Vi har klart å bremse regjeringas stordriftspolitikk

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

37 timer på overtid klarte vi å inngå avtale med Staten. All honnør til forhandlingsutvalget som har vært svært utholdende og løsningsorienterte, sier leder i Oppland Bondelag, Trond Ellingsbø.

Vi har ikke kommet helt i mål med det vi ønsker. Men vi forhandler tross alt med en Regjering som ønsker en helt annen innretning på norsk landbruk enn det vi gjør. Det vil alltid være en vanskelig avveining vi må ta; er det riktig å inngå ei avtale eller er det bedre å bryte forhandlingene. Med det bakteppet vi har, vurderte vi det dithen at vi oppnådde mer ved å inngå avtale, sier Ellingsbø, og understreker at det er stor forskjell på å inngå en avtale og legalisere politikken deres.

Budsjettmidlene går til små og mellomstore bruk

For oss matprodusenter innebærer avtalen en mulighet til å øke inntektene med 10.700 kroner pr. årsverk i 2017.  Det er 5900 kroner mer enn hva staten ville gi oss. Budsjettoverføringene økes med 100 millioner kroner, som er 170 millioner mer enn i statens tilbud.  Og det er med budsjettmidler det kan drives landbrukspolitikk. Disse midlene bruker vi på tiltak som særlig kommer de små og mellomstore brukene til gode. Det er alt for lite penger til å gjøre nok, men de pengene vi får bruker vi nettopp til de små og mellomstore brukene.

Bondelaget har dessuten fått gjennomslag for å styrke kornproduksjon, produksjon av storfekjøtt og klimatiltak.

Løsdriftskravet utsatt i 10 år

Vi ønsket primært ei investeringspakke utenfor jordbruksavtalen for å sikre finansiering av det kravet som myndighetene har satt. Dette ønsket ikke staten å være med på. Da er utsettelse eneste løsningen vi kan være med på for å unngå et ras av nedleggelser i mjølkeproduksjonen, noe som ville rammet Oppland svært hardt. Både for mjølke- og storfekjøttprodusentene. Men en opprettholdelse av mjølkeproduksjon er svært viktig også med tanke på den store næringsmiddelindustrien vi har, og de investeringene som blir gjort, spesielt i meierisektoren. Dessuten er løsdriftskravet kanskje den sterkeste strukturdriveren vi har.

Med avtalen kom lovnad om utsettelse, og nå har Staten og vi fått bedre tid til å henholdsvis delfinansiere og bygge om til løsdrift, avslutter Trond Ellingsbø.

Mer om jordbruksavtalen fra Norges Bondelag

Sluttprotokollen fra forhandlingene kan leses her.

 

 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere