Ulvevedtak - ikke til å leve med!

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

illustrasjonsfoto

Vi reagerte med sjokk og vantro på Helgesens nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i 4 ulverevir i Hedmark. Det skriver fylkesleder Trond Ellingsbø i et leserinnlegg til avisene.

Vi reagerte med sjokk og vantro da Klima- og miljøminister Vidar Helgesens rett før jul besluttet å si nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i 4 ulverevir i Hedmark.

Vi mener ministeren har fattet en politisk beslutning der han har drevet mangelfull og dels villedende saksbehandling, og der han dekker seg bak lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Med den beslutningen Helgesen har gjort, gir han opp den todelte målsetninga om at vi skal ha både beitedyr og rovdyr. Beitenæringa ofres i ulvesona samtidig som ulvebestanden kommer helt ut av kontroll. Med så stor bestand som Helgesen nå vil tillate, vil vi få adskillig flere streifulver også her i Oppland med de konsekvenser det får for beitenæringa og utnytting av våre verdifulle utmarksressurser. For en ting er helt sikkert – ulven må ha mat og trekker dit maten er å finne.

Vi er glad for at både Stortingspolitikere, fylkespolitikere, ordførere i Hedmark og Oppland har reagert kraftig på Helgesens vedtak, og med rette påpekt at dette er et angrep både på distrikta, beitenæringa og vedtatt rovdyrforvaltning.

Regjeringen og/eller Stortinget må nå ta ansvar og rydde opp etter Helgesen slik at vi får en ulveforvaltning i henhold til Stortingets vedtatte bestandsmål og forvaltning.

Leserinnlegget til fylkesleder Trond Ellingsbø har stått på trykk i OA og GD.

Les også kommentar fra leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes: http://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/ulveforliket-er-verdilost-article96265-3805.html

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere