Valgkomiteene i gang

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Høsten er tida for årsmøter i lokallagene, og med det valg av tillitsvalgte. I den forbindelse er valgkomiteene i gang med sitt arbeide.

Oppland Bondelag startet med valgkomitekurs for lokallagene i fjor. Styret ønsket å følge opp dette med kurs i enkelte regioner hvert år. I høst har vi hatt kurs for valgkomiteene i Valdres og Sør-Gudbransdalen.

Målet med kvelden er å gi valgkomiteen et bedre innblikk i hva Norges Bondelag, fylkeslaget og lokallaget jobber med, samt en bevisstgjøring på hva slags ressurser som trengs i et lokallagsstyre. Lokallagene har mange ulike oppgaver, og det er ikke mange forunt å inneha alle egenskaper som skal til. Da er det viktig å sette sammen et styre med medlemmer som kan utfylle hverandre og som kan jobbe godt i lag.

Når valgkomteen har gjort sine vurderinger og skal starte selgerjobben, er det viktig å tenke på hvordan vi spør. Den som spørres skal få den nødvendige følelsen av å være ønsket inn i nettopp dette vervet utfra egenskaper vedkommende har, ikke å være "listefyll".

Etter disse valgkomitekursene får vi tilbakemelding om at det er nyttig med bevisstgjøring av den rollen valgkomitemedlemmene har. Aller best utbytte av kvelden har selvsagt de valgkomiteer som har anledning til å møte fulltallig. Da får alle vært med på innledning og diskusjon og de kan avslutte kvelden med å jobbe med eget lokallag, og kanskje ta de første telefoner.

Valgkomiteen i Gausdal Bondelag møtte fulltallig og kom godt i gang med sitt arbeid.

 

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere