”Trygghet og helse i landbruket” Kick-off i Nordland

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Landbrukets HMS-tjeneste hadde markering og start av kampanjen ”Trygghet og helse i landbruket” i Nordland onsdag 12. sept. på gården hos familien Jan Storteig, Godøynes utenfor Bodø.

Landbrukets HMS-tjeneste hadde samtidig samling for alle ansatte rådgiverne i Nord-Norge i Bodø. Disse deltok i åpninga og gjorde arrangementet svært bra.

Det ble holdt åpningsapeller fra følgende organisasjoner: LHMS v/Halle Arnes, Nordland Bondelag v/Bernt Skarstad, Nordland Bonde- og småbrukarlag v/Terje Nystadbakk, Tine v/Anne Maren Wasmuth, Nortura v/Svein Åsbakk, NLR-Nord  v/Anne Marit Isaksen og Gjensidige v/Karl Erling Nordlund

Fylkesleder i Nordland Bondelag Bernt Skarstad åpnet kampanjen ved å legge vekt på viktigheten av HMS arbeidet for å trygge hverdagen for den enkelte bonde. Den enkelte bonde er kommandosentralen for det enkelte gårdsbruk i hele Nordlandslandbruket, sa Bernt Skarstad. Han sa videre at vi burde også ha en økonomisk uttelling for gjennomført HMS arbeid for det enkelte gårdsbruk, lik KSL.

Det ble vist hvor farlig det kan være på en gård ved bl.a. bruk av usikret kraftoverføringsaksel og hvor farlig det kan være å bruke motorsag uten også å ha på værnebukse. Dette var sterke virkemidler.

Arrangementet ble dekket av NRK Nordland, radio og TV, Norgesglasset og  NRK1.

Følgende tema skal kampanjen fokusere på: Sikrere håndtering av store dyr, Reduksjon av fallfarer, Reduksjon av støveksponering i arbeidsmiljøet, Brann og brannsikring, Trygg bruk av traktor og Sikkerhet i skogen.

Kampanjen er landsdekkende og skal gå over 2 år. Den er utviklet for å gi en målrettet innsats for å redusere omfanget av skader, ulykker og yrkeslidelser i landbruket.

Distriktsleder Halle Arnes fra Landbrukets HMS-tjeneste, takket  Jan Storteig med familie for at de åpnet gården for dette viktige arrangementet.

Distriktsleder Halle Arnes i LHMS ønsker velkommen.

Fylkesleder i Nordland Bondelag Bernt Skarstad foretar åpning av kampanjen.

Representanter fra alle deltagende organisasjoner.

Demonstrasjon ved bruk av motorsag.

Demonstrasjon av dukke i kraftoverføringsaksling.

Det rettes takk til familien Storteig.

Vi avsluttet kampanjedagen med kaffe, vafler og lefser.

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere