Verving med spurtpremier i Oppland Bondelag

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Etter inspirasjon fra idrettskonkurransene, vil styret i Oppland Bondelag innføre spurtpremier i lokallagenes vervearbeid fram mot årsmøtet i mars.

Vervearbeid er viktig, og det lønner seg!

Før jul hadde vi en vervekampanje der vi premierte den beste enkeltververen. Vinneren ble Hans Graffer fra Lom, som vervet fem nye medlemmer i løpet av en måned! fra vervekampanjen i desember

Lokallagenes tur til å sikre seg vervepremier

Nå ønsker styret å premiere de beste lokallagene i vervekampanjen som går fram til 1. mars. Og det blir lagt inn spurtpremier underveis. 1. februar er datoen for første spurtpremie. Det lokallaget i Oppland som har vervet flest medlemmer i løpet av januar får 2500 kr og det laget som i samme periode har vervet flest medlemmer i prosent får 2500 kr. Neste spurtpremie kommer 15. februar og siste spurtpremie 1. mars. Samme prinsipp for premiering. Tilsammen er det lagt inn 15.000 kroner i spurtpremier.

Så til hovedpremien: Det laget som har vervet flest medlemmer i hele perioden fra 1. januar til 1. mars får 5000 kroner, og det laget som har vervet flest i prosent får 5000 kr.

Hvilket lag har vervet flest medlemmer? Vinnerne blir offentliggjort på årsmøtet 15.-16. mars, men for å piske opp konkurranseinstinktet vil vi legge ut spurtpremievinnerne etterhvert.

Lykke til!

Hvorfor være medlem?

Bondelaget er et viktig nettverk, med rom for gode diskusjoner

Sammen er vi litt sterkere

 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere