Verv og vinn!

Av Grete Nytrøen Kvavik,
  • Tips en venn om denne siden

Premie til beste verver i Nordland 2017

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

På vervekurset 14. november ble verveutvalgets premie til beste verver i Nordland 2017 gjort kjent. Den som verver flest nye medlemmer i Nordland får i tillegg til gavekort på Felleskjøpet og Bonde-T-skjorte et reisegavekort for to, som kan brukes til en valgfri landbruksrelatert messe i inn- eller utland.

Det er også premier til beste lokallag i landet og beste fylke.

Trenger dere vervemateriell?

Lokallagene kan bestille vervemateriell fra nettbutikken, se lenke til høyre eller nedenfor.

Det kan også være gode tips å få om verving i presentasjonene fra vervekurset vi hadde i midten av november. De ligger også vedlagt.

Lykke til!

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere