Verveutvalget 2012 i Nordland Bondelag

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Nordland Bondelag setter også i år fokus på verving

Det er et betydelig medlemspotensial blant aktive som fortsatt ikke er organisert, og blant grunneiere og grupper med næringsvirksomhet tilknyttet landbrukseiendom.

Norges Bondelag viser kjærlighet til norsk mat ved å jobbe for matproduksjon av beste kvalitet til en voksende befolkning, og ved å tilrettelegge for levende bygder og kulturlandskap. Basisen for ei framtidsretta landbruksnæring skal værekunnskapsrike og stolte bønder i god dialog med forbrukeren.

Nordland Bondelags verveutvalg består i 2012 av 5 personer:

Leder John Erik Johansen, Kopardal

Tove Mosti Berg, Saltdal

Eirik Jensen, Sortland

Reidar Eriksen, Leirfjord

Solveig Rønning, Utskarpen

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere