Trygghet og Helse i Landbruket

Av Tåle Willerud,
  • Tips en venn om denne siden

Landbrukets HMS tjeneste i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag, Tine, Nortura, Skogeigerlagene med flere kjører nå i gang en kampanje for å forbedre statusen på helse miljø og sikkerhetssituasjonen i landbruket.

Dessverre er landbruket den næringa med flest dødsulykker pr 100.000 sysselsatt i Norge. Dette blir det nå satt inn et arbeid for å gjøre noe med. Denne kampanjen er satt i gang gjennom en enighet mellom avtalepartene der det ble satt av 1 mill. under jordbruksavtalen i 2011 og det ble forutsatt at næringa skulle bidra med tilsvarende beløp.

Kampanjen har sin bakgrunn i en erkjennelse av at HMS statusen til norsk landbruk ikke er slik vi ønsker at den skal være, vi tilhører ”toppdivisjonen” på skadestatistikken. Hovedmålet med kampanjen er å støtte opp om landbrukets 0 visjon, ”ingen ulykker på min gård”. Den midlertidige ambisjonen er at landbruket skal komme lavere på skadestatistikken enn bygg og anleggsbransjen.

Det som ligger i planen så langt er at det skal arrangeres minst en markdag i hver kommune i løpet av 2012-2013. Dette er et ambisiøst mål og vi i Oppland vurderer muligheten for å ha enkelte fellesarrangement for flere kommuner. Dette kommer vi tilbake til når planen for de enkelte områder blir klarlagt. Det er lagt opp til oppstart med ett prøvearrangement i juni med èn markdag/fagdag ett sted i fylket. Videre vil hoveddelen av arrangementene starte opp fra august og utover høsten. Markdagene skal fordeles både på tid, sted og produksjon. Disse dagene skal rettes opp mot praktisk HMS arbeid på gårdene.

Vi trenger flere lokallag til å stå ansvarlig for markdager/fagdager rundt i fylket. Dersom noen har ønske om å være med på dette er det bare å ta kontakt. Her på kontoret er det Tåle Willerud som har ansvaret for kampanjen. Interesse for markdager eller spørsmål om kampanjen kan sendes på e-post til: tale.willerud@bondelaget.no

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere