Uten engasjement blir vi fattige

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Engasjementet mitt i landbrukets organisasjoner gir meg energi til å takle hverdagen. Det sa leder i Østre Toten Bondelag, Bjørnhild Kihle til 25 damer på Honne på kvinnedagen.

Bjørnhild Kihle var en av fire damer som holdt foredrag for 25 engasjerte damer fra Opplands-landbruket. Oppland Bondelag inviterte kvinnelige tillitsvalgte fra lokallagene til samling på kvinnedagen, og hver tillitsvalgt fikk invitere med seg en dame hver.

Jeg skulle ikke bli bonde, sa Bjørnhild, jeg hadde heldigvis ikke odel, men så møtte jeg en kjekk østre-totning på landsstevne i BU…. Nå er jeg inngifta på gard i Østre Toten og stolt av å være matprodusent. Vi jobber begge på garden og ungene hjelper også til ved behov. Og arbeidsoppgavene fordeler vi etter kompetanse og interesse, sa hun.

Et råd hun vil gi til andre damer på gard er å engasjere seg i garden sjøl om du har jobb utenom. Garden er også boplassen din og oppvekstplassen for ungene. Da blir den viktig for deg også.

Du kan bli skremt over hvor mye makt som finnes i små og store fora, Bjørnhild. Du har stor makt som tillitsvalgt. Du får være med å påvirke. Engasjementet mitt gir meg energi til å takle hverdagen. Jeg er ikke med fordi jeg er dame, men fordi jeg er bonde, sa Bjørnhild, som tror de som ikke engasjerer seg blir fattige. Engasjerer du deg, blir du rik på lærdom og nettverk. Jeg synes det er greit å være leder, da har jeg kontroll, smiler Bjørnhild, og mener hun er god til å delegere. Jeg er ikke glad i å snakke med journalister, men det er det andre i styret som kan bedre.

Mannsdominerte miljøer kan ofte bli litt stive. Vi trenger humor, og det kan vi damer bidra med, avslutter Bjørnhild, før hun drar videre til møte i Hoff, Norske Potetindustrier, der hun er også er engasjert.

Engasjement viser også Norges Bondelags 2. nestleder Brita Skallerud. Hennes råd til damene i salen er klar: Som kvinne i landbruket er du svært attraktiv. Finn ut hva du har lyst til, og vær selektiv. Vi er veldig flinke til å ha dårlig samvittighet. Du må sjøl kjenne på hvor langt du kan dra strikken. Pass på deg sjøl, ingen andre gjør det, sa Brita.

Om hun nå virker uredd, husker hun godt første gang hun gikk på talerstolen i årsmøtet Norges Bondelag. Jeg var skikkelig skjelven i beina, sa Brita.

Brita ga oss en kort innføring i landbrukspolitikk. Plansjene kan du laste ned her.

     

 

Lise Boeck Jakobsen er nyansatt kommunikasjonssjef i Norges Bondelag. Hun var glad for å ha fjerde arbeidsdagen sin sammen med engasjerte Opplandsdamer. Hun er helt enig med Bjørnhild Kihle i at humor må til. Når vi kommuniserer er det viktig at vi gjør oss attraktive. Og det er ingen som identifiserer seg med en sutrekultur, sa Lise.

I landbruket har vi noen kommunikasjonsutfordringer og noen kommunikasjonsmuligheter, sa hun.

Utfordringene vi har er at det fra media er satt opp et bilde av sutrete bønder, mye politikk, dyr mat, store overføringer og vi stenger fattige land ute. Det er kompliserte sammenhenger som er vanskelige å forklare.

På mulighetens side har vi mye å glede oss over og som må brukes for alt det er verdt. Vi står sterkt hos folk flest (rekordmange vil opprettholde jordbruket), mat er i fokus. Her har jo vi en kjempemulighet, sa Lise; vi kan snakke om matproduksjon med troverdighet. Vi har nærhet til de viktige sakene og vi har en sterk kamporganisasjon med stort potensial for påvirkning.

Lise understreker igjen betydningen av humor og engasjement. Vi må begeistre og overbevise. Om ikke alle tillitsvalgte føler seg vel når de snakker med en journalist, så finnes det også andre arenaer for å nå ut med budskapet. Dere møter folk på veldig mange andre arenaer. Og omdømmet vårt er summen av hva vi sier og hvordan vi oppfører oss.

Lises tips til lokallagene:

La kommunikasjon bli en integrert del av det dere gjør – tenk alltid på hva dere kan gjøre for å bidra til å styrke landbruket og landbrukets omdømme. Fylkes- og lokallagene er landbruket fremste aktører i mediearbeidet lokalt/regionalt

Tenk enkelt. Hva er det vi holder på med som kan ha interesse ut over egne rekker?

 

Vårt eget styremedlem, Hanne Bergesen fra Sør-Fron, har hatt hovedansvaret for samlinga. Hun ønsket velkommen med de velkjente ordene fra Francis Bacon: "kunnskap er makt". Nettopp kunnskap er viktig for oss for at vi skal tørre å engasjere oss i et mannsdominert miljø. Sjøl er Hanne oppvokst i arbeidermiljø i Oslo, fant drømmemannen far Sør-Fron, og er nå fulltids engasjert på garden. Der Hanne mangler kunnskap, oppsøker hun den. Nå sist har hun tatt voksenagronom.

Hanne mener hun har mye å tilføre garden og landbruket som dame og som byjente som kan se landbruket litt utenfra. Engasjementet har hun også hatt med seg. Og med støtte fra samboeren, var det ikke vanskelig å si ja når valgkomiteen i Oppland Bondelag ringte henne for tre år siden.

Dessuten er hun sikker på at styrevervet og engasjementet har bidratt positivt i samlivet på garden. Nå har vi gode landbrukspolitiske diskusjoner der jeg har mye mer å bidra med enn før, sa Hanne før hun introduserte de andre damene.

 

 

Bilder fra samlinga:

   

Med seg fra samlinga ønsket Oppland Bondelag noen råd fra deltakerne på hvordan vi kan jobbe for å gjøre Bondelaget til en enda bedre arena for gode diskusjoner og ideutveksling. Tilbakemeldingen var å få til engasjerende tema for møter og gode foredragsholdere. Møtene må føles matnyttig for at de skal prioritere dem. Og selvsagt et godt miljø.

Noen føler de trenger mer kunnskap for å delta i diskusjoner. Det å føle trygghet i miljøet er viktig og føle at du har noe å bidra med.

Valgkomiteene i lokallagene er en viktig gruppe. De må være på utkikk etter engasjerte og positive folk. Vi trenger gode ambassadører for næringa og vi trenger et mangfold i styrene. Den beste representanten for næringa må kunne å samarbeide, tåle diskusjoner, ta utfordringer og være løsningsorientert.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere