Uttalelse angående landbrukets lønnsforhandlinger

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Eldrerådet i Vevelstad har kommet med følgende uttalelse

Uttalelse:

Eldrerådet i Vevelstad ønsker å gi uttrykk for bekymring i forbindelse med landbrukets lønnsforhandlinger.

Rekruttering tilyrket er på et skremmende lavmål, noe som er forståelig. Liten motivasjon for dårlig lønnsomhet.

Alle er avhengig av at det produseres nok og sunn mat. Sentrale myndigheter må legge rammebetingelser som yrkesutøvere kan akseptere. Ut fra deres ståsted har de reist rettferdige krav, og vet best ”hvor skoen trykker”.

Bruk fornuft før total rasering og NEDBYGGING av det norske jordbruket !

Uttalelsen gitt i møte, den 23. mai 2012

Bildet er lånt  fra Vevelstad kommunes bildegalleri.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere