Verving med spurtpremier i Oppland Bondelag

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Etter inspirasjon fra idrettskonkurransene, vil styret i Oppland Bondelag innføre spurtpremier i lokallagenes vervearbeid fram mot årsmøtet i mars.

Vervearbeid er viktig, og det lønner seg!

Før jul hadde vi en vervekampanje der vi premierte den beste enkeltververen. Vinneren ble Hans Graffer fra Lom, som vervet fem nye medlemmer i løpet av en måned! fra vervekampanjen i desember

Lokallagenes tur til å sikre seg vervepremier

Nå ønsker styret å premiere de beste lokallagene i vervekampanjen som går fram til 1. mars. Og det blir lagt inn spurtpremier underveis. 1. februar er datoen for første spurtpremie. Det lokallaget i Oppland som har vervet flest medlemmer i løpet av januar får 2500 kr og det laget som i samme periode har vervet flest medlemmer i prosent får 2500 kr. Neste spurtpremie kommer 15. februar og siste spurtpremie 1. mars. Samme prinsipp for premiering. Tilsammen er det lagt inn 15.000 kroner i spurtpremier.

Så til hovedpremien: Det laget som har vervet flest medlemmer i hele perioden fra 1. januar til 1. mars får 5000 kroner, og det laget som har vervet flest i prosent får 5000 kr.

Hvilket lag har vervet flest medlemmer? Vinnerne blir offentliggjort på årsmøtet 15.-16. mars, men for å piske opp konkurranseinstinktet vil vi legge ut spurtpremievinnerne etterhvert.

Lykke til!

Hvorfor være medlem?

Bondelaget er et viktig nettverk, med rom for gode diskusjoner

Sammen er vi litt sterkere

 

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere