Valle 100 år – 1917 -2017

Av Jorunn Løvdal,
  • Tips en venn om denne siden

Lena-Valle videregående skole inviterer til stor jubileumsmarkering lørdag 23. september for Valle som er 100 år i år. Markeringen vil inneholde tilbakeblikk på historien, vise fram skolen slik den er nå i 2017, og presentere framtidsbilder for skolen og de grønne næringene. Skolen og samarbeidspartnerne presenterer en rekke aktiviteter og poster.

Arrangementet henvender seg til alle som er interessert grønne næringer, til familier, barn, ungdom og voksne som vil lære mer om naturbruk.

Det starter med Toten janitsjar og tale ved rektor Torfinn Overn. Så kan gjestene «hilse på», kalver og sau, få se pløying med hest, gamle og nye moderne traktorer, motorsagshow, demonstrasjon av hogstmaskinsimulator, lassbærer. Skolen viser fram gamle og nye traktorer og utstyr. Det blir egen fotoutstilling med Vallebilder fra 1917 og fram til vår tid. Foredrag om skolens historie ved tidligere rektor Olaf Nøkleby.

Skolen og samarbeidspartnere serverer grønnsaksuppe til alle gjestene, ellers blir det salg av kaffe, Totenkringle og is på tunet, mens Lensbygda trekkspillklubb spiller. Se mer informasjon i vedlagte invitasjon og program, og les mer om Valle 100 år: http://www.lena-valle.vgs.no/nyheter/valle-er-100-ar-i-ar.80446.aspx

Elevene som går naturbruk på Lena-Valle vil fortelle om de ulike utdanningsvalgene som naturbruk har å tilby. Årets kull på naturbruk er 184 elever som er det høyeste på ca. 25 år. Voksenagronomtilbudet blir også presentert, også det er populært. Både ungdom og voksne fra hele fylket har blitt utdannet på Valle i 100 år.Lena-Valle videregående skole er Oppland fylkeskommunes eneste naturbruksskole, og mye spennende er i ferd med å skje på skolen med utbygging av nye husdyravdelinger på Presteseter og ny  anleggsgartnerhall. Flere bygg er under planlegging, ikke minst i lys av det grønne skiftet. Dette vil rektor Torfinn Overn fortelle om denne dagen.

Dette blir en dag for å se, oppleve og lære!

Vi ønsker alle unge og voksne hjertelig velkomne til Lena-Valle videregående skole avdeling Valle lørdag 23. september!

Invitasjon Valle 100 år

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere