Unge Bønder kurs

Av Tåle Willerud,
  • Tips en venn om denne siden

Oppland Bondelag arrangerer kurs for Unge Bønder på Honne, Biri. Kurset er 14-15 november, samtidig med kurs i Eierskifte.

Oppland Bondelag arrangerer kurs for Unge Bønder på Honne 14-15 november 2014.
Kurset er egnet for unge som er interessert i gårdsdrift, har planer om å ta over en gård, eller som har tatt over gård i løpet av de siste årene.
Kursprogrammet inneholder foredrag om blant annet driftsøkonomi, finansiering og verdsetting av eiendommer, avløsersystemet, landbrukssamvirket og unge bønders egne erfaringer.
I tillegg er det lagt vekt på at deltakerne får tid til erfaringsutveksling og dialog seg imellom, blant annet gjennom en hyggelig kveld med middag på Honne.

Påmeldingsfrist: 31.oktober.

Kursavgiften er vesentlig lavere for medlemmer av Bondelaget. Meld deg gjerne inn nå! Se info om medlemskap og innmelding her:
http://www.bondelaget.no/medlem/category110.html

Dersom du blir personlig medlem, har du spart inn medlemskontingenten gjennom den reduserte kursavgiften.
 

Påmelding og betaling av kursavgift skjer via denne linken:

https://www.deltager.no/unge_bonder_kurs_14112014


Prisliste for kurs og opphold:
Helpensjon dobbeltrom, medlem i Bondelaget, kr 500.
Helpensjon enkeltrom, medlem i Bondelaget, kr 600.
Helpensjon dobbeltrom, ikke medlem i Bondelaget, kr 1500.
Helpensjon enkeltrom, ikke medlem i Bondelaget, kr 1600.
Kursdeltakelse uten overnatting, medlem i Bondelaget, kr 400.
Kursdeltakelse uten overnatting, ikke medlem i Bondelaget, kr 900.

 


For spørsmål om kurset ta kontakt med Tåle Willerud, på tlf: 95843245, eller e-post: tale.willerud@bondelaget.no

Velkommen til et givende kurs!

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere