Vår viktigste beiteressurs er blitt ulvens spisskammer og lekegrind

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Kristina Hegge tok for seg ulvens herjinger og rovdyrforvaltningen i sitt innlegg under årsmøtet i Norges Bondelag. Det er på tide at Landbruksministeren tar et oppvaskmøte med miljøminister Helgesen, mener hun.

Den store utmarsressursen

De siste dagers herjinger på Hadeland og Toten er umulig ikke å bli berørt av. Oppland er Norges største utmarksbeitefylke. Hos oss spiste husdyra våre gras på utmark verdsatt til 140 millioner kroner i fjor sommer, sier Kristina Hegge. Da hadde vi 250.000 sau og lam, 43.000 storfe, 6.000 geit og 800 hester i tillegg til store reinsflokker i utmarka vår. Vi er godt organisert i beitelag, tar i bruk ny teknologi som f.eks radiobjeller. Dyra våre er eksperter på å holde landskapet i hevd og omforme gras til trygg mat for folk, sier hun.

Rovdyras spisskammer og lekegrind

Kristina Hegge under årsmøtet i Norges BondelagNå kjenner vi imidletid mer og mer på hvordan det er å være rovdyras spisskammer og lekegring. Starten på denne sommeren har vært helt forferdelig. Hun mener den politikken som føres om dagen er merkelig paradoksal; vi skal premieres for bruk av utmarksbeiter samtidig som vi nå ser at det ender med beitenekt fra Mattilsynet.

Stortinget har innført rovdyrsoner og beiteprioriterte ormåder..... tegnet inn på kartet hvor de forskjellige skal være. Vi skal ha jerv, gaupe og ørn her i fylket, mens bjørn og ulv skal IKKE være her. Men når rovdyrsonene blir så fulle av rovdyr at de kommer langt inn i beiteområdene våre, må vel de fleste forstå at noe må gjøres, spør hun.

I Oppland har vi jervesone, yngleområde der myndightene har bestemt at jerven skal leve. Greit nok, men vi har stor sett dobbelt så mye jerv som bestandsmålet. Det er IKKE greit. Jerven gjør store skader, år etter år, både i jervesona og ganske langt utafor. Vi vil ikke være jervebank, sier Kristina. Det er på tide å gjøre effektive tiltak så vi i allefall kommer ned på bestandsmål. Mye blir gjordt, men jakt på jerv er vanskelig. Litt lemping av regelverk på hvordan jakta skal utføres vil hjelpe noe. Så må SNO faktisk inn i å ta ut det som ikke blir felt på lisensjakt, for nettopp å nå bestandsmålet, sier hun.

Oppland er et langt fylke med variert natur, men nå får vi stadig oftere besøk av ulven. Med det manglende uttaket i vinter, kan det som nå skjer ikke kalles noe annet enn en varslet tragedie. Ulvene herjer sør i fylket, midt i grønne frodige utmarksbeiter. Det er ikke bare saubøndene som får beitenekt og som må holde dyra hjemme. Ammekua blir også hjemme. Ingen tørr å slippe kalven på åsen nå. Observasjoner og melding om ulv kommer inn i deler av Gudbrandsdalen. Det er bare et tidsspørsmål før det smeller igjen oppi der, slik som det gjorde i fjor. Den psykiske belastningen med å finne skadde og drepte husdyr må vi også ta med oss. Samt den vonde klumpen i magen der du går og venter på neste gang ..... neste beskjed...... Er det noe som kan ta knekken på oss beitebrukere, så er det nettopp det.

Kristina avslutter med en hilsen til landbruksministeren som sitter i salen: "Jeg foreslår at du tar et skikkelig oppvaskmøte med Helgesen. Jeg forventer at DU fortsatt vil ha et landbruk i hele landet. Det er mer enn jeg tror om får miljøminister". 

 

Kjøpte sin første sau for konfirmasjonspengene

Den pyskiske belastningen av rovdyrangrepene var tema for Lars Egil Blekkeruds replikk på Kristina Hegges innlegg. Som svineprodusent hadde han ikke trodd han skulle ta ordet i årsmøtet og snakke om rovdyr. Men nå er han beveget. Blekkerud fortalte om en 19 år gammel gutt som har jobbet som avløser for Blekkerud i mange år. En ivrig gutt som brukte konfirmasjonspengene sine på sin første sau. Nå har han 50 vinterfôra sauer. I helga fant han to av sine beste søyer halvt ihjelrevet av ulv. Hva gjør dette med folk? spør Lars Egil. Det finnes ikke ord for den tragedien vi har vært vitne til på Hadeland den siste uka.Lars Egil Blekkerud forteller om sterke opplevelser på Hadeland.

 

Sterkt ønske om et oppvaskmøte med Miljøministeren

Kristina Hegge avsluttet innlegget sitt med å be Landbruksministeren ta et oppvaskmøte med Miljøminister Helgesen. Dette ønsket kunne hun gjenta da hun og Marthe Dypdalen tok en prat med Landbruksminister Jon Georg Dale i pausa etterpå.

Marthe Dypdalen og Kristina Hegge bruker pausa godt. Her i samtale med Landbruksminister Jon Georg Dale. Foto: Ole Kristian Oldre.

 

 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere