Uttalelse angående landbrukets lønnsforhandlinger

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Eldrerådet i Vevelstad har kommet med følgende uttalelse

Uttalelse:

Eldrerådet i Vevelstad ønsker å gi uttrykk for bekymring i forbindelse med landbrukets lønnsforhandlinger.

Rekruttering tilyrket er på et skremmende lavmål, noe som er forståelig. Liten motivasjon for dårlig lønnsomhet.

Alle er avhengig av at det produseres nok og sunn mat. Sentrale myndigheter må legge rammebetingelser som yrkesutøvere kan akseptere. Ut fra deres ståsted har de reist rettferdige krav, og vet best ”hvor skoen trykker”.

Bruk fornuft før total rasering og NEDBYGGING av det norske jordbruket !

Uttalelsen gitt i møte, den 23. mai 2012

Bildet er lånt  fra Vevelstad kommunes bildegalleri.

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere