Ulvevedtak - ikke til å leve med!

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

illustrasjonsfoto

Vi reagerte med sjokk og vantro på Helgesens nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i 4 ulverevir i Hedmark. Det skriver fylkesleder Trond Ellingsbø i et leserinnlegg til avisene.

Vi reagerte med sjokk og vantro da Klima- og miljøminister Vidar Helgesens rett før jul besluttet å si nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i 4 ulverevir i Hedmark.

Vi mener ministeren har fattet en politisk beslutning der han har drevet mangelfull og dels villedende saksbehandling, og der han dekker seg bak lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Med den beslutningen Helgesen har gjort, gir han opp den todelte målsetninga om at vi skal ha både beitedyr og rovdyr. Beitenæringa ofres i ulvesona samtidig som ulvebestanden kommer helt ut av kontroll. Med så stor bestand som Helgesen nå vil tillate, vil vi få adskillig flere streifulver også her i Oppland med de konsekvenser det får for beitenæringa og utnytting av våre verdifulle utmarksressurser. For en ting er helt sikkert – ulven må ha mat og trekker dit maten er å finne.

Vi er glad for at både Stortingspolitikere, fylkespolitikere, ordførere i Hedmark og Oppland har reagert kraftig på Helgesens vedtak, og med rette påpekt at dette er et angrep både på distrikta, beitenæringa og vedtatt rovdyrforvaltning.

Regjeringen og/eller Stortinget må nå ta ansvar og rydde opp etter Helgesen slik at vi får en ulveforvaltning i henhold til Stortingets vedtatte bestandsmål og forvaltning.

Leserinnlegget til fylkesleder Trond Ellingsbø har stått på trykk i OA og GD.

Les også kommentar fra leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes: http://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/ulveforliket-er-verdilost-article96265-3805.html

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere