Trygghet og Helse i Landbruket

Av Tåle Willerud,
  • Tips en venn om denne siden

Landbrukets HMS tjeneste i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag, Tine, Nortura, Skogeigerlagene med flere kjører nå i gang en kampanje for å forbedre statusen på helse miljø og sikkerhetssituasjonen i landbruket.

Dessverre er landbruket den næringa med flest dødsulykker pr 100.000 sysselsatt i Norge. Dette blir det nå satt inn et arbeid for å gjøre noe med. Denne kampanjen er satt i gang gjennom en enighet mellom avtalepartene der det ble satt av 1 mill. under jordbruksavtalen i 2011 og det ble forutsatt at næringa skulle bidra med tilsvarende beløp.

Kampanjen har sin bakgrunn i en erkjennelse av at HMS statusen til norsk landbruk ikke er slik vi ønsker at den skal være, vi tilhører ”toppdivisjonen” på skadestatistikken. Hovedmålet med kampanjen er å støtte opp om landbrukets 0 visjon, ”ingen ulykker på min gård”. Den midlertidige ambisjonen er at landbruket skal komme lavere på skadestatistikken enn bygg og anleggsbransjen.

Det som ligger i planen så langt er at det skal arrangeres minst en markdag i hver kommune i løpet av 2012-2013. Dette er et ambisiøst mål og vi i Oppland vurderer muligheten for å ha enkelte fellesarrangement for flere kommuner. Dette kommer vi tilbake til når planen for de enkelte områder blir klarlagt. Det er lagt opp til oppstart med ett prøvearrangement i juni med èn markdag/fagdag ett sted i fylket. Videre vil hoveddelen av arrangementene starte opp fra august og utover høsten. Markdagene skal fordeles både på tid, sted og produksjon. Disse dagene skal rettes opp mot praktisk HMS arbeid på gårdene.

Vi trenger flere lokallag til å stå ansvarlig for markdager/fagdager rundt i fylket. Dersom noen har ønske om å være med på dette er det bare å ta kontakt. Her på kontoret er det Tåle Willerud som har ansvaret for kampanjen. Interesse for markdager eller spørsmål om kampanjen kan sendes på e-post til: tale.willerud@bondelaget.no

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere