Vellykket eierskifte og unge bønder kurs

Av Tåle Willerud,
  • Tips en venn om denne siden

17 og 18 februar arrangerte Oppland Bondelag og prosjektet Kurs for Nye bønder i valdres kurs. Denne helga var det kurs for unge bønder og eierskiftekurs som sto på programmet.

De 53 kursdeltakerene samlet seg til kurs på Nythun Høyfjellstue fredag 17.februar. Det var en engasjert gjeng kursdeltakere som så ut til å være inspirert til et par dager på kurs. Deltakerene var samlet fra hele fylket, og også noen fra nabofylker.

Eierskiftekurset ble ledet an av Nils Rønningen som har lang erfaring innenfor arbeid med eierskifter i landbruket. Han har også vært med på mange kurs tidligere og ga kursdeltakerene en god og bred innføring i organiseringen rundt et eierskifte. Det er mange fallgruver som det er viktig å være bevisst på forhånd.

Unge Bønder kurset hadde hovedtema mot økonomi og bedriftsledelse. Her var flere innledere som hadde foredrag om dette temaet. Deltakerene fikk bl.a innføring i regnskap og regnskapsforståelse. På lørdag fikk deltakerene på Unge bønder kurset foredrag fra flere bønder som har satset på litt alternative næringer. Dette skulle være med på å gi inspirasjon til nye i næringa.

Etter endt opphold ser det ut til at de fleste deltakerne var godt fornøyd med helga. Gode rammer på Nythun, bl.a med en nydelig middag på fredag kveld ga også mulighet for mange nye bekjentskaper for deltakerne.

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere