Utmarksseminar og årsmøte på Fauske hotell fredag 6. – lørdag 7. mars

Publisert 08.04.2015
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøte og seminar ble avholdt på Fauske hotell fredag 6. – lørdag 7. mars. Nordland Utmarkslag ønsker å takke alle foredragsholdere og deltakere for et hyggelig og lærerikt seminar.

I år var hovedfokus på grunneierlagene og drift/organisering/registrering av disse. Grunneiers myndighet ved brudd på offentlige/privatrettslige regler og regler rundt lokalt oppnevnt oppsynspersonell hadde en viktig rolle under årets seminar. Forvaltning og status for våre bestander av anadrom laksefisk samt endringer i diverse forskrifter med tanke på elgforvaltning og bruk av ettersøkshund, samt debatten rundt risikovurdering av bly i hjorteviltkjøtt ble også gjennomgått.

Oversikt over alle foredrag (kan lastes ned som pdf):

Elgbeitetakst og beiteskader på skog

Blydebatten - Risikovurdering av bly i hjorteviltkjøtt

Nytt regelverk, viltlov og elghunden i fremtiden

Anadrom laksefisk i Nordland – status

Grunneiers myndighet ved brudd på regelverk - straffereaksjoner

 

Grunneierlaget og organisasjonsformer – drift og praksis.  

Grunneierlaget og utbytte – moms, og pengeflyt.  

 

Se kort sammendrag over alle tema under.

Sammendrag

Det var totalt 43 deltakere under årets seminar og styret er godt fornøyd med tilbakemeldingene vedrørende valg av tema.

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere