”Trygghet og helse i landbruket” Kick-off i Nordland

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Landbrukets HMS-tjeneste hadde markering og start av kampanjen ”Trygghet og helse i landbruket” i Nordland onsdag 12. sept. på gården hos familien Jan Storteig, Godøynes utenfor Bodø.

Landbrukets HMS-tjeneste hadde samtidig samling for alle ansatte rådgiverne i Nord-Norge i Bodø. Disse deltok i åpninga og gjorde arrangementet svært bra.

Det ble holdt åpningsapeller fra følgende organisasjoner: LHMS v/Halle Arnes, Nordland Bondelag v/Bernt Skarstad, Nordland Bonde- og småbrukarlag v/Terje Nystadbakk, Tine v/Anne Maren Wasmuth, Nortura v/Svein Åsbakk, NLR-Nord  v/Anne Marit Isaksen og Gjensidige v/Karl Erling Nordlund

Fylkesleder i Nordland Bondelag Bernt Skarstad åpnet kampanjen ved å legge vekt på viktigheten av HMS arbeidet for å trygge hverdagen for den enkelte bonde. Den enkelte bonde er kommandosentralen for det enkelte gårdsbruk i hele Nordlandslandbruket, sa Bernt Skarstad. Han sa videre at vi burde også ha en økonomisk uttelling for gjennomført HMS arbeid for det enkelte gårdsbruk, lik KSL.

Det ble vist hvor farlig det kan være på en gård ved bl.a. bruk av usikret kraftoverføringsaksel og hvor farlig det kan være å bruke motorsag uten også å ha på værnebukse. Dette var sterke virkemidler.

Arrangementet ble dekket av NRK Nordland, radio og TV, Norgesglasset og  NRK1.

Følgende tema skal kampanjen fokusere på: Sikrere håndtering av store dyr, Reduksjon av fallfarer, Reduksjon av støveksponering i arbeidsmiljøet, Brann og brannsikring, Trygg bruk av traktor og Sikkerhet i skogen.

Kampanjen er landsdekkende og skal gå over 2 år. Den er utviklet for å gi en målrettet innsats for å redusere omfanget av skader, ulykker og yrkeslidelser i landbruket.

Distriktsleder Halle Arnes fra Landbrukets HMS-tjeneste, takket  Jan Storteig med familie for at de åpnet gården for dette viktige arrangementet.

Distriktsleder Halle Arnes i LHMS ønsker velkommen.

Fylkesleder i Nordland Bondelag Bernt Skarstad foretar åpning av kampanjen.

Representanter fra alle deltagende organisasjoner.

Demonstrasjon ved bruk av motorsag.

Demonstrasjon av dukke i kraftoverføringsaksling.

Det rettes takk til familien Storteig.

Vi avsluttet kampanjedagen med kaffe, vafler og lefser.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere