Vårmøte på Biristrand

Av Jorunn Løvdal,
  • Tips en venn om denne siden

I overkant av 40 bønder reiste fra fjøsstell og våronn og stilte opp på Vårmøtet bondelagene i Gjøvik arrangerte i felleskap onsdag 22. april. Mangesysleri, produksjonsiver og noen kreative løsninger stod på programmet hos Simen Rogne på Biristrand.

Med mange gode hjelpere og stor innsats drives melkeproduksjon, storfe- og sauehold på samme tun. Lamminga var i full gang da bøndene kom på besøk, og gjødselspredning med slange og stripespreder stod på vent, mens gravemaskina utbedret grøfter for full musikk. Bakteppet for drifta og utviklinga av bruket farges også av forestående vegutbedringer på Rv.4 og Fv.330, som passerer på hver sin side av tunet. Arealer under press har ikke lagt synlig demper på satsningsviljen på Biristrand.

For å styrke kjennskapen til prosessene rundt vegplanlegging, reguleringsplanarbeid, grunnerverv og utbygging stilte Statens vegvesen mannsterke og topptunge opp på Strandheim forsamlingslokale. Nysgjerrige og konstruktivt kritiske bønder hørte seksjonsleder for Eiendomsseksjonen i Region øst, Kjell Blomseth, beskrive grunnerververnes arbeidsoppgaver og utfordringer. Hans hovedbudskap var å tydeliggjøre deres mandat, som er å finne rettferdige løsninger og prisfastsettelse - basert på samme kriterier uansett hvor i landet tiltaket gjennomføres. Til å orientere om E6 prosjektets prosesuelle steg og innhold stilte planleggingsleder for E6 prosjektet, Bjørn Hjelmstad. Stor spenning er knyttet til hvordan lokalmiljøer og næringsvirksomhet vil takle byggeperioden på E6 da fylkesvegen blir omkjøringsveg i kortere og lengre perioder. At gang- og sykkelveger kan bli greit å ha på plass den dagen trafikken på Fv.330 øker med 12.000 kjøretøy i døgnet, er lett å forstå. 

Jordvern er et tema som stadig øker i aktualitet og det fremkom endel kreative forslag til makeskifte og tiltak for å avbøte berørtes ulemper. Oppfordringen fra  grunnerververne er å opprette grunneierforeninger for å koordinere og styrke kommunikasjonen mot Statens vegvesen. -Et tips verdt å merke seg for berørte av vegprosjekter i hele fylket.

 


 

 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere