Vårmøte på Biristrand

Av Jorunn Løvdal,
  • Tips en venn om denne siden

I overkant av 40 bønder reiste fra fjøsstell og våronn og stilte opp på Vårmøtet bondelagene i Gjøvik arrangerte i felleskap onsdag 22. april. Mangesysleri, produksjonsiver og noen kreative løsninger stod på programmet hos Simen Rogne på Biristrand.

Med mange gode hjelpere og stor innsats drives melkeproduksjon, storfe- og sauehold på samme tun. Lamminga var i full gang da bøndene kom på besøk, og gjødselspredning med slange og stripespreder stod på vent, mens gravemaskina utbedret grøfter for full musikk. Bakteppet for drifta og utviklinga av bruket farges også av forestående vegutbedringer på Rv.4 og Fv.330, som passerer på hver sin side av tunet. Arealer under press har ikke lagt synlig demper på satsningsviljen på Biristrand.

For å styrke kjennskapen til prosessene rundt vegplanlegging, reguleringsplanarbeid, grunnerverv og utbygging stilte Statens vegvesen mannsterke og topptunge opp på Strandheim forsamlingslokale. Nysgjerrige og konstruktivt kritiske bønder hørte seksjonsleder for Eiendomsseksjonen i Region øst, Kjell Blomseth, beskrive grunnerververnes arbeidsoppgaver og utfordringer. Hans hovedbudskap var å tydeliggjøre deres mandat, som er å finne rettferdige løsninger og prisfastsettelse - basert på samme kriterier uansett hvor i landet tiltaket gjennomføres. Til å orientere om E6 prosjektets prosesuelle steg og innhold stilte planleggingsleder for E6 prosjektet, Bjørn Hjelmstad. Stor spenning er knyttet til hvordan lokalmiljøer og næringsvirksomhet vil takle byggeperioden på E6 da fylkesvegen blir omkjøringsveg i kortere og lengre perioder. At gang- og sykkelveger kan bli greit å ha på plass den dagen trafikken på Fv.330 øker med 12.000 kjøretøy i døgnet, er lett å forstå. 

Jordvern er et tema som stadig øker i aktualitet og det fremkom endel kreative forslag til makeskifte og tiltak for å avbøte berørtes ulemper. Oppfordringen fra  grunnerververne er å opprette grunneierforeninger for å koordinere og styrke kommunikasjonen mot Statens vegvesen. -Et tips verdt å merke seg for berørte av vegprosjekter i hele fylket.

 


 

 

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere