Vi har klart å bremse regjeringas stordriftspolitikk

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

37 timer på overtid klarte vi å inngå avtale med Staten. All honnør til forhandlingsutvalget som har vært svært utholdende og løsningsorienterte, sier leder i Oppland Bondelag, Trond Ellingsbø.

Vi har ikke kommet helt i mål med det vi ønsker. Men vi forhandler tross alt med en Regjering som ønsker en helt annen innretning på norsk landbruk enn det vi gjør. Det vil alltid være en vanskelig avveining vi må ta; er det riktig å inngå ei avtale eller er det bedre å bryte forhandlingene. Med det bakteppet vi har, vurderte vi det dithen at vi oppnådde mer ved å inngå avtale, sier Ellingsbø, og understreker at det er stor forskjell på å inngå en avtale og legalisere politikken deres.

Budsjettmidlene går til små og mellomstore bruk

For oss matprodusenter innebærer avtalen en mulighet til å øke inntektene med 10.700 kroner pr. årsverk i 2017.  Det er 5900 kroner mer enn hva staten ville gi oss. Budsjettoverføringene økes med 100 millioner kroner, som er 170 millioner mer enn i statens tilbud.  Og det er med budsjettmidler det kan drives landbrukspolitikk. Disse midlene bruker vi på tiltak som særlig kommer de små og mellomstore brukene til gode. Det er alt for lite penger til å gjøre nok, men de pengene vi får bruker vi nettopp til de små og mellomstore brukene.

Bondelaget har dessuten fått gjennomslag for å styrke kornproduksjon, produksjon av storfekjøtt og klimatiltak.

Løsdriftskravet utsatt i 10 år

Vi ønsket primært ei investeringspakke utenfor jordbruksavtalen for å sikre finansiering av det kravet som myndighetene har satt. Dette ønsket ikke staten å være med på. Da er utsettelse eneste løsningen vi kan være med på for å unngå et ras av nedleggelser i mjølkeproduksjonen, noe som ville rammet Oppland svært hardt. Både for mjølke- og storfekjøttprodusentene. Men en opprettholdelse av mjølkeproduksjon er svært viktig også med tanke på den store næringsmiddelindustrien vi har, og de investeringene som blir gjort, spesielt i meierisektoren. Dessuten er løsdriftskravet kanskje den sterkeste strukturdriveren vi har.

Med avtalen kom lovnad om utsettelse, og nå har Staten og vi fått bedre tid til å henholdsvis delfinansiere og bygge om til løsdrift, avslutter Trond Ellingsbø.

Mer om jordbruksavtalen fra Norges Bondelag

Sluttprotokollen fra forhandlingene kan leses her.

 

 

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere